Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 môn Hóa học Chương 2 - Đề 4

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học Chương 2 lớp 8

VnDoc.com sưu tầm và giới thiệu: Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 môn Hóa học Chương 2 - Đề 4 là tài liệu ôn tập môn Hóa học lớp 8 có đáp án đi kèm dành cho các em luyện tập, củng cố kiến thức. Mời các em cùng tham khảo.

Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 môn Hóa học

Câu 1:

a) Khi nung nóng canxi cacbonat (CaCO3) ở nhiệt độ cao trong lò nung, thu được canxi oxit và khí CO2. Khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng thay đổi như thế nào so với chất rắn ban đầu?

b) Khi nung thanh sắt rong không khí thì khối lượng thanh sắt sau phản ứng thay đổi như thế nào?

Câu 2: Khi than cháy trong không khí xảy ra phản ứng hóa học giữa than với khí oxi,

a) Hãy giải thích vì sao cần dập vừa nhỏ than trước khi đưa vào lò, sau đó, dung que lửa châm rồi quạt mạnh đến khi than cháy thì thôi?

b) Ghi lại phương trình chữ của phản ứng, biết rằng sản phẩm là khí cacbon đioxit

Câu 3:

a) Vì sao nói được: Khi phản ứng chính là phân tử phản ứng (nếu là đơn chất kim loại thì là nguyên tử phản ứng)?

b) Trong một phản ứng chỉ xảy ra sự thay đổi? Kết quả là gì?

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 8

Câu 1:

Vì khi nung CaCO3, khí CO2 thoát ra nên khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng giảm. Phương trình hóa học:

CaCO_{3}\overset{t^{0} }{\rightarrow} CaCO+CO_{2}

Vì khi nung thanh sắt thì sắt sẽ kết hợp với oxi tạo oxit sắt nên khối lượng tăng sau phản ứng.

Câu 2:

Đập vừa nhỏ than trước khi đưa vào bếp là để tăng bề mặt tiếp xúc của than với khí oxi, dung que lửa châm rồi quạt mạnh lúc đầu để khơi mào phản ứng, cung cấp đủ khí oxi cho phản ứng.

Phương trình chữ của phản ứng: Than + oxi → khí cacbon đioxit

Câu 3:

Khi chất phản ứng chính là phân tử phản ứng vì hạt hợp thành hầu hết các chất là phân tử, mà phân tử thể hiện đầy đủ tính chất của chất. (Đơn chất kim loại có hạt hợp thành là nguyên tử, nên nguyên tử tham gia phản ứng tạo ra liên kết với nguyên tử của nguyên tố khác).

Trong phản ứng hóa học chỉ có liên kết giữa các nguyên tử thay đổi làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác. Kết quả chất này biến đổi thành chất khác.

Đánh giá bài viết
1 233
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Hóa học lớp 8 Xem thêm