Đề thi giữa học kì 2 lớp 9 môn Hóa học trường THCS Cát Hải

Đề thi giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 9 trường THCS Cát Hải

Đề thi giữa học kì 2 lớp 9 môn Hóa học trường THCS Cát Hải. Tài liệu giúp các bạn học sinh củng cố lại phần kiến thức đã học và kỹ năng giải đề thi, biết cách phân bổ thời gian làm bài sao cho hợp lý. Mời các bạn cùng tham khảo

(C = 12; H = 1; O = 16 )

I.Trắc nghiệm khách quan: (4 điểm)

Hãy chọn đáp án đúng trong các câu sau:

Câu 1: Một trong những quá trình nào sau đây không sinh ra khí Cacbonic?

A. Đốt cháy khí đốt tự nhiên. B. Sản xuất vôi sống.

C. Sản xuất vôi tôi. D. Quang hợp của cây xanh.

Câu 2: Cách sắp xếp nào sau đây là đúng theo chiều tính kim loại giảm dần?

A. Na, Mg, Al, K B. K, Na, Mg, Al

C. Al, K, Na, Mg D. Mg, K, Al, Na

Câu 3: Cách sắp xếp nào sau đây là đúng theo chiều tính phi kim tăng dần?

A. As, P, N, O, F B. O, F, N, As, P

C. F, O, As, P, N D. N, P, F, O, As

Câu 4: Khí C2H2 có lẫn CO2 và SO2 và hơi nước. Để thu C2H2 tinh khiết có thể dùng cách nào sau đây là tốt nhất?

A. Cho hỗn hợp qua dung dịch NaOH dư.

B. Cho hỗn hợp qua dung dịch brom dư.

C. Cho hỗn hợp qua bình chứa dung dịch brom sau đó cho qua dung dịch NaOH.

D. Cho hỗn hợp qua dung dịch KOH dư sau đó qua H2SO4 đặc.

Câu 5: Thể tích không khí (đktc) cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol benzen là:

A. 74 lít B. 82 lít C. 84 lít D. 86 lít

Câu 6: Hãy cho biết các đặc điểm ghi dưới đây, đặc điểm nào là sai:

A. Metan tan vô hạn trong nước.

B. Metan là chất khí không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí.

C. Metan cháy cho ngọn lửa màu xanh và rất nóng.

D. Phản ứng đặc trưng của Metan là phản ứng thế.

Câu 7: Phương pháp nào sau đây là tốt nhất để phân biệt khí Metan và khí Etilen?

A. Dựa vào tỉ lệ về thể tích khí Oxi tham gia phản ứng cháy.

B. Sự thay đổi màu của dung dịch Brôm.

C. So sánh khối lượng riêng.

D. Thử tính tan trong nước.

Câu 8: Bốn hiđrocacbon: Metan, Etilen, Axetilen, Benzen có tính chất hoá học chung là:

A. Đều tác dụng được với dung dịch Brôm.

B. Đều tác dụng với khí Clo.

C. Đều cháy bởi Oxi của không khí.

D. Không có tính chất nào chung.

II. Tự luận: (6 điểm)

Câu 1. (2,0 điểm) Viết các PTHH thực hiện dãy chuyển hoá sau:

Đề thi giữa học kì 2 lớp 9 môn Hóa học trường THCS Cát Hải năm học 2014 - 2015

Câu 2. (2,0 điểm) Trong phòng TN có 3 lọ mất nhãn đựng 3 chất bột trắng là: BaCO3, NaCl, NaHCO3. Hãy nhận biết hoá chất trong mỗi lọ?

Câu 3. (2,0 điểm) Để đốt cháy 4,48 lít khí Etilen cần phải dùng:

a. Bao nhiêu lít Oxi?

b. Bao nhiêu lít không khí chứa 20% thể tích Oxi ( biết thể tích các khí đo ở ĐKTC)

Đáp án đề thi giữa học kì 2 lớp 9 môn Hóa học trường THCS Cát Hải năm học 2014 - 2015

Đề thi giữa học kì 2 lớp 9 môn Hóa học trường THCS Cát Hải năm học 2014 - 2015

.............................................

Ngoài Đề thi giữa học kì 2 lớp 9 môn Hóa học trường THCS Cát Hải. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì 2 lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 1.068
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 9 Xem thêm