Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 8 bài: Độ tan của một chất trong nước

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa lớp 8 bài: Độ tan của một chất trong nước

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 8 bài: Độ tan của một chất trong nước. Đề kiểm tra này gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm kèm câu trả lời, nằm trong chương trình SGK môn Hóa lớp 8. Hy vọng rằng với đề kiểm tra này sẽ giúp cho các bạn củng cố lại bài học. Mời các bạn tải về tham khảo

1. Độ tan của chất khí trong nước phụ thuộc vào

A. Nhiệt độ và áp suất

B. Không phụ thuộc vào gì cả

C. Nhiệt độ

D. Áp suất

2. Khi tăng nhiệt độ thì độ tan của chất rắn trong nước thay đổi như thế nào?

A. Phần lớn tăng

B. Đều tăng

C. Phần lớn giảm

D. Đều giảm

3. Ở 20oC, hòa tan 40 g KNO3 vào 95 g nước thì được dung dịch bão hòa. Độ tan của KNO3 ở 20oC là

A. 43,5 g

B. 40,1g

C. 44,2 g

D. 42,1 g

4. Xác định độ tan của AgNO3 trong nước ở 25oC. Biết ở nhiệt độ này khi cho 333 gam AgNO3 vào 150 gam nước tạo thành dung dịch bão hòa

A. 333g

B. 222g

C. 111g

D. 444g

5. Độ tan của một chất trong nước là

A. Số gam chất đó hòa tan trong 1000 gam nước để tạo thành dung dịch bão hòa ở một nhiệt độ xác định

B. Số gam chất đó hòa tan trong 100 gam nước để tạo thành dung dịch bão hòa ở một nhiệt độ xác định

C. Khả năng hòa tan chất đó trong dung môi

D. Số gam chất đó hòa tan trong 1000 gam dung môi để tạo thành dung dịch bão hòa ở một nhiệt độ xác định

6. Độ tan kí hiệu là

A. Chữ B

B. Chữ M

C. Chữ A

D. Chữ S

7. Khi tăng nhiệt độ và giảm áp suất thì độ tan của chất khí trong nước thay đổi như thế nào?

A. Có thể tăng hoặc giảm

B. Không thay đổi

C. Giảm

D. Tăng

8. Độ tan của NaCl trong nước ở 20oC là 36 gam. Khi hòa tan 14 gam NaCl vào 40 gam nước thì phải hòa tan thêm gam NaCl nữa để dung dịch bão hòa?

A. 0,3 g

B. 0,4 g

C. 0,6 g

D. 0,8 g

9. Chọn câu đúng khi nói về độ tan:

Độ tan của một chất trong nước ở nhiệt độ xác định là

A. Số gam chất đó tan trong 100g dung môi

B. Số gam chất đó tan trong 100 gam nước để tạo dung dịch bão hòa

C. Số gam chất đó tan trong 100g dung dịch

D. Số gam chất đó tan trong nước tạo thành 100 gam dung dịch

10. Hòa tan 14,36 gam NaCl vào 40 gam nước ở nhiệt độ 20oC thì được dung dịch bão hòa. Độ tan của NaCl ở nhiệt độ đó là

A. 36,5 g

B. 37,2 g

C. 35,5 g

D. 35,9g

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 8 bài: Độ tan của một chất trong nước

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

A

D

B

B

D

C

B

B

D

............................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 8 bài: Độ tan của một chất trong nước. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 8, đề thi học kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 8 sẽ giúp các bạn ôn tập tốt hơn. Chúc các bạn học tập tốt

Đánh giá bài viết
1 128
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 môn Hóa học Xem thêm