Đề thi giữa học kì 1 lớp 10 môn Sinh học năm 2017 - 2018 trường THPT Yên Hòa - Hà Nội

Trang 1/1 - Mã đề thi 139
Họ tên :
Lớp:
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
Môn: SINH HỌC 10
A. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
Câu 1: Cacbohiđrat là tên gọi dùng để chỉ nhóm chất nào sau đây?
A. Đường B. Đạm C. Mỡ D. Chất hữu cơ
Câu 2: Số loại axit amin có ở cơ thể sinh vật là:
A. 13 B. 20 C. 15 D. 10
Câu 3: Tập hợp các cơ quan, bộ phận của cơ thể cùng thực hiện một chức năng được gọi là:
A. Đại phân tử B. Hệ cơ quan C. D. Bào quan
Câu 4: Các nguyên tố hoá học cấu tạo của cacbohiđrat là:
A. Cacbon, hidro và oxi B. Hidro và oxi
C. Oxi và cacbon D. Cacbon và hidro
Câu 5: Chất nào dưới đây thuộc loại đường polisaccarit
A. Mantozơ B. Đisaccarit C. Tinh bột D. Hexôzơ
Câu 6: Điểm giống nhau của các sinh vật thuộc giới Nguyên sinh, giới thực vật và giới động vật là:
A. Tế bào cơ thể đều có nhân sơ B. Cơ thể đều có cấu tạo đơn bào
C. Cơ thể đều có cấu tạo đa bào D. Tế bào cơ thể đều có nhân chuẩn
Câu 7: Cấu trúc của phân tử prôtêtin có thể bị biến tính bởi:
A. Sự có mặt của khí oxi B. Sự có mặt của khí CO
2
C. Nhiệt độ D. Liên kết phân cực của các phân tử nước
Câu 8: Nhóm các nguyên tố nào sau đây là nhóm nguyên tố chính cấu tạo nên chất sống?
A. H, Na, P, Cl B. C, H, Mg, Na C. C, Na, Mg, N D. C, H, O, N
Câu 9: Nguyên tố nào sau đây là nguyên tố vi lượng?
A. Canxi B. Lưu huỳnh C. Sắt D. Photpho
Câu 10: Hãy chọn câu sau đây có thứ tự sắp xếp các cấp độ tổ chức sống từ thấp đến cao:
A. Quần xã, quần thể, hệ sinh thái, cơ thể B. Quần thể, quần xã, cơ thể, hệ sinh thái
C. Cơ thể, quần thể, hệ sinh thái, quần xã D. Cơ thể, quần thể, quần xã, hệ sinh thái
Câu 11: Điều dưới đây đúng khi nói về một hệ thống sống:
A. Thường xuyên trao đổi chất với môi trường B. Không có khả năng tự điều chỉnh
C. Sắp xếp lộn xộn D. Một hệ thống kín
Câu 12: Sinh vật thuộc giới nào sau đây có đặc điểm cấu tạo tế bào khác hẳn với các giới còn lại?
A. Giới thực vật B. Giới nấm C. Giới động vật D. Giới khởi sinh
Câu 13: Đơn phân cấu tạo của prôtêin là:
A. Monosaccarit B. Axit amin C. Photpholipit D. Steroit
Câu 14: Sinh vật nào sau đây có cấu tạo cơ thể đơn bào và có nhân chuẩn?
A. Động vật B. Động vật nguyên sinh
C. Virut D. Vi khuẩn
Câu 15: Tổ chức sống nào sau đây có cấp thấp nhất so với các tổ chức còn lại?
A. Cơ thể B. Quần xã C. Quần thể D. Hệ sinh thái
Câu 16: Nguyên tố nào dưới đây là nguyên tố đại lượng?
A. Photpho B. Đồng C. Kẽm D. Mangan
B. TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 1 (3 điểm):
a) Trình bày tiêu chí phân loại sinh giới theo hệ thống 5 giới
b) Tại sao nói tế bào là đơn vị cấu trúc cơ bản nhất của sự sống?
c) Virut thể chưa cấu tạo tế bào, kích thước nhỏ , sống sinh bắt buộc trong tế bào chủ
thì virut có phải là cơ thể sống không? Vì sao?
Câu 2 (3 điểm):
a) Nêu cấu trúc chức năng của các loại cacbohidrat? Tại sao động vật không dự trữ năng lượng
dưới dạng tinh bột mà dự trữ dưới dạng mỡ?
b) Tại sao phải bổ sung protein từ nhiều nguồn thực phẩm khác nhau?

Đề thi giữa học kì 1 lớp 10 môn Sinh học năm 2017 - 2018

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi giữa học kì 1 lớp 10 môn Sinh học năm 2017 - 2018 trường THPT Yên Hòa - Hà Nội. Nội dung tài liệu được tổng hợp chi tiết và chính xác, hy vọng qua bộ tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh giải Sinh 10 tốt hơn. Mời các bạn tham khảo.

-----------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
6 1.910
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 10 Xem thêm