Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 8 bài: Luyện tập bài nước

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa lớp 8 bài: Luyện tập bài nước

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 8 bài: Luyện tập bài nước được VnDoc sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra này gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm kèm câu trả lời, nằm trong chương trình SGK môn Hóa lớp 8. Mời các bạn tải về tham khảo

1. Nước có công thức hóa học là

A. H2O

B. HI

C. NaOH

D. F2O

2. Oxit bazơ tác dụng với nước tạo

A. Bazơ

B. Muối

C. Axit

D. Oxit bazơ

3. Oxit axit tác dụng với nước tạo

A. Axit

B. Oxit bazơ

C. Bazơ

D. Muối

4. Nước là hợp chất tạo bởi nguyên tố hidro và nguyên tố

A. Lưu huỳnh

B. Oxi

C. Photpho

D. Nitơ

5. Khí hidro tác dụng với khí oxi tạo ra 1,8 gam nước. Tính khối lượng của khí hidro (ở đktc)?

A. 3,72 lít

B. 4,48 lít

C. 3,36 lít

D. 2,24 lít

6. Khối lượng nước ở trạng thái lỏng sẽ thu được khi đốt cháy hoàn toàn 11,2 lít khí hidro (ở đktc) với khí oxi là

A. 100g

B. 80g

C. 90g

D. 70g

7. Nước sôi ở

A. 80oC

B. 90oC

C. 100oC

D. 110oC

8. Sản phẩm khi cho P2O5 tác dụng với nước là

A. HPO4

B. H3PO4

C. H2PO4

D. H2SO4

9. Ở nhiệt độ thường, nước ở trạng thái

A. Lỏng

B. Rắn

C. Hơi

D. Khí

10. Khí hidro tác dụng với khí oxi tạo ra 1,8 gam nước. Tính khối lượng của khí oxi (ở đktc)?

A. 3,36 lít

B. 2,24 lít

C. 3,72 lít

D. 1,12 lít

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 8 bài: Luyện tập bài nước

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

A

A

B

D

C

C

B

A

D

............................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 8 bài: Luyện tập bài nước. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 8, đề thi học kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 8 sẽ giúp các bạn ôn tập tốt hơn. Chúc các bạn học tập tốt

Đánh giá bài viết
1 506
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 môn Hóa học Xem thêm