Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 8 bài: Phản ứng oxi hóa khử

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa lớp 8 bài: Phản ứng oxi hóa khử

VnDoc xin chia sẻ tới các bạn Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 8 bài: Phản ứng oxi hóa khử. Đề kiểm tra này nằm trong chương trình SGK môn Hóa lớp 9, giúp các bạn củng cố lại kiến thức trong bài. Mời các bạn tải về tham khảo chuẩn bị tốt cho bài học sắp tới

1. Loại phản ứng nào sau đây luôn luôn không phải là phản ứng oxi hóa – khử?

A. Phản ứng phân hủy

B. Phản ứng thế trong hóa vô cơ

C. Phản ứng trao đổi

D. Phản ứng hóa hợp

2. Sự tách oxi ra khỏi hợp chất là

A. Sự oxi hóa

B. Không là gì cả

C. Sự oxi hóa khử

D. Sự khử

3. Cho phản ứng: Fe2O3 + 3CO \overset{to}{\rightarrow} 3CO2 + 2Fe Chất khử là

A. Fe2O3

B. Fe

C. CO

D. CO2

4. Phản ứng oxi hóa – khử là

A. Phản ứng hóa học trong đó xảy ra đồng thời sự oxi hóa và sự khử

B. Phản ứng hóa học trong đó không xảy ra đồng thời sự oxi hóa và sự khử

C. Phản ứng hóa học xảy ra sự khử

D. Phản ứng hóa học xảy ra sự oxi hóa

5. Sự kết hợp của một chất với oxi gọi là

A. Sự oxi hóa khử

B. Sự khử

C. Sự oxi hóa

D. Không là gì cả

6. Cho phản ứng: Fe2O3 + 3CO \overset{to}{\rightarrow} => 3CO2 + 2Fe Chất oxi hóa là

A. CO

B. Fe2O3

C. CO2

D. Fe

7. Trong phòng thí nghiệm người ta dùng hidro để khử sắt (III) oxit tạo sắt.

Phương trình hóa học đúng là

A. H2 + Fe2O3 => 2Fe + H2O

B. 3H2 + 2Fe2O3 => 2Fe + 3H2O

C. 3H2 + Fe2O3 => 2Fe + 3H2O

D. 2H2 + 2Fe2O3 => 4Fe + H2O

8. Chất oxi hóa là

A. Chất chiếm oxi của chất khác

B. Chất nhường oxi cho chất khác

C. Chất vừa chiếm vừa nhường oxi cho chất khác

D. Chất khử

9. Chất khử là

A. Chất nhường oxi cho chất khác

B. Chất vừa chiếm vừa nhường oxi cho chất khác

C. Chất chiếm oxi của chất khác

D. Chất oxi hóa

10. Khử 48 gam đồng (II) Oxit bằng khí hidro. Số gam đồng tạo thành là

A. 38,4g

B. 38,7g

C. 36,8g

D. 40,2g

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 8 bài: Phản ứng oxi hóa khử

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

D

C

A

C

B

C

B

C

A

............................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 8 bài: Phản ứng oxi hóa khử. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 8, đề thi học kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 8 sẽ giúp các bạn ôn tập tốt hơn. Chúc các bạn học tập tốt

Đánh giá bài viết
2 142
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 môn Hóa học Xem thêm