Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 28 - Đề 1

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 2

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 28 - Đề 1 hệ thống các kiến thức đã học về các phép cộng, trừ, nhân, chia và các bài toán có lời văn dành cho các em học sinh tham khảo, ôn tập giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán. Mời các em cùng tham khảo.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 28 - Đề 1

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm:

1. Nối (theo mẫu):

Kết quả phép tính nào là 0? Kết quả phép tính nào là 1?

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 28 - Đề 1

2. Đúng ghi Đ; sai ghi S:

a) 3 : 3 + 0 = 0 …         b) 0 x 4 : 4 = 1 …

b) 3 : 3 + 0 = 1 …         d) 0 x 4 : 4 = 0 …

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 20 x 3 = 6 …            b) 80 : 2 = 4 …

b) 20 x 3 = 60 …          d) 80 : 2 = 40 …

4. Nối các phép tính có kết quả bằng nhau:

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 28 - Đề 1

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm:

5. Tìm x:

a) x 2 = 12

…………….

…………….

…………….

b) 3 x x= 12

……………. 

……………. 

……………. 

c) : 3 = 5

…………….

…………….

…………….

d) x : 7 = 3

…………….

…………….

…………….

6. Tính:

a) 5 x 4 + 3 = …= …

b) 12 : 3 x 4 = …= …

c) 5 x 3 + 4 = …= …

d) 12 : 4 x 3 = …= …

7. Có 15 kg lạc chia đều vào 5 túi. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu ki-lô-gam lạc?

Bài giải

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

8. Người bán hàng đổ lạc vào các túi ,mỗi túi 3 kg lạc. Hỏi có 15 kg lạc thì đổ được vào bao nhiêu túi như thế?

Bài giải

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

Đáp án đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 tuần 28 - Đề 1

2. a) S       b) Đ      c) S        d) Đ

6.

a, 5 x 4 + 3 = 20 + 3= 23

b) 12 : 3 x 4 = 4 x 4 = 16

c) 5 x 3 + 4 = 15 + 4 = 19

d) 12 : 4 x 3 = 3 x 3 = 9

7. 15 : 5 = 3 (kg)

8. 15 : 3 = 5 (túi)

>>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 28 - Đề 2 

Ngoài ra, các em học sinh lớp 2 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2 hay đề thi học kì 2 lớp 2 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 2 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
1 1.888
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 Xem thêm