Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 bài 3

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 8

Mời quý thầy cô cùng các em tham khảo tài liệu Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 bài 3 nhằm phục vụ nhu cầu học tập và ôn thi môn Lịch sử 8 đạt kết quả cao được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải.

Lịch sử 8 bài 3: Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới

Câu 1: Cách mạng công nghiệp là cuộc cách mạng trên lĩnh vực:

A. Kinh tế - xã hội

B. Văn hóa - giáo dục

C. Sản xuất

D. Kinh tế - văn hóa - xã hội

Câu 2: Cách mạng công nghiệp diễn ra đầu tiên ở

A. Anh

B. Pháp

C. Đức

D. Ý

Câu 3: Cách mạng công nghiệp diễn ra vào:

A. Từ những năm 60 của thế kỷ XVII

B. Từ những năm 60 của thế kỷ XVIII

C. Từ những năm 80 của thế kỷ XVIII

D. Từ những năm 70 của thế kỷ XVI

Câu 4: Phát minh đầu tiên đánh dấu cuộc cách mạng công nghiệp ở Anh thuộc ngành nào?

A. Công nghiệp nặng

B. Dệt

C. Công nghiệp nhẹ

D. Thương mại

Câu 5: Giêm-ha-gri-vơ sáng chế ra máy kéo sợi Gien Ny cho năng xuất

A. 7 lần

B. 6 lần

C. 5 lần

D. 8 lần

Câu 6: Giêm-ha-gri-vơ sáng chế ra máy kéo sợi Gien Ny vào năm

A. 1764

B. 1765

C. 1766

D. 1763

Câu 7: Ac-crai-tơ đã phát minh ra:

A. Máy dệt chạy bằng sức nước

B. Máy kéo sợi chạy bằng sức nước

C. Máy hơi nước

D. Máy kéo sợi

Câu 8: Cách mạng công nghiệp diễn ra ở Pháp vào năm nào?

A. 1831- 1851

B. 1832- 1852

C. 1830- 1850

D. 1830- 1851

Câu 9: Quốc gia tư sản giành độc lập ở châu Mĩ La Tinh năm 1810 là nước:

A. E-cua-đo

B. Ac-hen-ti-na

C. Vê-nê-zu-ê-la

D. Pa-ra-goay

Câu 10: U-ru-goay dành được độc lập vào năm nào?

A. 1828- 1831

B. 1828- 1832

C. 1828- 1833

D. 1828- 1834

Đáp án trắc nghiệm Lịch sử 8

Câu12345678910
Đáp ánCABBDABCBA
Đánh giá bài viết
5 5.100
Sắp xếp theo
    Trắc nghiệm Lịch sử 8 Xem thêm