Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 6 Phòng GD&ĐT Thái Thụy, Thái Bình năm học 2016 - 2017

Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 6

Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 6 Phòng GD&ĐT Thái Thụy, Thái Bình năm học 2016 - 2017. Đề thi giúp các bạn học sinh biết khả năng hiện tại của mình. Ngoài ra việc trực tiếp ôn, giải trên đề thi có cấu trúc cụ thể này sẽ giúp các bạn làm quen với dạng đề thi, từ đó nâng cao kĩ năng của mình và ôn tập lại kiến thức đã học.

Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 6 trường THCS Hồng Thủy, Thừa Thiên Huế năm học 2016 - 2017

Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 6 trường THCS Nguyễn Du, Giai Lai năm học 2016 - 2017

Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 6 trường THCS Tú Điềm, Sóc Trăng năm học 2016 - 2017

Đề kiểm tra học kì I lớp 6 môn Sinh học - Đề số 2

PHÒNG GD&ĐT THÁI THỤYĐỀ THI HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN: SINH HỌC LỚP 6
Thời gian làm bài: 45 phút

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 điểm)

Câu 1. Chức năng của mạch rây là vận chuyển:

A. Nước. B. Muối khoáng.
C. Nước và muối khoáng. D. Chất hữu cơ.

Câu 2. Khi hô hấp cây hút khí:

A. Ôxi. B. Cacbônic. C. Ôxi và Cacbônic D. Nitơ.

Câu 3. Bộ phận nào là quan trọng nhất của hoa:

A. Nhị. B. Nhụy. C. Nhị và nhụy. D. Tràng hoa.

Câu 4. Dẫn truyền là chức năng của:

A. Miền hút. B. Miền sinh trưởng. C. Miền trưởng thành. D. Miền chóp rễ.

Câu 5. Có mấy kiểu xếp lá trên thân và cành?

A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

Câu 6. Lá của nhóm cây nào sau đây thuộc loại lá đơn?

A. Cây ổi, cây bàng, cây cam.
B. Cây cau, cây su hào, cây khế.
C. Cây đào, cây cải, cây xấu hổ.
D. Cây bí, cây me, cây xoài.

II. TỰ LUẬN (7,0 điểm).

Câu 1 (2,5 điểm). Tế bào thực vật gồm những thành phần chủ yếu nào? Chức năng của từng thành phần đó?

Câu 2 (3,0 điểm). Kể tên những loại rễ biến dạng và chức năng của chúng? Tại sao phải thu hoạch các cây có rễ củ trước khi chúng ra hoa?

Câu 3 (1,5 điểm). Nêu những điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến quang hợp? Sản phẩm của quá trình quang hợp là gì?

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN SINH HỌC LỚP 6

I. TRẮC NGHIỆM: Mỗi câu trả lời đúng 0,5 điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

D

A

C

C

B

A

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu

Nội dung

Điểm

1

Những thành phần chủ yếu của tế bào thực vật và chức năng của từng thành phần đó.

2,5

- Vách tế bào: Làm cho tế bào có hình dạng nhất định.

- Màng sinh chất: Bao bọc ngoài chất tế bào.

- Chất tế bào: Là nơi diễn ra các hoạt động sống của tế bào.

- Nhân: Điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào.

- Không bào: Chứa dịch tế bào

(Nếu chỉ nêu được thành phần cấu tạo cho nửa số điểm)

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

2

Những loại rễ biến dạng và chức năng của chúng:

2,0

- Rễ củ: Chứa chất dự trữ cho cây.

- Rễ móc: Giúp cây bám vào vật chủ để leo lên.

- Rễ thở: Giúp cây hô hấp trong không khí.

- Giác mút: Giúp cây lấy thức ăn từ cây chủ

(Nếu chỉ nêu được tên rễ cho nửa số điểm)

0,5

0,5

0,5

0,5

Phải thu hoạch các cây có rễ củ trước khi chúng ra hoa

1,0

Vì nếu thu hoạch sau khi cây ra hoa tạo quả, cây sẽ huy động chất dinh dưỡng dự trữ trong củ để tạo hoa và quả. Khi đó chất lượng của củ không còn cao.

1,0

3

Những điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến quang hợp

1,0

- Ánh sáng.

- Nước.

- Hàm lượng khí cacbonic.

- Nhiệt độ

0,25

0,25

0,25

0,25

Sản phẩm của quá trình quang hợp

0,5

- Tinh bột

- Khí ôxi

0,25

0,25

Đánh giá bài viết
9 3.201
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 1 lớp 6

    Xem thêm