Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 8 bài 17: Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh..

Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 8 bài 17: Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh

Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 8 bài 17: Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh. Tài liệu giúp các bạn học sinh củng cố lại phần kiến thức đã học và kỹ năng giải đề thi, biết cách phân bổ thời gian làm bài sao cho hợp lý. Mời các bạn cùng tham khảo

1. Vì sao năm 1943 Quốc tế cộng sản tuyên bố tự giải tán?

A. Lê-nin mất.

B. Sự thay đổi của tình hình thế giới.

C. Trong Quốc tế cộng sản chủ nghĩa cơ hội xuất hiện.

D. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, sự chỉ đạo chung không còn phù hợp.

2. Mặt trận nhân dân Pháp thắng cử trong năm nào?

A. 06/1935.

B. 02/1936

C. 05/1936.

D. 06/1936.

3. Một tổ chức quốc tế nhằm duy trì trật tự mới và bảo vệ quyền lợi của tư bản tên là gì, bao nhiêu nước?

A. Hội quốc liên - 44 nước.

B. Hội đồng minh - 44 nước.

C. Hội quốc minh - 42 nước.

D. Liên hiệp quốc - 40 nước.

4. Tổ chức "Chữ thập lửa" tiến hành tấn công Quốc hội Pháp định thiết lập chế độ phát xít vào thời gian nào?

A. Ngày 5 - 2 - 1934.

B. Ngày 7 - 2 - 1934.

C. Ngày 8 - 2 - 1934.

D. Ngày 6 - 2 - 1934.

5. Phong trào cách mạng năm 1918 ở Đức bùng nổ vào thời gian nào?

A. Ngày 11 - 11 - 1918.

B. Ngày 9 - 9 - 1918.

C. Ngày 9 - 11 - 1918.

D. Ngày 19 - 11 - 1918.

6. Khủng hoảng kinh tế đã gây ra hậu quả gì về chính trị, xã hội tại các nước tư bản?

A. Hàng hóa khan hiếm, thất nghiệp tăng.

B. Các cuộc đấu tranh liên tục nổ ra

C. Nạn thất nghiệp, nghèo đói và các cuộc đấu tranh tăng cao.

D. Đời sống nhân dân khốn khổ, lạm phát tăng.

7. Tổ chức chính trị nào đã giành được thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 5/1936 ở Pháp?

A. Đảng xã hội Pháp.

B. Đảng cộng sản Pháp.

C. Mặt trận nhân dân Pháp.

D. Bọn phát xít "chữ thập lửa"

8. Trước sự xuất hiện của chủ nghĩa phát xít, Quốc tế cộng sản đã đề ra chủ trương gì cho các đảng cộng sản ở các nước?

A. Phải đứng lên chống chủ nghĩa đế quốc.

B. Phải gương cao hơn nữa ngọn cờ giải phóng dân tộc ở mỗi nước.

C. Phải thành lập mặt trận nhân dân ở mỗi nước.

D. Phải lãnh đạo phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân ở mỗi nước.

9. Tháng 2-1936, mặt trận nước nào được thành lập?

A. Đức.

B. Tây Ban Nha.

C. Bồ Đào Nha.

D. Pháp.

10. Đâu là kết quả của cách mạng Đức năm 1918?

A. Sự ra đời của chủ nghĩa phát xít Đức.

B. Đã thành lập các Xô viết nhưng thành quả rơi vào tay tư sản.

C. Chính phủ tư sản Đức bị lật đổ.

D. Dân đến sự thành lập của Mặt trận nhân dân Đức.

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 8 bài 17: Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh..

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D

C

A

D

C

C

C

C

B

B

............................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 8 bài 17: Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 8, đề thi học kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 8 sẽ giúp các bạn ôn tập tốt hơn. Chúc các bạn học tập tốt

Đánh giá bài viết
3 465
Sắp xếp theo

    Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

    Xem thêm