Bộ đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 8

Bộ đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 8

Bộ đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 8, giúp các bạn học sinh ôn tập và củng cố kiến thức đã học đã học qua từng bài, bài kiểm tra nhanh sẽ giúp các bạn học sinh tái hiện lại các kiến thức, giúp các ban ghi nhớ nhanh hơn. Các bạn có thể sử dụng bài kiểm tra môn hóa học 8 này để luyện tập ở nhà nhằm học tốt môn Hóa học 8. Mời các bạn cùng tham khảo.

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN HÓA HỌC 8

Bài kiểm tra số 1

Câu 1: Nguyên tử được cấu tạo bởi các hạt

A. p và n

B. n và e

C. e và p

D. n, p và e

Câu 2: Việc hiểu biết tính chất của chất có lợi gì?

A. Giúp phân biệt chất này với chất khác, tức nhận biết được chất

B. Biết cách sử dụng chất

C. Biết ứng dụng chất thích hợp trong đời sống và sản xuất

D. Cả ba ý trên

Câu 3: Đâu là chất tinh khiết trong các chất sau:

A. Nước khoáng

B. Nước mưa

C. Nước lọc

D. Nước cất

Câu 4: Hỗn hợp là sự trộn lẫn của mấy chất với nhau?

A. 2 chất trở lên

B. 3 chất

C. 4 chất

D. 2 chất

Câu 5: Để biểu thị khối lượng của một nguyên tử, người ta dùng đơn vị:

A. minigam

B. gam

C. kilogam

D. đvC

Câu 6: Hợp chất là những chất được tạo nên bởi bao nhiêu nguyên tố hóa học

A. nhiều hơn 2

B. 3

C. 4

D. 2

Câu 7: Đơn chất là những chất được tạo nên bởi mấy nguyên tố hóa học?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 8: Mỗi công thức hóa học của một chất cho chúng ta biết:

A. nguyên tố nào tạo ra chất

B. số nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong một phân tử của chất

C. phân tử khối của chất

D. Cả ba ý trên

Câu 9: Nguyên tử nguyên tố A có 3 hạt proton trong hạt nhân. Vậy số hạt electron trong nguyên tử nguyên tố A là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 10: Phân tử H2SO4 có khối lượng là:

A. 49 đvC

C. 98 đvC

C. 49 g

D. 98 g

ĐÁP ÁN

1-D 2-D 3-D 4-A 5- D 6-A 7-A 8-D 9-C 10-C

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN HÓA HỌC 8

Bài kiểm tra số 2

Câu 1: Đâu là hiện tượng hóa học trong các hiện tượng dưới đây?

A. Nước sôi

B. Nước bốc hơi

C. Nước đóng băng

D. Nước bị phân hủy tạo thành khí oxi và khí hidro

Câu 2: Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng như thế nào với tổng khối lượng các chất tạo thành sau phản ứng?

A. Bằng nhau

B. Lớn hơn

C. Nhỏ hơn

D. Có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn tùy vào từng phản ứng

Câu 3: Cho phản ứng hóa học:

A + B → C + D

Nếu khối lượng của các chất A, C, D lần lượt là 20g, 35g và 15g thì khối lượng chất B đã tham gia phản ứng bằng bao nhiêu gam?

A. 15g

B. 20g

C. 30g

D. 35g

Câu 4: Cho PTHH:

2HgO → 2Hg + xO2

Khi đó giá trị của x là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 5: Cho PTHH:

2Cu + ? → 2CuO

Chất cần điền vào dấu chấm hỏi là:

A. O

B. O2

C. 2O

D. Cu

Câu 6: Một mol bất kì chất khí nào cũng có thể tích như nhau và bằng:

A. 224 l

B. 2,24 l

C. 22,4 l

D. 22,4 ml

Câu 7: Mol là lượng chất có chứa bao nhiêu nguyên tử hoặc phân tử chất đó?

A. 6.1021

B. 6.1022

C. 6.1023

D. 6.1024

Câu 8: Khí oxi nặng hay nhẹ hơn bao nhiêu lần so với khí hidro?

A. Nặng hơn 16 lần

B. Nhẹ hơn 16 lần

C. Nặng hơn 8 lần

D. Nặng hơn 8 lần

Câu 9: Trong phân tử CuO, oxi chiếm bao nhiêu phần trăm về khối lượng?

A. 20%

B. 80%

C. 40%

D. 60%

Câu 10: 0,5 mol Fe có khối lượng bằng:

A. 56g

B. 28g

C. 112g

D. 14g

ĐÁP ÁN

1-D 2-A 3-C 4-A 5-B 6-C 7-C 8-A 9-A 10-B

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN HÓA HỌC 8

Bài kiểm tra số 3

Câu 1. Xét các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào là hiện tượng vật lí, hiện tượng nà là hiện tượng hóa học?

a) Hòa tan vôi sống (CaO) vào nước.

b) Để đinh sắt ngoài không khí bị gỉ.

c) Thức ăn để lâu bị ôi thiu.

d) Lên men tinh bột sau một thời gian thu được rượu

Câu 2. Ghi lại phương trình bằng chữ của phản ứng hóa học trong các hiện tượng mô tả sau:

a) Cho một mẩu natri vào nước, tu được sản phẩm natri hidroxit NaOH và khí hidro.

b) Cho dung dịch sắt (II) clorua FeCl2 tác dụng với dung dịch bạc nitrat AgNO3, thu được bạc clorua kết tủa màu trắng và dung dịch sắt (II) nitrat.

Câu 3. Đốt cháy m gam chất M cần dùng 6,4 gam khí O2 thu được 4,4 gam CO2 và 3,6 gam H2O. Tính khối lượng m?

