Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 bài 2

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 8

Mời quý thầy cô cùng các em tham khảo tài liệu Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 bài 2 nhằm phục vụ nhu cầu học tập và ôn thi môn Lịch sử 8 đạt kết quả cao được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải.

Lịch sử 8 bài 2: Cách mạng tư sản Pháp (1789 -1794)

Câu 1: Vì sao trước cách mạng, nông nghiệp Pháp kém phát triển?

A. Công cụ, kĩ thuật canh tác còn thô sơ.

B. Đất đai bị bỏ hoang nhiều, năng suất cây trồng thấp.

C. Một số địa chủ chuyển sang kinh doanh theo hướng tư bản chủ nghĩa.

D. Quan hệ sản xuất phong kiến vẫn được duy trì với phương thức bóc lột cũ.

Câu 2: Tính chất lạc hậu của nền nông nghiệp Pháp thể hiện cơ bản là điểm nào?

A. Công cụ và phương pháp canh tác thô sơ, lạc hậu

B. Chủ yếu dùng cày và cuốc nên năng suất thấp

C. Ruộng đất bị bỏ hoang

D. Mất mùa đói kém xảy ra thường xuyên

Câu 3: Chế độ phong kiến đã kìm hãm sự phát triển của công, thương nghiệp Pháp như thế nào?

A. Đánh thuế nặng

B. Không có đơn vị tiền tệ và đo lường thống nhất

C. Sức mua của dân rất hạn chế

D. A, B, C đều đúng

Câu 4: Trước cách mạng, nước Pháp theo thể chế chính trị nào?

A. Quân chủ lập hiến

B. Cộng hoà tư sản

C. Quân chủ chuyên chế

D. Quân chủ lập hiến đan xen với quân chủ chuyên chế

Câu 5: Trong Đẳng cấp thứ ba gồm cồ các giai cấp và tầng lớp nào của xã hội Pháp?

A. Tư sản, nông dân

B. Tư sản, nông dân, công nhân

C. Tư sản, quý tộc phong kiến

D. Công nhân, nông dân và thợ thủ công

Câu 6: Vào thế kỉ XVIII, ở Pháp mâu thuẫn nào là mâu thuẫn cơ bản nhất?

A. Mâu thuẫn giữa phong kiến, nhà thờ với các tầng lớp nhân dân trong Đẳng cấp thứ ba.

B. Mâu thuẫn giữa nông dân với quý tộc phong kiến.

C. Mâu thuẫn giữa đẳng cấp thứ ba với đẳng cấp tăng lữ.

D. Mẫu thuẫn giữa công nhân, nông dân với chế độ phong kiến.

Câu 7: Điền đúng (Đ), sai (S) vào các câu sau đây:

A. Trước cánh mạng nông nghiệp Pháp phát triển.

B. Trước cách mạng, Pháp là một nước quân chủ chuyên chế.

C. Tăng lữ và Quý tộc là những đẳng cấp không phải đóng thuế.

D. Tư sản Pháp có quyền lực về kinh tế và chính trị.

E. Tư tưởng Vôn-te thể hiện quyết tâm đánh đổ bọn phong kiến và Tăng lữ.

F. Mông-te-xki-ơ và Rút-xô nói về quyền tự do của con người và việc bảo đảm quyền tự do.

A. Sai: A, D Đúng: B, C, E, F

B. Đúng: A, D Sai: B, C, E, F

C. Sai: A, D, C, F Đúng: B, E

D. Sai: A, D, B Đúng: C, E, F

Câu 8: Ở Pháp vào thế kỉ XVIII nổi lên ba nhà tư tưởng lớn, đó là những ai?

A. Mông-te-xki-ơ, Vôn-te, Phu-ri-ê.

B. Phu-ri-ê, Ô-oen, Vôn-te.

C. Vôn-te, Rut-xô, Mông-te-xki-ơ.

D. Mông-te-xki-ơ, Vôn-te, Rút-xô.

Câu 9: Vì sao việc đánh chiếm pháo đài Ba-xti đã mở đầu cho thắng lợi của cách mạng Pháp?

A. Pháo đài Ba-xti trượng trưng cho uy quyền nhà Vua.

B. Pháo đài được xây dựng để bảo vệ thành Pa-ri.

C. Pháo đài là nơi giam cầm những người chống chế độ phong kiến.

D. Chế độ quần chủ chuyên chế bị giáng đòn đầu tiên quan trọng, cách mạng bước đầu thắng lợi và tiếp tục phát triển.

Câu 10: Mặt hạn chế của Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền là gì?

A. Chỉ phục vụ cho quyền lực của giai cấp tư sản.

B. Phục vụ cho quyền lợi của giai cấp công nhân.

C. Phục vụ cho quyền lợi của tầng lớp địa chủ phong kiến.

D. Phục vụ cho các tầng lớp tham gia đấu tranh.

Đáp án trắc nghiệm Lịch sử 8

Câu12345678910
Đáp ánDADCBAADDA
Đánh giá bài viết
20 4.251
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Lịch sử 8 Xem thêm