Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 6 trường THCS Tú Điềm, Sóc Trăng năm học 2016 - 2017

Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 6

Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 6 trường THCS Tú Điềm, Sóc Trăng năm học 2016 - 2017. Đề thi do các thầy cô giáo giảng dạy môn Sinh học tại trường THCS Tú Điềm thuộc Phòng GD&ĐT Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng biên soạn. Nội dung đề thi bám sát kiến thức SGK Sinh học học kì 1.

Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 6 trường THCS Hồng Thủy, Thừa Thiên Huế năm học 2016 - 2017

Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 6 trường THCS Nguyễn Du, Giai Lai năm học 2016 - 2017

Đề kiểm tra học kì I lớp 6 môn Sinh học - Đề số 2

PHÒNG GD&ĐT TRẦN ĐỀ
TRƯỜNG THCS TÚ ĐIỀM
ĐỀ THI HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN: SINH HỌC LỚP 6
Thời gian làm bài 45 phút không kể thời gian giao đề

A. TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm)

Câu 1. (1,25 điểm) Khoanh tròn câu đúng (mỗi câu 0,25 điểm)

1.1. Một thành phần của tế bào có chức năng điều khiển mọi hoạt động sống. (0,25 điểm)

A. Vách tế bào C. Nhân
B. Chất tế bào D. Không bào

1.2. Gân lá có các dạng sau: (0,25 điểm)

A. Gân hình mạng
B. Gân hình cung và song song
C. Gân hình mạng và song song
D. Gân hình mạng, song song và hình cung

1.3. Trong quá trình chế tạo tinh bột lá sử dụng chất khí: (0,25 điểm)

A. Ôxi C. Khí nitơ
B. Cacbônic D. Hơi nước

1.4. Có mấy kiểu xếp lá trên thân và cành. (0,25 điểm)

A. 3 kiểu C. 4 kiểu
B. 6 kiểu D. 5 kiểu

1.5. Rễ có mấy miền: (0,25 điểm)

A .1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 2. Dùng tự thích hợp điền vào chỗ trống tron câu sau.

Cụm từ gợi ý: (Hệ thống ốc điều chỉnh, rễ chùm, tiêu bản, rễ cọc, gương phản chiếu) (0,75 điểm)

Cách sử dụng kính hiển vi:

- Đặt và cố định (1)....................................trên bàn kính
- Điều chỉnh ánh sáng bằng (2).....................................ánh sáng
- Sử dụng (3)...............................để quan sát rõ vật mẫu

Câu 3. Hoàn thành bảng sau: (2,0 điểm)

Hãy đánh dấu X vào ô cột thuộc rễ cọc hoặc rễ chùm.

Stt

Tên cây

Rễ cọc

Rễ chùm

1

Cây lúa

2

Cây ổi

3

Cây hành tím

4

Cây bàng

B. TỰ LUẬN: (6,0 điểm)

Câu 4. Mạch rây và mạch gỗ trong thân có chức năng gì? (1,0 điểm)

Câu 5. Có những loại rễ biến dạng nào? (1,0 điểm)

Câu 6. Cho biết các miền của rễ? (1,0 điểm)

Câu 7. Viết sơ đồ tóm tắt và trình bày khái niệm quang hợp. (2,0 điểm)

Câu 8. Vì sao phải trồng cây ở nơi có đủ ánh sáng? (1,0 điểm)

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN SINH HỌC LỚP 6

A. TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm)

Câu 1. (1,25 điểm)

Câu

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Đáp Án

C

D

B

A

D

Câu 2. (0,75 điểm) (mỗi ý đúng đạt 0,25 điểm)

(1) Tiêu bản
(2) Gương phản chiếu
(3) Hệ thống ốc điều chỉnh

Câu 3. Đánh dấu vào mỗi ô đúng đạt 0,5 điểm (2,0 điểm)

Stt

Tên cây

Rễ cọc

Rễ chùm

1

Cây lúa

X

2

Cây ổi

X

3

Cây hành tím

X

4

Cây bàng

X

B. TỰ LUẬN: (6,0 điểm)

Câu 4. (1,0 điểm)

 • Nước và muối khoáng được vận chuyển từ rễ lên thân nhờ mạch gỗ (0,5 điểm)
 • Các chất hữu cơ trong cây được vận chuyển nhờ mạch rây (0,5 điểm)

Câu 5. (1,0 điểm) Các loại rễ biến dạng

 • Rễ củ (0,25 điểm)
 • Rễ móc (0,25 điểm)
 • Rễ thở (0,25 điểm)
 • Giác mút (0,25 điểm)

Câu 6. Các miền của rễ 1,0 điểm (mỗi ý đúng 0,25 điểm)

Miền trưởng thành, miền hút, miền sinh trưởng, miền chóp rễ:

Câu 7. (2,0 điểm)

 • Sơ đồ tóm tắt như sau:

Nước + Khí cacbônic → Tinh bột + Khí ôxi (1,0 điểm)

 • Khái niệm quang hợp: Là quá trình lá cây nhờ có chất diệp lục, sử dụng nước, khí cacbônic và năng lượng ánh sáng mặt trời chế tạo ra tinh bột và nhả khí ôxi. (1,0 điểm)

Câu 8. (1,0 điểm) Ta phải trồng cây ở nơi có đủ ánh sáng là vì:

 • Lá cây mới chế tạo được chất diệp lục. (0,5 điểm)
 • Lá cây có đủ ánh sáng để chế tạo hất hữu cơ cho cây. (0,5 điểm)
Đánh giá bài viết
12 1.742
Sắp xếp theo

  Đề thi học kì 1 lớp 6

  Xem thêm