Đề kiểm tra 45 phút Hình học 12 chương 3 năm 2017 - 2018 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương

Đề kiểm tra Hình học 12 chương 3

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 12 chương 3 năm 2017 - 2018 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương do VnDoc sưu tầm và biên soạn chi tiết, giúp học sinh củng cố lý thuyết chủ đề phương pháp tọa độ trong không gian Hình học 12 nhằm nâng cao kết quả học tập môn Toán 12.

SỞ GD VÀ ĐT HẢI DƯƠNG

TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG

ĐỀ KIỂM TRA NĂM HỌC 2017-2018

Môn: HÌNH HỌC 12

Thời gian làm bài: 45 phút (không tính thời gian giao đề)

Mã đề 132

Câu 1: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho 4 điểm A(2; 4; -1), B(1; 4; -1), C(2; 4; 3), D(2; 2; -1). Biết M(x; y; z), để MA2 + MB2 + MC2 + MD2 đạt giá trị nhỏ nhất thì x + y + z bằng?

A. 7 B. 9 C. 8 D. 6

Câu 2: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M(2; 4; 6). Gọi P là điểm thuộc mặt phẳng (Oyz) sao cho MP cùng phương với i, tọa độ điểm P là?

A. (-2; 4; 6) B. (2; 0; 6) C. (0; 4; 6) D. (2; 4; 0)

Câu 3: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho 4 điểm M(-6; 0; 0), N(0; 3; 0), P(0; 0; 9), Q(-6; 3; 9). Mặt cầu ngoại tiếp tứ diện MNPQ có tâm I nằm trên mặt phẳng nào dưới đây:

A. x + 2y + 2z - 9 = 0

B. 2x + y + 2z - 21 = 0

C. 2x + y + 2z - 9 = 0

D. x + 2y + 2z - 21 = 0

Hình học 12 chương 3

Đề kiểm tra Hình học 12 chương 3 năm 2018

Đánh giá bài viết
1 354
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 12 Xem thêm