Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Địa lý trường THCS Thanh Am, Long Biên năm 2018 - 2019

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
TRƯỜNG THCS THANH AM
Năm học 2018 2019
ĐỀ KIỂM TRA HỌC I
MÔN: ĐỊA 8
Thời gian làm bài: 45 phút
Ngày 7 tháng 12 năm 2018
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: Kiểm tra- đánh giá nhận thức của học sinh về:
- Nhận biết về đặc điểm tự nhiên:vị trí, địa hình, khí hậu của khu vực Tây Nam Á, Nam Á,
Đông Á.
- Hiểu được sự phát triển các ngành kinh tế của c khu vực: Tây Nam Á, Nam Á, Đông Á.
- Giải thích được những nguyên nhân làm cho sự phân bố mưa không đều khu vực Nam Á.
2. năng:
- Rèn năng vẽ biểu đồ, nhận xét, so sánh
- năng duy tổng hợp
3. Thái độ:
- Ý thức tự giác học tập
- Yêu thích môn học địa
- Nghiêm túc làm bài kiểm tra
4. Năng lực:
- Năng lực giải quyết vấn đề, trình y, tự học.
- Năng lực tinh toán, năng lực sử dụng biểu đồ, s liệu thống kê, vận dụng kiến thức vào giải
quyết vấn đề thực tiễn.
II. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA (đính kèm trang sau)
III. NỘI DUNG ĐỀ (đính kèm trang sau)
IV. ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM(đính kèm trang sau)
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Cp độ
Ch đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
TNKQ
TNKQ
TNKQ
Chủ đề 1
Tình hình, đặc điểm
phát triển kinh tế
hội các nước châu
Á
Xác định được
trình độ phát triển
kinh tế hội giữa
các nước và vùng
lãnh thổ.
- Mối quan hệ giữa
tỉ trọng nông nghiệp
trong cơ cấu GDP
của các ớc ảnh
hưởn đến thu nhập
cao, thu nhập trung
bình thấp.
Phân tích biểu đồ
nhiệt độ,lượng
mưa, nhận biết các
kiểu môi trường
của châu Á
2
0,5
2
0,5
6
3
Chủ đề 2
KV Tây Nam Á
- Các miền địa
hình Tây Nam Á.
- Đặc điểm vị trí
địa , khí hậu
nguồn tài nguyên
chủ yếu của khu
vực Tây Nam Á.
- Đặc điểm trí địa
nguồn tài nguyên
liên quan tới sự
mất ổn định của khu
vực trong nhiều năm
gần đây.
- Kể tên các ớc
thuộc khu vực Tây
Nam Á.
2
0,5
2
0,5
5
Chủ đề 3
KV Nam Á
- Các miền địa
hình đặc điểm
các miền địa hình
khu vực Nam Á.
- Nhân tố ảnh
hưởng rệt nhất
đến khí hậu Nam
Á.
- Các miền địa hình
Nam Á ảnh
hưởng tới sự
phân bố dân
không đều của khu
vực.
- Kể tên các ớc
thuộc khu vực Nam
Á.
2
0,5
3
0,75
5
1,25
Chủ đề 4
KV Đông Á
- Các miền địa
hình đặc điểm
các miền địa hình
khu vực Đông Á.
- Tình hình phát
triển dân , hội
kinh tế của khu
vực Đông Á
2
0,5
3
0,75
7
1,75
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Tổng
9
13
1
23
10đ
Tỉ lệ phần trăm
50%
40%
10%
100%

Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Địa lý trường THCS Thanh Am, Long Biên

Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Địa lý trường THCS Thanh Am, Long Biên năm 2018 - 2019 do thư viện đề thi VnDoc.com sưu tầm. Đây là đề kiểm tra học kì I môn Địa lớp 8 dành cho các bạn học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng làm bài trắc nghiệm môn Địa. Mời các bạn cùng tham khảo

....................................

Ngoài Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Địa lý trường THCS Thanh Am, Long Biên năm 2018 - 2019. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học học kì 1 lớp 8, đề thi học học kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì 2 lớp 8 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 49
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Địa lý lớp 8 Xem thêm