Đề kiểm tra 1 tiết môn Vật lý 11 năm học 2017-2018 trường THPT Gia Viễn B

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Trường THPT Gia Viễn B
Lớp:........
KIỂM TRA 1 TIẾT- NĂM HỌC 2017-2018
MÔN: VẬT LÝ - LỚP 11
Họ tên:………………………………………...
I. Trắc nghiệm (5 điểm)
Câu 1: Chọn một đáp án sai khi nói về từ trường:
A. Tại mỗi điểm trong từ trường chỉ vẽ được một ch một đường cảm ứng từ
đi qua
B. Các đường cảm ng từ những đường cong không khép kín
C. Các đường cảm ng từ không cắt nhau
D. Tính chất bản của t trường c dụng lực từ lên nam châm hay dòng
điện đặt trong
Câu 2: Hình vẽ nào dưới đây xác định đúng hướng của véc cảm ứng từ tại
M gây bởi ng điện trong dây dẫn thẳng i hạn:
Câu 3: Một đoạn dây dẫn dài 5cm đặt trong từ trường đều vuông góc với véctơ
cảm ứng từ. ng điện có cường độ 0,75A qua dây dẫn thì lực từ tác dụng lên
đoạn y độ lớn 3.10
-3
N. Cảm ứng từ của t trường có giá trị:
A. 0,8T B. 0,08T C. 0,16T D. 0,016T
Câu 4: Trong một từ trường chiều từ trong ra ngoài, một điện tích âm
chuyển đồng theo phương ngang chiều từ trái sang phải. chịu lực Lo
ren chiều
A. Từ dưới lên trên. B. Từ trên xuống dưới.
C. Từ trong ra ngoài. D. Từ trái sang phải.
B
B
B
B
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 5: Biểu thức độ lớn của lực Lo-ren-xơ tác dụng lên một hạt điện tích q
0
chuyển động trong từ trường là:
A.
C.
B .
D.
Câu 6: Chọn câu sai.
A. Khi đặt diện tích S vuông góc với các đường sức từ, nếu S càng lớn thì từ
thông giá trị càng lớn.
B. Đơn vị của từ thông vêbe (Wb).
C. Giá trị của từ thông qua diện tích S cho biết cảm ng từ của từ trường lớn
hay bé.
D. Từ thông đại lượng hướng, thể dương, âm hoặc bằng 0.
Câu 7: Hình vẽ nào sau đây xác định đúng chiều dòng điện cảm ứng khi cho
nam châm dịch chuyển lại gần hoặc ra xa vòng dây kín:
Câu 8: Khi cho nam châm xuyên qua vòng dây treo như hình vẽ thì chúng
tương c:
A. Đẩy nhau
B. Ban đầu t nhau, khi xuyên qua rồi thì đẩy nhau
C. Ban đầu đẩy nhau, khi xuyên qua rồi t hút nhau
D. Hút nhau
Câu 9: Một khung dây hình vuông cạnh 5 cm, đặt trong từ trường đều 0,08
T; mặt phẳng khung dây vuông góc với các đường sức từ. Trong thời gian 0,2 s;
cảm ng từ giảm xuống đến không. Độ lớn của suất điện động cảm ứng trong
khung trong khoảng thời gian đó
S
N
v
C.
S
N
v
B.
S
N
v
A.
v
I
c
ư
=0
D.
S
N
S
N
v
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. 0,04 mV. B. 0,5 mV. C. 1 mV. D. 8 V.
Câu 10:. Một đoạn dây dẫn dài 1,5 m mang dòng điện 10 A, đặt vuông góc
trong một từ trường đều độ lớn cảm ứng từ 1,2 T. chịu một lực từ tác
dụng
A. 18 N. B. 1,8 N. C. 1800 N. D. 0 N.
II. Tự luận (5 điểm)
Câu 1: (1đ). Một dòng điện chạy trong y dẫn thẳng, dài trong không khí.
Cảm ứng từ tại điểm ch dây dẫn 10 cm 4.10
-5
T. Tính cảm ứng từ tại điểm
cách dây 40 cm
Câu 2: (1đ). Hai y dẫn thẳng i, song song, cách nhau 48cm. ng điện
qua hai dây ngược chiều nhau, với I
1
= 3A I
2
= 1A. m những điểm tại
đó cảm ứng từ bằng 0.
Câu 3: (1đ). Một electron bay vào trong từ trường đều cảm ứng từ B = 1,2T
với vận tốc v
0
hợp với
B
một góc α = 60
0
, v
0
= 10
7
m/s. Tìm lực Lorenz tác
dụng lên electron.
Câu 4: (2đ). Một ng dây điện dài l = 35 cm gồm N = 1500 vòng dây, đường
kính mỗi vòng d = 8 cm, dòng điện cường độ I = 3A đi qua.
a. Tính độ tự cảm L của ống dây.
b. Thời gian ngắt dòng điện t = 0,05s, tính suất điện động tự cảm xuất hiện
trong ống dây.
VnDoc xin giới thiệu tới các em Đề kiểm tra 1 tiết môn Vật 11 năm học
2017-2018 trường THPT Gia Viễn B. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu
khác tại mục Tài liệu học tập lớp 11

Đề kiểm tra 45 phút lớp 11 môn Vật lý

Đề kiểm tra 1 tiết môn Vật lý 11 năm học 2017-2018 trường THPT Gia Viễn B gồm hai phần trắc nghiệm và tự luận, là tài liệu tham khảo hỗ trợ các em ôn tập và nắm vững kiến thức môn Vật lý 11.

Nội dung đề được bên soạn chủ yếu xoay quanh những nội dung kiến thức các em đã được học, giúp các em làm quen với các dạng bài tập cơ bản thường gặp. Các em có thể tham khảo thêm tài liệu Trắc nghiệm Vật lý 11 để quá trình ôn tập đạt hiệu quả cao.

VnDoc xin giới thiệu tới các em Đề kiểm tra 1 tiết môn Vật lý 11 năm học 2017-2018 trường THPT Gia Viễn B. Hi vọng đây sẽ là tài liệu bổ ích giúp các em ôn tập hiệu quả môn Vật lý 11. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu khác tại mục Tài liệu học tập lớp 11 do VnDoc tổng hợp và đăng tải như: Toán 11, Tiếng Anh 11, Hóa học 11,..

Đánh giá bài viết
1 52
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 1 tiết - 45 phút lớp 11 môn Vật lí Xem thêm