Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 môn Hóa học Chương 2 - Đề 5

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học Chương 2 lớp 8

VnDoc.com sưu tầm và giới thiệu: Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 môn Hóa học Chương 2 - Đề 5 là tài liệu ôn tập môn Hóa học lớp 8 có đáp án đi kèm dành cho các em luyện tập, củng cố kiến thức. Mời các em cùng tham khảo.

Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 môn Hóa học

Câu 1:

a) Phát biểu định luật bảo toàn khối lượng.

b) Giải thích vì sao trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng các chất được bảo toàn.

Câu 2: Lưu huỳnh cháy theo sơ đồ phản ứng sau:

Lưu huỳnh + khí oxi → khí sunfuro

Nếu đốt cháy 48 gam lưu huỳnh và thu được 96 gam khí sunfuro thì khối lượng của oxi tham gia phản ứng là bao nhiêu?

Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn m gam chất X cần dùng 4,48 lít O2 (đktc) thu được 2,24 lít CO2(đktc) và 3,6 gam H2O. Hãy tính khối lượng chất ban đầu đem đốt.

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 8

Câu 1:

Trong một phản ứng hóa học tổng khối lượng các chất sản phẩm bằng tổng các chất tham gia phản ứng.

Vì trong phản ứng hóa học, nguyên tố được bảo toàn không mất đi.

Câu 2: Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có:

mlưu huỳnh + moxi = mkhí sunfuro

moxi + mkhí sunfuro - mlưu huỳnh = 96 - 48 = 48 gam

Câu 3: Sơ đồ X + O2 → CO2 + H2O (1)

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng cho sơ đồ (1), ta có:

Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 môn Hóa học Chương 2 - Đề 5

Đánh giá bài viết
2 217
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Hóa 8 - Giải Hoá 8 Xem thêm