Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 8 Chương 1 (Đề 1)

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 8 Chương 1 (Đề 1)

Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 8 Chương 1 (Đề 1). Đây là tài liệu ôn tập học kì 1 môn Hóa học lớp 8 có đáp án đi kèm dành cho các em luyện tập, củng cố kiến thức. Mời các em cùng tham khảo.

Câu 1:

a) Lập công thức hóa học của các hợp chất hai nguyên tố sau: Ca và O, Al và Cl.

b) Tính khối lượng mol của các chất sau: H2O, Al2O3, Mg3(PO4)2, Ca(OH)2.

Câu 2: Xác định số prôton trong hạt nhân nguyên tử, số electron ở lớp vỏ nguyên tử, số lớp electron và số lớp electron lớp ngoài cùng của nguyên tử photpho.

Câu 3: Một kim loại M tạo muối sunfat có dang M2(SO4)3. Hãy xác định công thức muói nitrat của kim loại M.

Đáp án kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 8

Câu 1:

Gọi công thức tổng quát của Ca và O có dạng CaxOy

Áp dụng quy tắc hóa trị ta có:

II x x = II x y → x/y= 2/2= 1/1 → x = y = 1

Vậy công thức hóa học là CaO.

Tương tự câu a) → Công thức hóa học là: AlCl3

Câu 2:

Số proton là: 15

Số electron là: 15

Số lớp electron là: 3

Số electron lớp ngoài cùng là: 5

Câu 3: Từ công thức M2(SO4)3 → M có hóa trị III.

Mà gốc NO3 có hóa trị I → công thức muối nitrat của kim loại M là M(NO3)2.

Đánh giá bài viết
2 1.073
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Hóa 8 - Giải Hoá 8 Xem thêm