Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn lớp 8 bài 54: Nước Đại Việt ta (trích Bình Ngô đại cáo)

Đề kiểm tra 15 phút môn Văn lớp 8 bài 54: Nước Đại Việt ta (trích Bình Ngô đại cáo)

Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn lớp 8 bài 54: Nước Đại Việt ta (trích Bình Ngô đại cáo) được VnDoc sưu tầm và chia sẻ. Đây là đề kiểm tra trắc nghiệm môn Ngữ văn lớp 8 theo bài. Mời các bạn tải về tham khảo

1. Câu nào dưới đây là vế đối của câu "Lưu Cung tham công nên thất bại"? trong đoạn trích Nước Đại Việt ta?

A. "Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau".

B. "Triệu Tiết thích lớn phải tiêu vong".

C. "Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân".

D. "Sông Bạch Đằng giết tươi Ô Mã".

2. Bình Ngô đại cáo được công bố vào năm nào?

A. 1429.

B. 1426.

C. 1428.

D. 1430.

3. Bình Ngô đại cáo được sáng tác theo thể loại nào?

A. Thơ.

B. Văn vần.

C. Văn biền ngẫu.

D. Văn xuôi.

4. Ý nào dưới đây thể hiện trình tự mà Nguyễn Trãi đưa ra để khẳng định tư cách độc lập của dân tộc trong đoạn trích Nước Đại Việt ta?

A. Chủ quyền, truyền thống lịch sử, phong tục, nền văn hiến, cương vực lãnh thổ.

B. Truyền thống lịch sử, nền văn hiến, chủ quyền, cương vực lãnh thổ, phong tục.

C. Cương vực, lãnh thổ, nền văn hóa, truyền thống lịch sử, chủ quyền, phong tục.

D. Nền văn hóa, cương vực lãnh thổ, phong tục, truyền thống lịch sử, chủ quyền.

5. Tác phẩm nào trước Nguyễn Trãi đã khẳng định chủ quyền của dân tộc ta?

A. Thuật hoài - Phạm Ngũ Lão.

B. Tụng giá hoàn kinh sư - Trần Quang Khải.

C. Nam quốc sơn hà - Lí Thường Kiệt (?)

D. Hịch tướng sĩ - Trần Quốc Tuấn.

6. Trong đoạn trích Nước Đại Việt ta, Nguyễn Trãi chủ yếu sử dụng phương thức biểu đạt nào?

A. Nghị luận.

B. Miêu tả.

C. Tự sự.

D. Thuyết minh.

7. Dòng nào dưới đây nói lên đúng nhất chức năng của thể cáo?

A. Dùng để kêu gọi, thuyết phục mọi người đứng lên chống giặc.

B. Dùng để trình bày một chủ trương hay công bố kết quả một việc lớn để mọi người cùng biết.

C. Dùng để ban bố mệnh lệnh của nhà vua hoặc thủ lĩnh một phong trào.

D. Dùng để tâu lên vua những ý kiến, đề nghị của bề tôi.

8. Câu nào dưới đây trong đoạn trích Nước Đại Việt ta khẳng định nước ta có "lịch sử riêng"?

A. "Vốn xưng nền văn hiến đã lâu".

B. "Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời xây nền độc lập"

C. "Phong tục Bắc Nam cũng khác".

D. "Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên hùng cứ một phương".

9. Mục đích của "việc nhân nghĩa" thể hiện trong đoạn trích Nước Đại Việt ta là gì?

A. Nhân nghĩa là duy trì mọi lễ giáo phong kiến.

B. Nhân nghĩa là lối sống có đạo đức và giàu tình thương.

C. Nhân nghĩa là để yên dân, làm cho dân được sống ấm no.

D. Nhân nghĩa là trung quân, hết lòng phục vụ vua.

10. Tác giả liệt kê những chi tiết về Lưu Cung, Triệu Tiết, Toa Đô, Ô Mã trong đoạn trích Nước Đại Việt ta nhằm mục đích gì?

A. Ca ngợi những chiến công bảo vệ Tổ Quốc của cha ông.

B. Chứng minh sức mạnh của nhân nghĩa, thể hiện niềm tự hào dân tộc.

C. Đưa ra những chứng cớ thể hiện sự thất bại tất yếu của kẻ thù.

D. Kể tội bọn giặc cướp nước bạo ngược, làm trái lẽ phải.

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn lớp 8 bài 54: Nước Đại Việt ta (trích Bình Ngô đại cáo)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B

C

C

D

C

A

B

B

C

C

............................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn lớp 8 bài 54: Nước Đại Việt ta (trích Bình Ngô đại cáo). Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 8, đề thi học kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 8 sẽ giúp các bạn ôn tập tốt hơn. Chúc các bạn học tập tốt

Đánh giá bài viết
17 1.178
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 môn Ngữ văn Xem thêm