Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Sinh học năm 2018 - 2019 trường THPT Yên Hòa - Hà Nội

Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 10

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Sinh học năm 2018 - 2019 trường THPT Yên Hòa - Hà Nội. Tài liệu gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 45 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn tham khảo.

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm): Chọn 1 đáp án đúng

Câu 1: Tế bào nào trong các tế bào sau đây của cơ thể người có nhiều ti thể nhất?

A. Tế bào biểu bì.

B. Tế bào hồng cầu.

C. Tế bào xương.

D. Tế bào cơ tim.

Câu 2: Thành phần hoá học cấu tạo nên thành tế bào vi khuẩn

A. Kitin

B. Xenlulôzơ

C. Peptiđôglican

D. Silic

Câu 3: Cấu trúc nào sau đây có mặt cả trong tế bào động vật, tế bào thực vật và vi khuẩn

A. Lưới nội chất và không bào

B. Màng sinh chất và ribôxôm

C. Màng sinh chất và thành tế bào

D. Lưới nội chất và ti thể

Câu 4: Chọn đáp án không đúng về chức năng của màng sinh chất:

A. Màng sinh chất có tính bán thấm và nhờ vậy tế bào có thể trao đổi chất một cách chọn lọc với môi trường bên ngoài.

B. Lớp photpholipit của màng sinh chất chỉ cho các phân tử phân cực và tích điện đi qua.

C. Màng sinh chất có các Protein thụ thể thu nhận thông tin cho tế bào.

D. Màng sinh chất có các “dấu chuẩn” là glicoprotein giúp các tế bào trong cùng cơ thể nhận biết nhau và nhận biết các tế bào “lạ”

Câu 5: Cấu trúc dưới đây không có trong nhân của tế bào là:

A. Chất dịch nhân

B. Nhân con

C. Bộ máy Gôngi

D. Chất nhiễm sắc

Câu 6: Loại bazơ nitơ chỉ có trong ARN mà không có trong ADN là

A. Ađênin.

B. Guanin.

C. Uraxin.

D. Xitôxin.

Câu 7: Trong những đặc điểm sau đây

1). Có màng kép bao bọc

2). Trong cấu trúc có chứa ADN, riboxom

3) Tham gia chuyển hóa năng lượng trong tế bào

4). Số lượng phụ thuộc vào loại tế bào và điều kiện môi trường

5). Có trong tế bào động vật và thực vật

Có bao nhiêu đặc điểm giống nhau giữa lục lạp và ti thể:

A. 2

B. 5

C. 3

D. 4

Câu 8: Đơn phân cấu tạo của phân tử ADN là:

A. Nuclêotit

B. Ribônuclêôtit

C. Axit amin

D. Plinuclêotit

Câu 9: Hoạt động nào sau đây xảy ra trên lưới nội chất hạt?

A. Tổng hợp Prôtênin

B. Ô xi hoá chất hữu cơ tạo năng lượng cho TB

C. Tổng hợpPôlisaccarit cho tế bào

D. Tổng hợp các chất bài tiết

Câu 10: Cho các nhận định sau về axit nucleic. Có bao nhiêu nhận định đúng?

1. Axit nucleic được cấu tạo từ 4 loại nguyên tố hóa học: C, H, O, N

2. Axit nucleic được tách chiết chủ yếu từ nhân của tế bào

3. Liên kết giữa các đơn phân cấu tạo nên Axit nucleic là glicozit

4. Có 2 loại axit nucleic: axit đêôxiribonucleic (ADN) và axit ribonucleic (ARN)

A. 2

B. 3

C. 1

D. 4

Câu 11: Một gen có 2346 liên kết hiđrô, hiệu số giữa nuclêôtit loại A với một loại nuclêôtit khác của gen bằng 20% tổng số nuclêôtit của gen đó. Tổng số nuclêôtit của gen là

A. 2400.

B. 2040.

C. 1200.

D. 1800.

Câu 12: Một mạch của phân tử ADN có trình tự như sau: - A- X- G- T- A- A- G-, trình tự của mạch bổ sung là

A. - A- X- G- T- A- A- G-.

B. - T- G- X- A- T- T- X-.

C. - U- G- X- A- U- U- X-.

D. - A- X- G- U- A- A- G-.

Câu 13: Những nhận định nào không đúng về ribôxôm:

A. Được bao bọc bởi màng đơn.

B. Thành phần hóa học gồm rARN và prôtêin.

C. Là nơi tổng hợp prôtêin cho tế bào.

D. Đính ở lưới nội chất và nằm rải rác trong tế bào.

Câu 14: Các loại Nuclêotit trong phân tử ADN là:

A. Uraxin,timin,xi tôzin và Ađênin

B. Ađênin, uraxin, timin và guanin

C. Uraxin, timin, Ađênin, xi tôzin và guanin

D. Guanin,xi tôzin ,timin và Ađênin

Câu 15: Đóng gói, chế biến, phân phối các sản phẩm protêin, lipit là chức năng của?

A. Lưới nội chất

B. Ti thể

C. Lục lạp

D. Bộ máy Gôngi

Câu 16: Trong cơ thể, tế bào nào sau đây có lưới nội chất hạt phát triển mạnh?

A. Tế bào cơ.

B. Tế bào biểu bì.

C. Tế bào bạch cầu.

D. Tế bào hồng cầu.

II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 1: (2.5 điểm)

a) Nêu các điểm khác biệt về cấu trúc giữa tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực.

b) Tế bào vi khuẩn có kích thước nhỏ và cấu tạo đơn giản đem lại cho chúng ưu thế gì ?

Câu 2: (2,5 điểm)

a). Phân biệt vận chuyển thụ động và vận chuyển chủ động. Cho ví dụ minh họa

b). Vì sao sau khi rửa rau sống nên ngâm trong nước muối pha loãng từ 5 đến 10 phút ?

Câu 3: (1 điểm) Một gen có chiều dài 5100A0, có số nucleotit loại G là 900. Mạch đơn thứ nhất của gen có số nuclêôtit loại A bằng 250, mạch đơn thứ 2 có số nuclêôtit loại G bằng 400.

a. Tính khối lượng phân tử của gen?

b. Tính số liên kết hóa trị và số liên kết hiđro giữa các nuleotit trên gen?

c. Tính số lượng nucleotit trên mạch 1 của gen?

Để có kết quả thi học kì 1 lớp 10 tốt nhất, mời các bạn làm thêm các đề thi học kì 1 lớp 10 năm 2018 - 2019 được VnDoc sưu tầm, cũng như các đề thi được tải nhiều nhất của chúng tôi:

-----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Sinh học năm 2018 - 2019 trường THPT Yên Hòa - Hà Nội. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 248
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 12 Xem thêm