Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 môn Hóa học Chương 2 - Đề 6

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học Chương 2 lớp 8

VnDoc.com sưu tầm và giới thiệu: Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 môn Hóa học Chương 2 - Đề 6 là tài liệu ôn tập môn Hóa học lớp 8 có đáp án đi kèm dành cho các em luyện tập, củng cố kiến thức. Mời các em cùng tham khảo.

Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 môn Hóa học

Câu 1: Để đốt cháy hết a gam hợp chất X cần 10,24 gam oxi, thu được CO2 và H2O. Dẫn hết sản phẩm vào bình đựng nước vôi trong dư thì khối lượng bình tăng lên 15,96 gam (biết bình đựng nước vôi trong hấp thụ cả CO2 và H2O). Tính khối lượng chất X đem dùng.

Câu 2: Cho 50,375 gam hỗn hợp Z gồm hai muối NaCl và BaCl2 phản ứng vừa đủ với 93,5 gam dụng dịch AgNO3. Khi phản ứng kết thúc thu được 64,95 gam hỗn hợp hai muối NaNO3 và Ba(NO3)2 và a gam kết tủa trắng AgCl. Tính khối lượng kết tủa thu được.

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 8

Câu 1: Sơ đồ: X + O2 → CO2 + H2O

Vì bình đựng Ca(OH)2 hấp thụ cả CO2 và nước nên khối lượng bình tăng chính là khối lượng CO2 và H2O.

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có:

m_X+m_{oxi}=m_{CO_2}+m_{H_2O}

m_X=a\ =m_{CO_2}+m_{H_2O}-m_{oxi}=15,96-10,24=5,72\left(gam\right)

Câu 2: Sơ đồ:

Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 môn Hóa học Chương 2 - Đề 6

Áp dụng ĐLBTKL, ta có:

Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 môn Hóa học Chương 2 - Đề 6

Đánh giá bài viết
1 266
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Hóa 8 - Giải Hoá 8 Xem thêm