Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 8 bài 15: Cách mạng tháng Mười Nga

Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 8 bài 15: Cách mạng tháng Mười Nga

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 8 bài 15: Cách mạng tháng Mười Nga. Đây là đề kiểm tra theo bài nằm trong chương trình SGK môn Sử kèm đáp án. Giúp các bạn củng cố lại kiến thức trong bài đồng thời học tốt môn Sử lớp 8. Mời các bạn tải về tham khảo

1. Ở Nga vào những năm trước khi xảy ra một cuộc cách mạng, tồn tại những mâu thuẫn nào?

A. Quần chúng nhân dân với ách thống trị của Nga hoàng. (1)

B. Nước Nga với các nước đế quốc khác. (3)

C. Tất cả (1), (2) và (3).

D. Nước Nga với các dân tộc đang sinh sống trên đất nước Nga. (2)

2. Ngoài địa chủ, sắc lệnh về ruộng đất còn tấn công vào ruộng đất của

A. các làng xã.

B. nhà tu và Giáo hội.

C. nông dân và các gia đình nhỏ.

D. các điền trang của tư sản

3. Dưới tác động của Sắc lệnh hòa bình, số ruộng đất của địa chủ được trao trả lại cho nông dân là

A. 150 triệu héc ta.

B. 1,5 triệu héc ta.

C. 150.000 héc ta.

D. 15 triệu héc ta.

4. Đâu là nội dung của Chính sách cộng sản thời chiến?

A. Tất cả (1), (2) và (3).

B. Thi hành chế độ lao động bắt buộc. (3)

C. Quốc hữu hóa toàn bộ xí nghiệp. (1)

D. Trưng thu lương thực thừa của nông dân, Nhà nước nắm độc quyền về quản lí và phân phối lương thực. (2)

5. Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga đã giải quyết được nhiệm vụ gì?

A. Đánh bại chế độ Nga hoàng và giai cấp tư sản.

B. Giải quyết được vấn đề ruộng đất, một vấn đề cấp thiết của nông dân.

C. Đưa nước Nga thoát khỏi cuộc chiến tranh đế quốc.

D. Lật đổ chế độ Nga hoàng.

6. Cuộc chiến chống thù trong giặc ngoài của nhân dân Nga kéo dài bao lâu?

A. 1919 - 1920.

B. 1918 - 1921.

C. 1918 - 1920.

D. 1919 - 1921.

7. Sau cách mạng tháng Hai, xu thế phát triển của cách mạng Nga là gì?

A. Tiến lên làm cách mạng xã hội chủ nghĩa để xác lập quyền thống trị của giai cấp vô sản.

B. Thiết lập chính quyền nhà nước liên minh của tư sản và vô sản.

C. Khôi phục lại quyền thống trị của giai cấp phong kiến.

D. Tiến lên thiết lập nhà nước của giai cấp tư sản, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

8. Những cơ sở kinh tế của chủ nghĩa xã hội được thiết lập qua những biện pháp nào của chính quyền?

A. Chia ruộng đất cho nông dân.(3)

B. Quốc hữu hóa các nhà máy, xí nghiệp của tư sản.(1)

C. Thành lập Hội đồng kinh tế quốc dân.(2)

D. Câu (1) và (2) là đúng.

9. Sau cách mạng tháng Hai, cục diện hai chính quyền song song tồn tại ở Nga, đó là chính quyền nào?

A. Chính phủ lập hiến của giai cấp tư sản và chính phủ chuyên chế của Nga hoàng.

B. Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản và các Xô Viết của giai cấp vô sản.

C. Chính phủ dân chủ tư sản và chính phủ dân chủ vô sản.

D. Chính phủ cộng hoà của giai cấp tư sản và chính phủ chuyên chế của Nga hoàng.

10. Tại sao ngay sau khi chiến tranh thế giới kết thúc, các nước đế quốc lập tức tấn công nước Nga Xô viết non trẻ?

A. Nước Nga không tuân thủ các quy định của Hội nghị Véc-xai và Oa-sinh-tơn.

B. Đòi các khoản nợ của Nga hoàng đã vay của các nước đế quốc thời còn cai trị.

C. Sự ra đời của nước Nga Xô viết đã làm cho chủ nghĩa đế quốc không còn trở thành hệ thống duy nhất trên thế giới.

D. Nước Nga tự ý rút khỏi Chiến tranh đế quốc mà chưa được sự đồng ý của các nước trong phe Liên minh.

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 8 bài 15: Cách mạng tháng Mười Nga

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

B

A

A

D

C

A

D

B

C

............................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 8 bài 15: Cách mạng tháng Mười Nga. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 8, đề thi học kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 8 sẽ giúp các bạn ôn tập tốt hơn. Chúc các bạn học tập tốt

Đánh giá bài viết
1 904
Sắp xếp theo

    Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

    Xem thêm