Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 môn Hóa học Chương 1 (Đề 12)

Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 môn Hóa học Chương 1

Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 môn Hóa học Chương 1 (Đề 12). Đây là tài liệu ôn tập học kì 1 môn Hóa học lớp 8 có đáp án đi kèm dành cho các em luyện tập, củng cố kiến thức. Mời các em cùng tham khảo.

Đề kiểm tra 15 phút Hóa học 8

Câu 1:

a) Hóa trị của một nguyên tố (hay nhóm nguyên tử) là gì?

b) Khi xác định hóa trị, lấy hóa trị của nguyên tố nào làm đơn vị, nguyên tố nào là hai đơn vị?

Câu 2: Hợp chất Ba(NO3)2 có phân tử khối là 261. Bari có nguyên tử khối là 137, hóa trị II. Hãy xác định hóa trị của nhóm NO3.

Câu 3: Hãy xác định hóa trị của mỗi nguyên tố trong các hợp chất sau đây:

a) KH, H2S, CH4

b) FeO, Ag2O, SiO2

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 8

Câu 1:

a) Hóa trị của một nguyên tố (hay nhóm nguyên tử) là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử (hay nhóm nguyên tử) này với một số nhất định nguyên tử (hay nhóm nguyên tử) khác.

b) Khi xác định hóa trị, lấy hóa trị của nguyên tố H làm đơn vị và hóa trị của nguyên tố O là hai đơn vị.

Câu 2: Theo đề bài, ta có: 137 + 62y = 261 → y = 2 → Công thức hóa học được lập là: Ba(NO3)2. Vậy nhóm NO3 có hóa trị I.

Câu 3:

a) K hóa trị I, H hóa trị I

H hóa trị I, S hóa trị II

C hóa trị IV, H hóa trị I

b) Fe hóa trị II, O hóa trị II

Ag hóa trị I, O hóa trị II

Si hóa trị IV, O hóa trị II

Đánh giá bài viết
1 203
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Hóa 8 - Giải Hoá 8 Xem thêm