Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Tiếng Anh có file nghe năm học 2018 - 2019 số 2

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ THI HỌC 1 LỚP 5 NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN TIẾNG ANH
I. LISTENING
Task 1. Listen and match. There is one example (0).
A.
B.
C.
D.
E.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Task 2. Listen and tick A, B or C. There is one example.
Example:
It’ll be on Saturday next
week.
It’ll be fun on Teachers’
Day.
It’ll be rainy on Teachers Day.
A.
B.
C.
1.
Yes, I am.
Yes, I can.
Yes, I will.
A.
B.
C.
2.
They’re going to have it.
They’re going to play
music.
They’re going celebrate for the first
day.
A.
B.
C.
3.
It’ll be in July.
It’ll be in August.
It’ll be in June.
A.
B.
C.
4.
I’m going to play
badminton.
I’m playing badminton.
I’ll play badminton.
A.
B.
C.
Task 3. Listen and tick the correct pictures. There is one example.
Example: Where were you last weekend?
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A.
C.
1. Where did Sue go last Sunday?
A.
C.
2. Where did Nick go last weekend?
A.
C.
3. How did Jane get there?
A.
C.
4. How did Ann get there?

Đề ôn thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 5

Đề kiểm tra chất lượng cuối học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 5 kèm file nghe và đáp án nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 5 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh được biên tập bám sát chương trình học tại Nhà trường giúp học sinh lớp 5 rèn luyện những kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Mời bạn đọc tải trọn bộ đề thi, file nghe và đáp án tại đây: Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Tiếng Anh có file nghe năm học 2018 - 2019 số 2. Ngoài ra, VnDoc.com luôn cập nhật rất nhiều tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 chương trình bộ GD - ĐT như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,...

Đánh giá bài viết
28 8.363
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm