Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 8 bài 20: Phong trào độc lập dân tộc ở châu Á

Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 8 bài 20: Phong trào độc lập dân tộc ở châu Á

Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 8 bài 20: Phong trào độc lập dân tộc ở châu Á do thư viện đề thi VnDoc.com sưu tầm. Đây là đề kiểm tra môn Sử lớp 8 theo bài dành cho các bạn học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng làm bài Sử. Mời các bạn cùng tham khảo

1. Trong giai đoạn 1925 - 1926, ở Cam-pu-chia có phong trào nào tiêu biểu?

A. Đấu tranh của nông dân ở Rô-lê-phan chống bắt phu

B. Đấu tranh của nhân dân chống địa tô cao ở Phnôm-pênh.

C. Đấu tranh chống thuế cao ở Xiêm-riệp.

D. Đấu tranh của nông dân ở Rô-lê-phan chống thuế và bất phu.

2. Một chính đáng của giai cấp vô sản Ấn Độ ra đời trong giai đoạn 1918 - 1929, đó là Đảng gì? Thời gian thành lập?

A. Đảng Cộng sản - 10/1925.

B. Đảng Cộng sản - 12/1925.

C. Đảng Công nhân - 12/1925.

D. Đảng Xã hội - dân chủ - 12/1924.

3. Phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á sau 1918 có những xu hướng nào?

A. Phong trào đấu tranh của công nhân và nổi dậy của nông dân.

B. Phong trào dân tộc tư sản và tiểu tư sản.

C. Khởi nghĩa của nông dân và phong trào dân tộc tư sản.

D. Phong trào dân tộc tư sản và công nhân.

4. Tư sản dân tộc của Mã Lai đã phát động phong trào gì sau 1918?

A. Đấu tranh đòi được tự do kinh doanh.(1)

B. Thực hiện tự do dân chủ trong kinh doanh.(3)

C. Câu (1) và (2) là đúng.

D. Sử dụng tiếng Mã Lai trong trường học.(2)

5. Giai đoạn 1936 - 1939, mục tiêu đấu tranh ở Lào - Cam-pu-chia là gì?

A. Chống chiến tranh đế quốc và thực dân phản động.

B. Chống bọn phản động thuộc địa, chủ nghĩa phát xít.

C. Chống chủ nghĩa phát xít và chiến tranh.

D. Chống bọn phản động thuộc địa, phát xít và chiến tranh.

6. Chính trị của các nước Đông Nam Á sau 1918 có chuyển biến mới nào?

A. Đế quốc cấu kết với giai cấp thống trị bản xứ để cai trị.

B. Quyến hành trong tay của tư bản nước ngoài và bản địa.

C. Vua chúạ được khôi phục lại quyền hành.

D. Quyền hành tập trung trong tay đại diện chính quyền thực dân.

7. Đầu thế kỉ XX, ở Miến Điện có phong trào gì của các nhà sư Ốt-ta-ma?'

A. Chấn hưng nội hóa, bài trừ ngoại hóa.

B. Không đóng thuế, khôi phục hàng nội, bài trừ hàng Anh.

C. Không làm việc cho người Anh, không dùng hàng Anh.

D. Bất hợp tác, không đóng thuế, tẩy chay hàng Anh.

8. Đảng Cộng sản In-đô-nê-xi-a ra đời vào thời gian nào?

A. 05/1920.

B. 05/1919.

C. 05/1921.

D. 05/1922.

9. Đường lối đấu tranh của Gan-đi giai đoạn 1918 - 1939 là:

A. vừa bạo động vừa thương lượng.

B. bất bạo động, bất hợp tác.

C. đấu tranh chính trị + khởi nghĩa.

D. đấu tranh bạo lực cách mạng.

10. Thực dân Anh đã làm gì để đối phó phong trào ở ấn Độ đầu thập niên 30?

A. Liên kết với quý tộc để xoa dịu quần chúng.

B. Vừa đàn áp vừa mua chuộc hàng ngũ cách mạng.

C. Tăng cường đàn áp, khủng bố Đảng Quốc đại.

D. Chấp nhận một số yêu cầu của nhân dân.

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 8 bài 20: Phong trào độc lập dân tộc ở châu Á

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D

B

D

C

D

D

D

A

B

B

............................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 8 bài 20: Phong trào độc lập dân tộc ở châu Á. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 8, đề thi học kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 8 sẽ giúp các bạn ôn tập tốt hơn. Chúc các bạn học tập tốt

Đánh giá bài viết
5 116
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 Xem thêm