Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Sinh học năm 2018 - 2019 trường THPT Đoàn Thượng - Hải Dương

Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 10

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Sinh học năm 2018 - 2019 trường THPT Đoàn Thượng - Hải Dương. Tài liệu gồm 5 câu hỏi bài tập, thời gian làm bài 45 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn tham khảo.

Câu 1 (2 điểm)

a. Cacbonhiđrat gồm những loại nào? Mỗi loại kể 2 ví dụ.

b. Đơn phân của prôtein là gì? Prôtein được đặc trưng bởi yếu tố nào?

Câu 2 (2 điểm)

a. Vận chuyển thụ động là gì? Có những kiểu vận chuyển thụ động nào?

b. Trình bày cấu tạo của phân tử ATP.

Câu 3 (2 điểm)

a. Tại sao chúng ta cần ăn nhiều loại thịt khác nhau?

b. Phân biệt môi trường nhược trương với môi trường đẳng trương.

Câu 4 (2 điểm)

Một gen có chiều dài 3060A0, có 400 nucleotit loại A.

a. Tính tổng số nucleotit, số chu kì xoắn, khối lượng của gen?

b. Tính số lượng nucleotit từng loại và số liên kết hiđro của gen?

Câu 5 (2 điểm)

a. Điều gì xảy ra khi đưa tế bào thực vật vào môi trường nước cất? Giải thích.

b. Vận dụng kiến thức sinh học, em hãy giải thích câu thành ngữ sau: “Nhai kĩ no lâu”.

Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Sinh học

CÂU

ĐÁP ÁN

BIỂU ĐIỂM

Câu (2đ)

a. Cacbonhiđrat gồm những loại nào? Mỗi loại kể 2 ví dụ.

- CH gồm 3 loại:

+ Đường đơn:

+ Đường đôi:

+ Đường đa:

- Kể đúng VD.

b. Đơn phân của prôtein là gì? Prôtein được đặc trưng bởi yếu tố nào?

- Đơn phân của pro: a.a

- Pro được đặc trưng bởi:

+ số lượng, thành phần, trình tự sắp xếp các a.a

+ cấu bậc cấu trúc của pro

0,5đ

0,5đ

0,25đ

0,5đ

0,25đ

Câu 2 (2đ)

a. Vận chuyển thụ động là gì? Có những kiểu vận chuyển thụ động nào?

- V/c thụ động là phương thức v/c các chất qua MSC từ nơi có nồng độ chất tan cao -> nơi có nồng độ chất tan thấp và k tiêu tốn NL.

- Có 2 kiểu vận chuyển thụ động:

+ Khuếch tán trực tiếp qua lớp kép photphoLi

+ Khếch tán qua kênh pro

b. Trình bày cấu tạo của phân tử ATP.

- ATP là h/c h/c gồm 3 t/p:

+ 1 bazơ nitơ loại A

+ 1 đường ribôzơ

+ 3 nhóm photphat lk với nhau bằng lk cao năng; lk giữa 2 nhóm photphat cuối cùng rất dễ bị phá vỡ để giải phóng NL => ATP là 1 h/c cao năng.

0,5đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,5đ

Câu 3 (2đ)

a. Tại sao chúng ta cần ăn nhiều loại thịt khác nhau?

Mỗi loại thịt không chứa đầy đủ các loại a.a khác nhau -> ăn nhiều loại thịt để bổ sung cho cơ thể các loại aa khác nhau -> giúp cơ thể sinh trưởng và PT bình thường.

b. Phân biệt môi trường nhược trương với môi trường đẳng trương.

- MT nhược trương: NĐộ chất tan ngoài TB < trong TB

- Đẳng trương: NĐộ chất tan ngoài TB = trong TB

0,5đ

0,5đ

Câu 4 (2đ)

Một gen có chiều dài 3060 A0, có 400 nucleotit loại A.

a. Tính số nucleotit, số vòng xoắn, khối lượng của gen.

b. Tính số liên kết hiđro của gen.

N = 1800 (Nu)

C = 90 (chu kì)

M = 540.000 (đvC)

A = T = 400 (Nu)

G = X = 500 (Nu)

H = 2300 (lk)

0,5đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,5đ

Câu 5 (2đ)

a. Điều gì xảy ra khi đưa tế bào thực vật vào môi trường nước cất? Giải thích.

- TBTV bị trương lên vì:

MT nước cất là MT nhược trương nên khi đưa TB vào MT nước cất dẫn đến các phân tử nước thẩm thấu vào TB -> V TB tăng lên -> TB trương lên.

b. Vận dụng kiến thức sinh học, em hãy giải thích câu thành ngữ sau: “Nhai kĩ no lâu”.

- Khi nhai kĩ ở khoang miệng tuyến nước bọt tiết ra lượng lớn E amilaza -> phân giải được nhiều tinh bột thành đường mantozo -> giúp cơ thể sẽ hấp thụ được nhiều đường -> no lâu.

0,25đ

0,75đ

-----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Sinh học năm 2018 - 2019 trường THPT Đoàn Thượng - Hải Dương. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 442
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 10 Xem thêm