Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn lớp 8 bài 55: Bàn luận về phép học

Đề kiểm tra 15 phút môn Văn lớp 8 bài 55: Bàn luận về phép học

Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn lớp 8 bài 55: Bàn luận về phép học (Luận học pháp). Được VnDoc sưu tầm và đăng tải, với đề thi trắc nghiệm này hy vọng sẽ giúp các bạn học sinh nắm vững kiến thức bài Bàn luận về phép học nói riêng và học tốt môn Ngữ văn lớp 8 nói chung. Mời các bạn học sinh tải về cùng tham khảo

1. Phương thức biểu đạt chính được sử dụng ở văn bản Bàn luận về phép học?

A. Nghị luận.

B. Thuyết minh.

C. Biểu cảm.

D. Tự sự.

2. Câu văn nào thể hiện rõ nhất tác dụng của các "phép học" mà Nguyễn Thiếp nêu lên?

A. "Đạo học thành thì người tốt nhiều; người tốt nhiều thì triều đình ngay ngắn mà thiên hạ thịnh trị". (2)

B. Cả (1), (2) đều đúng.

C. "Nước mất, nhà tan đều do những điều tệ hại ấy".

D. "Họa may kẻ nhân tài mới lập được công, nhà nước nhờ thế mà vững yên". (1)

3. Tác hại lớn nhất của những lối học mà tác giả phê phán trong Bàn luận về phép học là gì?

A. Làm cho "nước mất nhà tan".

B. Làm cho "nền chính học bị thất truyền".

C. Làm cho nhân tài bị thui chột.

D. Làm cho đạo lí suy vong.

4. Câu nào dưới đây nói đúng về thể loại "tấu"?

A. Có thể viết bằng văn xuôi, văn vần hoặc văn biền ngẫu. (2)

B. Cả (1), (2) đều đúng.

C. Là loại văn thư của bề tôi, thần dân gửi lên vua chúa để trình bày sự việc, ý kiến, đề nghị. (1)

D. Là loại văn thư của vui gửi cho dân chúng để trình bày sự việc, ý kiến, đề nghị.

5. Câu nào dưới đây có ý nghĩa tương đương câu "theo điều học mà làm" trong Bàn luận về phép học?

A. Học đi đôi với hành.

B. Ăn vóc học hay.

C. Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.

D. Học ăn, học nói, học gói, học mở.

6. Trong văn bản Bàn luận về phép học, Nguyễn Thiếp nêu ra các phép học chân chính là:

1. Tiến lên học tứ thư, ngũ kinh, chư sử.

2. Học kiến thức cơ bản để bồi lấy gốc.

3. Học rộng hiểu nhiều rồi tóm lại cho gọn.

4. Theo điều học mà làm.

sắp xếp các phép học trên theo trình tự trong đoạn văn trên?

A. (1) - (2) - (3) - (4).

B. (1) - (2) - (4) - (3).

C. (2) - (1) - (3) - (4).

D. (1) - (3) - (2) - (4).

7. Nhận định nào nói đúng nhất ý nghĩa của câu "Người ta đua nhau lối học hình thức cầu danh lợi, không còn biết đến tam cương, ngũ thường" trong Bàn luận về phép học?

A. Phê phán lối học dập khuôn, không sáng tạo.

B. Phê phán lối học thụ động, bắt chước.

C. Phê phán lối học thực dụng, hòng mưu cầu danh lợi.

D. Phê phán lối học sách vở, không gắn với thực tiễn.

8. Trong Bàn luận về phép học, theo Nguyễn Thiếp, muốn học tốt phải làm gì?

A. Đọc thật nhiều sách, tiếp thu thật nhiều tri thức.

B. Có phương pháp học đúng đắn, đồng thời phải siêng năng chăm chỉ.

C. Cần phải có thầy thật giỏi thì mới học tốt.

D. Học phải có phương pháp, hoc cho rộng nhưng phải nắm chắc cho gọn đặc biệt học phải đi đôi với hành.

9. Trong văn bản Bàn luận về phép học gửi cho vua Quang Trung, Nguyễn Thiếp đã đề cập đến ba điều mà các bậc làm vua nên biết. Đó là ba điều gì?

A. Văn, võ, hiếu. (2)

B. Quân đức (đức của vua), dân tâm (lòng dân), học pháp (phép học). (3)

C. Dân giàu, nước mạnh, xã hội văn minh. (1)

D. Cả (1), (2), (3) đều đúng.

10. Bàn luận về phép học được trích dẫn từ đâu?

A. Bài tấu của Nguyễn Trãi.

B. Bài cáo của vua Quang Trung.

C. Bài tấu của Nguyễn Thiếp.

D. Bài hịch của Nguyễn Thiếp.

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn lớp 8 bài 55: Bàn luận về phép học (Luận học pháp)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

B

B

A

C

C

D

B

C

............................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn lớp 8 bài 55: Bàn luận về phép học. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 8, đề thi học kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 8 sẽ giúp các bạn ôn tập tốt hơn. Chúc các bạn học tập tốt

Đánh giá bài viết
1 1.357
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 môn Ngữ văn Xem thêm