Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 8 bài: Bài tập phần điều chế oxi

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa lớp 8 bài: Bài tập phần điều chế oxi

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 8 bài: Bài tập phần điều chế oxi. Đề kiểm tra này nằm trong chương trình SGK môn Hóa lớp 9, giúp các bạn củng cố lại kiến thức trong bài. Mời các bạn tải về tham khảo

1. Magie cháy trong khí oxi tạo ra sản phẩm là

A. MgO

B. Mg2O2

C. MgO2

D. Mg2O

2. Trong công nghiệp, oxi được điều chế bằng cách

A. Lên men rượu

B. Chưng cất phân đoạn không khí lỏng

C. Bay hơi nước

D. Quang hợp

3. Sự oxi hóa chậm khác sự cháy ở

A. Không phát sáng

B. Không tỏa nhiệt

C. Không phân hủy

D. Không so sánh được

4. Một chất cháy trong không khí so với cháy trong khí oxi

A. Chậm hơn

B. Nhanh hơn

C. Không so sánh được

D. Như nhau

5. Sự oxi hóa có tỏa nhiệt và không phát sáng là

A. Sự oxi hóa chậm

B. Sự khử

C. Sự len men

D. Sự hóa lỏng

6. Chọn câu trả lời đúng nhất dưới đây về thành phần của không khí?

A. 21% khí oxi, 78% các khí khác, 1% khí nitơ.

B. 21% khí oxi, 78% khí nitơ, 1% các khí khác (CO2, CO, khí hiếm,…)

C. 21% các khí khác, 78% khí nitơ, 1% khí oxi

D. 21% nitơ, 78% oxi, 1% các khí khác (CO2, CO, khí hiếm,…)

7. Ở trạng thái rắn, KClO3 là chất

A. Khử mạnh

B. Khử yếu

C. Oxi hóa yếu

D. Oxi hóa mạnh

8. Oxi được điều chế trong phòng thí nghiệm bằng nhiệt phân muối nào

A. Al(NO3)3

B. AgNO3

C. MgCl2

D. KClO3

9. Mỗi giờ một người lớn tuổi hít vào trung bình 0,5m³ không khí. Cơ thể giữ lại 1/3 lượng oxi. Mỗi người trong một ngày đêm cần trung bình một thể tích không khí là bao nhiêu?

A. 13m3

B. 12m3

C. 14m3

D. 15m3

10. Sự cháy là

A. Sự khử có tỏa nhiệt

B. Sự khử không tỏa nhiệt

C. Sự oxi hóa không tỏa nhiệt và phát sáng

D. Sự oxi hóa có tỏa nhiệt và phát sáng

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 8 bài: Bài tập phần điều chế oxi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

A

A

A

B

D

D

B

D

............................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 8 bài: Bài tập phần điều chế oxi. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 8, đề thi học kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 8 sẽ giúp các bạn ôn tập tốt hơn. Chúc các bạn học tập tốt

Đánh giá bài viết
1 173
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 môn Hóa học Xem thêm