Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 bài 2

Trắc nghiệm Sử 8 bài 2 có đáp án

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 bài 2 kèm theo đáp án được VnDoc biên soạn bám sát nội dung Cách mạng tư sản Pháp (1789 -1794) Lịch sử 8, hỗ trợ học sinh đạt kết quả cao trong chương trình học lớp 8.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 8 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 8

Lịch sử 8 bài 2 gồm 13 câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án thuộc chương trình SGK môn Sử lớp 8 do đội ngũ giáo viên VnDoc biên soạn, là tài liệu tham khảo hữu ích trong quá trình học lớp 8.

 • 1
  Trước cách mạng, xã hội Pháp gồm những giai cấp nào?
 • 2
  Ngày 28/8/1789 diễn ra sự kiện lịch sử gì ở Pháp?
 • 3

  Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của nước Pháp có gì tiến bộ?

 • 4
  Trước cách mạng, nước Pháp theo thể chế chính trị nào?
 • 5
  Trong Đẳng cấp thứ ba gồm cồ các giai cấp và tầng lớp nào của xã hội Pháp?
 • 6
  Vào thế kỉ XVIII, ở Pháp mâu thuẫn nào là mâu thuẫn cơ bản nhất?
 • 7

  Điền đúng (Đ), sai (S) vào các câu sau đây:

  A. Trước cánh mạng nông nghiệp Pháp phát triển.

  B. Trước cách mạng, Pháp là một nước quân chủ chuyên chế.

  C. Tăng lữ và Quý tộc là những đẳng cấp không phải đóng thuế.

  D. Tư sản Pháp có quyền lực về kinh tế và chính trị.

  E. Tư tưởng Vôn-te thể hiện quyết tâm đánh đổ bọn phong kiến và Tăng lữ.

  F. Mông-te-xki-ơ và Rút-xô nói về quyền tự do của con người và việc bảo đảm quyền tự do.

 • 8
  Ở Pháp vào thế kỉ XVIII nổi lên ba nhà tư tưởng lớn, đó là những ai?
 • 9
  Vì sao việc đánh chiếm pháo đài Ba-xti đã mở đầu cho thắng lợi của cách mạng Pháp?
 • 10
  Mặt hạn chế của Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền là gì?
 • 11
  Vì sao trước cách mạng, nông nghiệp Pháp kém phát triển?
 • 12
  Tính chất lạc hậu của nền nông nghiệp Pháp thể hiện cơ bản là điểm nào?
 • 13
  Chế độ phong kiến đã kìm hãm sự phát triển của công, thương nghiệp Pháp như thế nào?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 1.951
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Lịch sử 8

Xem thêm