Đề thi giữa kì 2 tiếng Anh lớp 3 năm 2019 - 2020 số 2

Đề thi giữa học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh có đáp án

Bài kiểm tra tiếng Anh lớp 3 giữa kì 2 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi giữa kì 2 lớp 3 năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh giữa học kì 2 lớp 3 có đáp án được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh Unit 11 - 15 lớp 3 giúp các em nhắc lại kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

I. Circle A or B. Write the word on the line.

Đề thi giữa kì 2 tiếng Anh lớp 3 năm 2019 - 2020 số 2

Đề thi giữa kì 2 tiếng Anh lớp 3 năm 2019 - 2020 số 2

II. Choose the correct words to complete the sentences.

1. Be quiet, ……………….

A. his

B. is

C. this

D. please

2. Goodbye. See you ……………….

A. you

B. you’s

C. your

D. your’s

3. Is that ………………. pen? – Yes, it is.

A. you

B. you’s

C. your

D. your’s

4. There are four people ………………. my family.

A. next

B. in

C. at

D. out

5. This is my ………………. Her name is Mary.

A. brother

B. sister

C. father

D. you

III. Match the suitable sentences together.

A

B

1. Which is your school?

A. Wow. It’s big.

2. How do you spell your name?

B. This one.

3. This is my school.

C. It’s C-H-A-U.

4. Is this your friend?

D. Well, I don’t know.

5. Is that boy new?

E. Yes, she is.

IV. Rearrange the sentences to make a dialogue.

1. Class, open your book and read alouD.

2. Thank you.

3. Hello. Yes, you can. Come in, sit down and study.

4. “What school is it?”

5. Good morning, Miss Trang. May I come in and study?”

V. Use the given words to make sentences.

1. there/ a dinning room/ the/ house/.

2. there/ a kitchen/ the/ house/?

3. there/ two bedrooms/.

4. there/ three books/ two pens/ the table/.

5. there/ three bathrooms/ the house/?

ĐÁP ÁN

I. Circle A or B. Write the word on the line.

1. A. bedroom; 2. B. chair; 3. B. house;

4. B. door; 5. B. bathroom; 6. A. lamp;

II. Choose the correct words to complete the sentences.

1. D; 2. D; 3. C; 4. B; 5. B;

III. Match the suitable sentences together.

1. B; 2. C; 3. A; 4. E; 5. D;

IV. Rearrange the sentences to make a dialogue.

5 → 3 → 2 → 1 → 4

V. Use the given words to make sentences.

1.There is a dinning in the house.

2. Is there a kitchen in the house?

3. There are two bedrooms.

4. There are three books and two pens on the table.

5. Are there three bathrooms in the house.

Trên đây là Đề thi giữa học kì 2 lớp 3 môn Anh có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
1 427
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm