Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 8 Chương 1 (Đề 2)

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 8 Đề 2

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 8 Chương 1 (Đề 2). Đây là tài liệu ôn tập học kì 1 môn Hóa học lớp 8 có đáp án đi kèm dành cho các em luyện tập, củng cố kiến thức. Mời các em cùng tham khảo.

Câu 1: Người ta sử dụng phương pháp nào để tách:

a) Nước ra khỏi cát

b) Rượu etylic ra khỏi nước (nhiệt độ sôi của rượu là 78,3°C)?

c) Tách nước ra khỏi dầu hỏa?

Câu 2: Có ba lọ mất nhãn đựng ba chất lỏng sau: Nước tinh khiết, nước muối, nước đường. Hãy phân biệt ba lọ trên.

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 8

Câu 1:

a) Để tách nước ra khỏi cát ta có thể dùng:

+) Phương pháp lọc: Cho hỗn hợp cát và nước vào phễu lọc, nước thấm qua giấy lọc và chảy xuống dưới, cát bị giữ lại trên giấy.

+) Phương pháp lắng gạn: Để yên một lúc, cát lặng và không tan trong nước sẽ chìm xuống dưới, nước ở trên. Gạn để tách nước ra.

b) Để tách rượu ra khỏi nước, ta có thể phương pháp chứng cất phân đoạn.

Đun hỗn hợp trong bình chưng cất thì hơi rượu sẽ bay hơi trước, hơi rượu được dẫn qua ống sinh hàn để chuyển thành lỏng.

c) Để tách nước ra khỏi dầu hỏa ta dùng phương pháp chiết (phễu chiết).

Cho hỗn hợp vào phễu, vì dầu nhẹ hơn và không tan trong nước nên nổi lên trên thành lớp. Mở nhẹ ra để nước chảy ra vừa hết thì đóng khóa lại.

Câu 2: Lấy ba ống nghiệm sạch, nhỏ vài giọt mỗi chất lần lượt cho vào ba ống nghiệm và đun trên ngọn đèn cồn.

- Sau một thời gian đun, ở ống nghiệm không thấy có dấu vết gì thì đó là nước tinh khiết

- Ống nghiệm sau khi đun có vết màu trắng thì đó là nước muối.

- Ống nghiệm sau khi đun có vết màu đen thì đó là nước đường.

Đánh giá bài viết
6 409
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Hóa 8 - Giải Hoá 8 Xem thêm