Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 8 bài: Bài pha chế dung dịch

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa lớp 8 bài: Bài pha chế dung dịch

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 8 bài: Bài pha chế dung dịch. Đề kiểm tra này gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm kèm câu trả lời, nằm trong chương trình SGK môn Hóa lớp 8. Hy vọng rằng với đề kiểm tra này sẽ giúp cho các bạn củng cố lại bài học. Mời các bạn tải về tham khảo chuẩn bị tốt cho bài học sắp tới

1. Hòa tan 15,5g Na2O vào nước được 0,5l dung dịch A. Tính nồng độ mol/l của dung dịch A?

A. 1M

B. 2,5M

C. 2M

D. 1,5M

2. Đun nhẹ 40 gam dd NaCl cho đến khi nước bay hơi hết, người ta thu được 8 gam muối NaCl khan. Tính nồng độ phần trăm của dd thu được?

A. 20%

B. 40%

C. 30%

D. 10%

3. Hòa tan 15,5g Na2O vào nước được 0,5l dung dịch A. Tính thể tích dung dịch H2SO4 20%, khối lượng riêng là 1,14g/ml cần để trung hòa dung dịch A

A. 0,107 lit

B. 2,203 lit

C. 1,508 lit

D. 2,536 lit

4. Có 30g dung dịch NaCl 20%. Tính nồng độ % dung dịch thu được khi pha thêm 20g H2O?

A. 18%

B. 10%

C. 15%

D. 12%

5. Làm bay hơi 60 gam nước từ dung dịch có nồng độ 15%, được dung dịch mới có nồng độ là 18%. Khối lượng của dung dịch ban đầu là

A. 480g

B. 280g

C. 360g

D. 560g

6. Cốc dùng để pha chế có thể tích như thế nào so với thể tích dung dịch cần pha chế

A. Nhỏ hơn

B. Bằng nhau

C. Lớn hơn

D. Không so sánh được

7. Tính khối lượng chất tan cần dùng để pha chế 50g dung dịch MgCl2 4%.

A. 10 g

B. 20 g

C. 40 g

D. 30 g

8. Tính lượng nước cần dùng để pha chế 150g dung dịch HCl 4% từ dung dịch HCl 20%?

A. 100 g

B. 120 g

C. 150 g

D. 140 g

9. Để pha 500ml dung dịch nước muối sinh lí (C = 0,9%) cần lấy V (ml) dung dịch NaCl 3%. Tính giá trị của V?

A. 230 ml

B. 360 ml

C. 150 ml

D. 480 ml

10. Công thức tính khối lượng dung dịch (mdd) rất quan trọng khi vận dụng vào các bài toán tính toán pha chế dung dịch, trong các công thức dưới thì công thức nào viết đúng? (D: khối lượng riêng của dung dịch, V: thể tích dung dịch)

A. mdd = D.V

B. M = D.V

C. D = mdd.V

D. V = D/mdd

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 8 bài: Bài pha chế dung dịch

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

A

A

D

C

C

B

B

C

A

............................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 8 bài: Bài pha chế dung dịch. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 8, đề thi học kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 8 sẽ giúp các bạn ôn tập tốt hơn. Chúc các bạn học tập tốt

Đánh giá bài viết
1 35
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 môn Hóa học Xem thêm