Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm học 2018 - 2019 Trường Tiểu học Hòa Bắc, Đà Nẵng

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 2 môn Toán Trường Tiểu học Hòa Bắc, Đà Nẵng

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm học 2018 - 2019 Trường Tiểu học Hòa Bắc, Đà Nẵng là tài liệu ôn tập giúp các thầy cô cùng các bậc phụ huynh cho các em học sinh ôn tập và ra đề thi học kì 1 lớp 2 hiệu quả. Chúc các em học tốt và thi tốt.

Trường TH Hòa Bắc

Họ và tên: ………………………………………...

Lớp: 2A2

ĐỀ THI HẾT HỌC KÌ I

MÔN TOÁN 2

Năm học: 2018 - 2019

Câu 1: 15 - 6 =?

A. 11 B. 17 C. 21 D. 9

Câu 2: 45 – 28 =?

A. 33 B.17 C. 44 D. 35

Câu 3: Trong phép tính tổng, biết số hạng thứ nhất là 47, số hạng thứ là 9. Vậy tổng là:

A. 59 B.17 C.56 D. 60

Câu 4: 83dm – 65dm =?

18dm B.43cm C. 39cm D. 18cm

Câu 5: Muốn tìm số trừ ta phải:

A. Lấy hiệu cộng với số hạng đã biết

B. Lấy tổng trừ đi số hạng đã biết

C. Lấy hiệu trừ đi số trừ

D. Lấy số bị trừ trừ đi hiệu

Câu 6: Giá trị của chữ số 9 trong số 98 là?

A. 9 B. 90 C. 98 D. 900

Câu 7: Đặt tính rồi tính:

26 + 34

77 – 49

57 +43

64 – 37

Câu 8:

A. Tìm x biết 54 - x = 18

B. Tính 76dm – 28dm + 8dm =?

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Câu 9: Nhà Tâm nuôi 46 con gà và vịt, trong đó có 18 con vịt. Hỏi bạn nhà bạn Tâm nuôi tất cả bao nhiêu con gà?

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Câu 10: Tính hiệu của số lớn nhất có 2 chữ số và số lớn nhất có một chữ số?

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2018 - 2019 khác:

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các em Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm học 2018 - 2019 Trường Tiểu học Hòa Bắc, Đà Nẵng. Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm tài liệu môn Tiếng Việt 2giải toán lớp 2 để học tốt hơn các chương trình của lớp 2.

Đánh giá bài viết
4 4.824
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán Xem thêm