Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 8 bài: Lịch sử thế giới cận đại

Đề kiểm tra 1 tiết môn Sử lớp 8 bài: Lịch sử thế giới cận đại

Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 8 bài: Lịch sử thế giới cận đại do thư viện đề thi VnDoc.com sưu tầm. Đây là đề kiểm tra 1 tiết môn Sử lớp 8 theo bài dành cho các bạn học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng làm bài Sử lớp 8. Mời các bạn cùng tham khảo

1. Vì sao việc đánh chiếm pháo đài Ba-xti đã mở đầu cho thắng lợi của cách mạng Pháp?

A. Pháo đài Ba-xti là tượng trưng cho uy quyền của nhà Vua

B. Pháo đài được xây dựng để bảo vệ thành Pa-ri

C. Pháo đài là nơi giam cầm những người chống chế độ phong kiến

D. Chế độ quân chủ chuyên chế bị giáng đòn đầu tiên quan trọng, cách mạng bước đầu thắng lợi và tiếp tục phát triển

2. Tại sao sau cuộc chiến tranh Trung - Nhật, kinh tế Nhật Bản lại có điều kiện phát triển mạnh mẽ?

A. Trung Quốc trở thành thuộc địa của Nhật.

B. Trung Quốc đồng ý nhường cho Nhật vùng Đông Bắc và Hoa Nam giàu có.

C. Tiền bồi thường và của cải cướp được ở Triều Tiên và Trung Quốc.

D. Nhật Bản được quyền khai thác tài nguyên và tự do buôn bán trên toàn lãnh thổ Trung Quốc.

3. Ai được coi là linh hồn của Quốc tế thứ nhất?

A. Ăng-ghen

B. Các Mác

C. Tất cả đều đúng

D. Lê-nin

4. Sau khi bị trục xuất khỏi Đức, năm 1843 Mác đã sang đâu để tiếp tục nghiên cứu và tham gia phong trào cách mạng?

A. Niu- Oóc (Mĩ).

B. Pa-ri (Pháp).

C. Luân-đôn (Anh).

D. Man-che-xtơ (Anh).

5. Hội nghị 3 đẳng cấp được vua Lu-i XVI triệu tập vào thời gian nào?

A. Ngày 2 - 5 - 1789.

B. Ngày 5 - 5 - 1789.

C. Ngày 4 - 5 - 1789.

D. Ngày 3 - 5 - 1789.

6. Từ năm 1830 đến 1850, chiều dài đường sắt ở Anh có sự tăng trưởng như thế nào?

A. Từ 1080 km tăng lên 10.000 km.

B. Từ 108 km tăng lên 10.000 km.

C. Từ 18 km tăng lên 1.000 km.

D. Từ 1008 km tăng lên 10.000 km.

7. Cuộc khởi nghĩa của công nhân dệt ở Sơ-lê-din (Đức) kéo dài trong khoảng thời gian bao lâu?

A. 3 ngày.

B. 7 tháng.

C. 3 tháng.

D. 5 ngày.

8. Giêm Ha-gri-vơ sáng chế ra máy kéo sợi Gien-ni vào năm nào?

A. Năm 1765.

B. Năm 1774.

C. Năm 1766.

D. Năm 1764.

9. Cuộc đấu tranh của nhân dân Nê-đéc-lan chống Tây Ban Nha bùng nổ vào thời gian nào?

A. 7-1566

B. 6-1566

C. 10-1566

D. 8-1566

10. Đại hội thành lập Quốc tế thứ hai đã thu hút

A. gần 700 đại biểu công nhân ở 42 nước.

B. gần 400 đại biểu công nhân ở 22 nước.

C. gần 300 đại biểu công nhân ở 32 nước.

D. gần 500 đại biểu công nhân ở 12 nước.

11. Lực lượng chính trong cuộc đấu tranh của nhân dân Ấn Độ trong những năm 1875 - 1885 là

A. nông dân và binh lính.

B. công nhân và tiểu tư sản.

C. công nhân và nông dân.

D. công nhân và binh lính.

12. Kết quả của cuộc cách mạng Nga năm 1905 - 1907 là

A. thất bại.

B. giành thắng lợi vang dội.

C. giành thắng lợi ở một số địa phương.

D. Nga hoàng nhượng bộ một phần yêu sách của quần chúng.

13. Khu vực Đông Nam Á có nước nào thoát khỏi tình trạng thuộc địa?

A. Thái Lan

B. Phi-lip-pin

C. In-đô-nê-xi-a

D. Miến Điện

14. Trong 20 năm đầu (1885-1905), Đảng Quốc đại chủ trương dùng phương pháp gì để đòi chính phủ Anh thực hiện cải cách ở Ấn Độ?

A. Dùng phương pháp đấu tranh chính trị

B. Dùng phương pháp ôn hòa

C. Dùng phương pháp bạo lực

D. Dùng phương pháp thương lượng

15. Để chiếm được Phi-líp-pin, Mĩ gây cuộc chiến tranh với nước nào?

A. Pháp

B. Bồ Đào Nha

C. Tây Ban Nha

D. Anh

16. Chiến tranh giữa chính quốc và các thuộc địa Bắc Mĩ chính thức bùng nổ vào thời gian nào?

A. Tháng 12 - 1775.

B. Tháng 4 - 1775.

C. Tháng 4 - 1773.

D. Tháng 12 - 1773.

17. Những nước đế quốc nào tham gia chiến tranh giành thuộc địa ở cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX?

