Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 môn Hóa học Chương 1 (Đề 10)

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học Chương 1 lớp 8

Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 môn Hóa học Chương 1 (Đề 10). Đây là tài liệu ôn tập học kì 1 môn Hóa học lớp 8 có đáp án đi kèm dành cho các em luyện tập, củng cố kiến thức. Mời các em cùng tham khảo.

Đề kiểm tra 15 phút Hóa học 8 Chương 1 (Đề 10)

Câu 1: Cho công thức hoá học của các chất sau:

a) Khí clo Cl2

b) Khí metan CH4

c) Kẽm clorua ZnCl2

d) Axit sunfuric H2SO4

Câu 2: Cho các công thức sau: H2SO4, NaCl, Cl2, O2, O3, HCl, Na2SO4, CaCO3, Na2CO3, H2O2, Cl2, HBr, N2, Na3PO4, H3PO4, Ca(HCO3)2, Fe(OH)2, CuSO4, NaOH. Hãy cho biết công thức nào là đơn chất, là hợp chất.

Câu 3: Viết công thức hoá học và tính phân tử khối của các hợp chất sau:

a) Canxi oxit (vôi sống), biết trong phân tử có 1Ca và 1O.

b) Amoniac, biết trong phân tử có 1N và 3H.

c) Đồng sunfat, biết trong phân tử có 1Cu, 1S và 4O.

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 8

Câu 1:

a) Khí clo do nguyên tố clo tạo ra, có 2 nguyên tử clo trong 1 phân tử, phân tử khối bằng: 2 x 35,5 = 71 (đvC).

b) Khí metan do nguyên tố cacbon và nguyên tố hidro tạo ra, có 1 nguyên tử cacbon và 4 nguyên tử hidro trong 1 phân tử, phân tử khối bằng: 12 + 4 x 1 = 16 (đvC)

c) Kẽm clorua do 2 nguyên tố là kẽm và clo tạo ra, có 1 nguyên tử kẽm và 2 nguyên tử clo trong 1 phân tử, phân tử khối bằng: 65 + 2 x 35,5 = 136 (đvC)

d) Axit sunfuric do 3 nguyên tố H, S và O tạo ra, có 2 nguyên tử hidro, 1 nguyên tử lưu huỳnh và 4 nguyên tử oxi trong 1 phân tử, phân tử khối bằng 2 x 1 + 32 + 4 x 16 = 98 (đvC)

Câu 2: Đơn chất: Cl2, O2, O3, Cl2, N2.

Hợp chất: H2SO4, NaCl, HCl, Na2SO4, CaCO3, Na2CO3, H2O2, HBr, Na3PO4, Ca(HCO3)2, Fe(OH)2, CuSO4, NaOH.

Câu 3:

a) CaO: MCaO = 40 + 16 = 56 (đvC).

b) NH3; MNH3 = 14 + 3 = 17 (đvC).

c) CuSO4; MCuSO4 = 64 + 32 + 4 x 16 = 160 (đvC).

Đánh giá bài viết
2 224
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Hóa 8 - Giải Hoá 8 Xem thêm