ĐÁP ÁN

Câu 1.

a) Hiện tượng hòa tan vôi sống vào nước là hiện tượng hóa học vì:

CaO + H2O → Ca(OH)2

b) Đinh sắt để ngoài không khí bị gì là hiện tượng hóa học vì Fe bị gỉ chuyển thành Fe2O3.nH2O

c) Thức ăn để lâu bị ôi thiu là hiện tượng hóa học vì xuất hiện chất mới có đặc tính mùi hôi không dùng được nữa

d) Lên men tinh bột sau một thời gian thu được rượu là hiện tượng hóa học vì đã biến thành chất khác

(C6H10O5)n + nH2O → 2nC2H5OH + 2nCO2

Câu 2.

a) Natri + nước → natri hidroxit + hidro

b) Sắt (II) clorua + bạc nitrat → bạc clorua + sắt (II) nitrat

Câu 3. Theo định luật bảo toàn khối lượng:

mM + mO2 = mCO2 + mH2O

=> mM = mCO2 + mH2O - mO2 => 4,4 + 3,6 - 6,4 = 1,6 gam

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN HOÁ HỌC 8

BÀI KIỂM TRA SỐ 4

Câu 1: Khả năng tan của khí oxi trong nước là:

A. rất ít

B. ít

C. nhiều

D. rất nhiều

Câu 2: Trong điều kiện bình thường, khí oxi là đơn chất hoạt động hóa học
ở mức độ :

A. yếu

B. rất yếu

C. bình thường

D. mạnh

Câu 3: Sự oxi hóa là sự tác dụng của một chất với:

A. oxi

B. sắt

C. đồng

D. hidro

Câu 4: Oxit được chia thành mấy loại chính?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 5: Oxit là hợp chất của oxi với:

A. Fe

B. S

C. P

D. một nguyên tố bất kì

Câu 6: Để điều chế oxi người ta thường dùng:

A. KMnO4

B. KClO3

C. H2O

D. Cả ba chất trên

Câu 7: Khí có thành phần nhiều thứ hai trong không khí là:

A. nitơ

B. oxi

C. cacbonic

D. hơi nước

Câu 8: Biện pháp nào giúp chúng ta có thể bảo vệ bầu không khí trong lành
tránh ô nhiễm?

A. Trồng rừng

B. Bảo vệ rừng

C. Giảm lượng khí thải vào bầu khí quyển

D. Cả ba biện pháp trên

Câu 9: Để dập tắt một đám cháy chúng ta cần :

A. Hạ chất cháy xuống dưới nhiệt độ cháy

B. Ngăn không cho chất cháy tiếp xúc với khí oxi

C. Ngăn không cho chất cháy tiếp xúc với nước

D. Một hoặc đồng thời cả hai phương án A và B

Câu 10: Vai trò lớn nhất của oxi đối với đời sống của con người là :

A. Cung cấp oxi cho sự hô hấp của cơ thể

B. Cung cấp oxi để đốt nhiên liệu

C. Cung cấp oxi cho các lò luyện gang, thép

D. Cung cấp oxi cho các đèn xì oxi

ĐÁP ÁN

1B 2D 3A 4B 5D
6D 7B 8D 9D 10A

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN HOÁ HỌC 8

BÀI KIỂM TRA SỐ 5

Câu 1: Đơn chất oxi có thể tác dụng được với

A. P

B. S

C. Fe

D. cả 3 đơn chất trên

Câu 2: Mức độ tan của khí oxi trong nước là :

A. vô hạn

B. nhiều

C. ít

D. không tan

Câu 3: Để điều chế khí oxi người ta có thể dùng

A. KClO3

B. KMnO4

C. không khí

D. cả ba nguyên liệu trên

Câu 4: Khí chiếm thành phần chủ yếu của không khí là :

A. nitơ

B. oxi

C. cacbonic

D.hơi nước

Câu 5: Số chất tham gia trong một phản ứng phân huỷ là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 6: Số chất tạo thành trong một phản ứng hoá hợp là:

A. 1

B. 2 C. 3 D. 4

Câu 7: Phản ứng thế là phản ứng giữa hợp chất với:

A. H2

B. O2

C. Cu

D. đơn chất

Câu 8: Nguyên liệu để điều chế hiđro trong công nghiệp là :

A. Zn và HCl

B. Al và HCl

C.không khí

D. nước

Câu 9: Hỗn hợp của hiđro nổ mạnh nhất khi tỉ lệ H2: O2 là :

A. 1:1

B. 2:1

C. 3:1

D. 4:1

Câu 10: Phản ứng hoá học xảy ra giữa hiđro và nước là phản ứng:

A. thế

B. hoá hợp

C. oxi hoá - khử

D. cả B và C

Đáp án đề kiểm tra 15 phút Hóa 8 

1. D 2.C 3. D 4.A 5. A
6. A 7. D 8. D 9. B 10. D

(Để có thể xem chi tiết nội dung tài liệu vui lòng ấn link TẢI VỀ bên dưới)

....................................................

Trên đây VnDoc đã gửi tới các bạn bộ tài liệu Bộ đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 8, hy vọng với bộ đề kiểm tra 15 phút hóa học 8 kèm hướng dẫn giải sẽ giúp các bạn học sinh làm tốt các dạng bài tập có trong chương trình lớp 8.

Mời các bạn tham khảo một số tài liệu liên quan:

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 8, Chuyên đề Vật Lý 8, Chuyên đề Hóa 8, Tài liệu học tập lớp 8 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 8. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
57 42.259
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Hóa 8 - Giải Hoá 8 Xem thêm