A. Anh, Mĩ, Nga, Pháp.

B. Nhật Bản, Mĩ, Anh, Pháp

C. Mĩ, Nhật, Nga, Pháp.

D. Nhật, Mĩ, Anh, Nga

18. Việc xuất khẩu tư bản của Anh chủ yếu và đầu tiên đến khu vực nào?

A. Hoa Kì và các nước Mĩ Latinh

B. Trung Quốc các nước châu Á

C. Các nước ở châu Phi và Mĩ Latinh

D. Các nước ở Đông Nam Á

19. Vào tháng 12 - 1905 đã xảy ra sự kiện nào trong tiến trình phát triển của cách mạng Nga 1905 - 1907?

A. Tổng bãi công ở Mát-xcơ-va.

B. Ngày chủ nhật đẫm máu.

C. Thủy thủ trên chiến hạm Pô-tem-kin khởi nghĩa.

D. Ngày bùng nổ cách mạng Nga 1905 - 1907.

20. Những lực lượng tham gia lãnh đạo phong trào yêu nước ở Trung Quốc những năm cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX là

A. Nông dân, Quý tộc phong kiến, địa chủ, sĩ phu.

B. Công nhân, thương nhân, nông dân, Quý tộc phong kiến.

C. Công nhân, nông dân, trí thức Nho học.

D. Nông dân, trí thức Nho học, phong kiến và tư sản.

21. Năm 1870, chiến tranh Pháp - Phổ nổ ra trong điều kiện không có lợi cho Pháp thể hiện ở những điểm nào?

A. Quân đội chưa được huấn luyện kĩ càng

B. Thiếu sự chỉ huy thống nhất, thiếu vũ khí và kế hoạch tác chiến

C. Pháp chưa chuẩn bị chu đáo để tham gia chiến tranh

D. Tất cả đều đúng

22. Cuộc Minh trị Duy tân được tiến hành trên các lĩnh vực nào?

A. Văn hóa - xã hội

B. Tất cả đều đúng

C. Giáo dục - quân sự

D. Kinh tế - chính trị

23. Xu hướng cải cách vào những năm 90 ở Phi-lip-pin là của ai? chủ trương là gì?

A. A-ghi-nan-đô, đòi Tây Ban Nha trao trả độc lập.

B. Hô-xê Ri-dan, chủ trương tuyên truyền, khơi dậy ý thức dân tộc.

C. Bô-ni-pha-xi-ô, chủ trương đòi quyền bình đẳng.

D. Hô-xê Ri-dan, chủ trương khơi dậy ý thức dân tộc, đòi quyền bình đẳng cho dân tộc.

24. Ở Mĩ có hai Đảng nào thay nhau cầm quyền?

A. Đảng Dân chủ và Đảng Bảo thủ

B. Đảng Bảo Thủ và Công Đảng

C. Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ

D. Đảng Cộng sản và Đảng Cộng hòa

25. Cuộc bãi công của công nhân khuân vác Luân Đôn đã buộc giới chủ phải tăng lương diễn ra vào thời gian nào?

A. Năm 1890.

B. Năm 1889.

C. Năm 1888.

D. Năm 1887.

26. Ai là đại diện ưu tú và lãnh tụ kiệt xuất của phong trào cách mạng theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Trung Quốc?

A. Tôn Trung Sơn.

B. Mao Trạch Đông.

C. Khang Hữu Vi.

D. Lương Khải Siêu.

27. Khi giai cấp tư sản Trung Quốc ra đời và lớn lên, bị chèn ép bởi thế lực nào?

A. Chế độ phong kiến Mãn Thanh.

B. Bọn thực dân xâm lược vào Trung Quốc.

C. Bọn thực dân và triều đình phong kiến Mãn Thanh.

D. Bọn quý tộc mới và triều đình phong kiến Mãn Thanh.

28. Âm mưu của Mĩ trước khi tham chiến là gì?

A. Lợi dụng chiến tranh để bán vũ khí. (3)

B. Tất cả (1), (2), (3).

C. Muốn chiến tranh nổ ra để làm suy yếu cả hai phe. (1)

D. Khẳng định ưu thế của Mĩ trên trường quốc tế khi chiến tranh kết thúc. (2)

29. Quốc hội ở Anh có thành phần chính là

A. quý tộc mới.

B. tư sản đang lên.

C. đại địa chủ.

D. địa chủ vừa và nhỏ.

30. Ngày 1 - 5 - 1886, công nhân thành phố nào ở Mĩ đã đứng lên bãi công?

A. Oa-sinh-tơn.

B. Ca-li-phoóc-ni-a.

C. Si-ca-gô.

D. Niu-Oóc.

Đáp án kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 8 bài: Lịch sử thế giới cận đại

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D

C

B

B

B

B

A

D

D

B

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

C

A

A

B

C

B

D

A

A

D

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

D

B

D

C

B

A

C

B

A

C

............................................

Ngoài Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 8 bài: Lịch sử thế giới cận đại. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 8, đề thi học kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 8 sẽ giúp các bạn ôn tập tốt hơn. Chúc các bạn học tập tốt

Đánh giá bài viết
1 234
Sắp xếp theo

Đề kiểm tra 1 tiết Lịch sử 8

Xem thêm