Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 trường Tiểu học Duy Phiên, Vĩnh Phúc năm học 2018 - 2019

VnDoc. com - Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min phí




 KIM TRA
C 2018 - 2019
MÔN: TOÁN- LP 2
(Thi gian làm bài: 40 phút)
m
Nhiên
.........................................................................................................
.........................................................................................................
( chính thc)
Bài 1. Khoanh tròn vào ch cái trước các câu tr lời đúng
1. 84; 48; 45; 54 là:
A. 48
B.84
C.54
D. 45
2- 21 
A. 45 B. 41 C. 54 D. 55
3.l l 

A. 12l
B. 20l
C. 30l
D. 40l
4.  nh tam giác?
A.7 hình B. 6 hình C. 5 hình D. 4 hình
5.  80 là:
A. 90
B.79
C.70
D. 81
6.Cho 9  
A. > B.< C. = 
Bài 2.
1. Vit kt qu vào ch chm
VnDoc. com - Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min phí
a) 1 dm cm b) 39 cm 20 ccm
2. 
 dài thanh st ABC n là : AB =23 dm, BC = 21 dm
23dm 21dm
A B C
?dm
A.54dm
B.44dm
Bài 3: a) 
78 + 21 86 74





b) nh: 90 50 + 25





Bài 4 :  trong  
nhiêu cây ?





Bài 5 : 8 
còn  bao nhiêu trang ?





VnDoc. com - Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min phí
- 
Bài 1. (4 
Câu
1
2
3
4
5
6
 án
D
A
B
C
C
B

0,5
0,5
0,75
0,75
0,75
0,75
Bài 2. (1,5  2.1. 
2.2. 2.
1. Vit kt qu vào ch chm
a) 1 dm = 10 cm b) 39 cm 20 cm = 19 cm
 
 dài thanh st ABC n là : AB =23 dm, BC = 21 dm
A.54 S B.44 
Bài 3. (1,5  
78
86
c. 90 50 + 25
21
74
= 40 + 25
99
12
= 65
Bài 4: )
Bài 
 
18 + 15 = 33 (cây) 
 
Bài 5. (2 


(0,25 


84 20 = 64 (trang)
: 64 trang (0,2)

+
-

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 2

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 trường Tiểu học Duy Phiên, Vĩnh Phúc năm học 2018 - 2019 là tài liệu ôn tập môn Toán lớp 2 giúp các thầy cô cùng các bậc phụ huynh cho các em học sinh ôn tập và ra đề thi học kì 1 lớp 2 hiệu quả. Chúc các em học tốt và thi tốt.

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các em Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 trường Tiểu học Duy Phiên, Vĩnh Phúc năm học 2018 - 2019. Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 2 trường Tiểu học Duy Phiên, Vĩnh Phúc năm học 2018 - 2019, các tài liệu giải toán lớp 2 cũng như đề thi học kì 1 lớp 2 các môn khác để học tốt hơn, đạt kết quả cao hơn trong bài thi của mình.

Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2018 - 2019 khác:

Đánh giá bài viết
1 1.312
Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán Xem thêm