Đề luyện thi Olympic tiếng Anh lớp 5 vòng 5 năm 2019 - 2020

Đề ôn thi IOE tiếng Anh 5 có đáp án

Nằm trong bộ đề thi IOE lớp 5 năm 2019 - 2020, đề luyện thi Olympic tiếng Anh trực tuyến qua mạng vòng 5 lớp 5 có đáp án gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 5 chương trình mới khác nhau giúp các em học sinh cải thiện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Bài 1. Choose the correct answer.

1. Vietnam has _____ of beautiful mountains.

A. A lots

B. Lot

C. A lot

D. An lot

2. How many ______ are there? They are ten.

A. Pencils

B. Box

C. Pencil

D. Notebook

3. I have two brothers ________ are Tung and Tuan.

A. He

B. They

C. His

D. She

4. Choose the word which has the different pronounced in the underlined part.

A. Bus

B. Sugar

C. Hurry

D. Supper

5. How many _______ are there? There is on peach.

A. Crayons

B. Peach

C. Peaches

D. Peachs

6. Choose the word which has the different pronounced in the underlined part.

A. We

B. He

C. Me

D. Pen

7. What’s your father’s name?

A. He’s name Phong.

B. He name Phong

C. His is Phong

D. His name is Phong.

8. Choose the word which has the different pronounced in the underlined part.

A. Bag

B. Banks

C. Parents

D. Place

9. What’s the matter with him?

A. He’s sick.

B. She’s sick.

C. I’m sick.

D. She’s fine.

10. What _____ is your car?

A. Color

B. This

C. That

D. The

Đáp án:

1 - C; 2 - A; 3 - B; 4 - B; 5 - C; 7 - D; 8 - D; 9 - A; 10 - A

Bài 2. Matching.

1. money

A. Chơi đàn ghi ta

2. Play the guitar

B. Ngựa vằn

3. Vegetables

C. Sân bay

4. Study Math

D. Ăn chuối

5. Go fishing

E. học toán

6. Write a letter

F. Tiền

7. zebra

G. Viết thư

8. airport

H. Quầy sách

9. bookshop

I. Câu cá

10. Eat a banana

J. Rau

Đáp án:

1 - F; 2 - A; 3 - J; 4 - E; 5 - I; 6 - G; 7 - B; 8 - C; 9 - H; 10 - D

Bài 3. Fill the blank.

1. Mon_ey

2. Br_ther

3. We_ther

4. Hamb_rger

5. Ar_ive

6. Pre_are

7. D_ll

8. Thi_d

9. Che_k

10. O_er

Đáp án:

1. Monkey

2. Brother

3. Weather

4. Hamburger

5. Arrive

6. Prepare

7. Doll

8. Third

9. Check

10. over

Trên đây là Giải IOE tiếng Anh lớp 5 vòng 5. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích khác trên VnDoc.com như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi giữa kì 2 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,... để giúp các em học tốt môn Tiế

Đánh giá bài viết
46 2.384
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm