Đề thi học kì 1 lớp 2 trường Tiểu học Thị trấn Cam Lộ, Quảng Trị năm 2018 - 2019

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
TRƯỜNG TH THỊ TRẤN CAM LỘ
BẢNG MA TRẬN ĐỀ MÔN TOÁN CUỐI KÌ I LỚP 2
Năm học 2018 2019
Mạch kiến thức
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
Tổng
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
1. Số học:
Số các dạng phép
tính cộng, trừ (có nhớ)
trong phạm vi 100.
Số
câu
2
1
4
1
8
Câu
số
1,2
3
1
4
Số
điểm
2
1
2
1
6
2. Các đơn vị đo đại
lượng : Độ dài, thời
gian
Số
câu
1
1
Câu
số
5
Số
điểm
1
1
3. Hình học:
- Nhận diện hình ch
nhật, hình tứ giác,
đường thẳng.
Số
câu
1
1
Câu
số
6
Số
điểm
1
1
4. Giải các bài toán
Số
1
2
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
lời văn: Giải
trình bày lời giải các
bài toán bằng 1 phép
tính cộng, trừ hoặc BT
về ít hơn, nhiều hơn.
câu
Câu
số
2
Số
điểm
2
2
Tổng số câu
03
03
01
01
8
Tổng số điểm
03
05
01
01
10
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Trường TH Thị Trấn Cam Lộ
Lớp 2A.
Họ tên:……………………………..........
Kiểm tra HK I - m học: 2018-2019
Môn: Toán lớp 2
(Thời gian: 40 phút)
Điểm
I . TRẮC NGHIỆM : (6 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước kết quả đúng:
Câu 1: Số liền trước của 69 là: (M1= 1đ)
A. 60 B. 68 C. 70 D. 80
Câu 2: Số lớn nhất hai chữ số là: (M1= 1đ)
A. 10 B. 90 C. 99 D. 100
Câu 3: Điền dấu(<, >, =) thích hợp vào ô trống: 23 + 45 90 30 (M2= 1đ)
A. < B. > C. = D. +
Câu 4: Khoanh o chữ đặt trước câu trả lời đúng (M3= 1đ)
- 35 = 65
A. 90 B. 35 C. 100 D. 30
Câu 5: Số? (M1= )
1 giờ chiều hay …..giờ
A. 12 B. 13 C. 14 D. 15
Câu 6 : (M4= 1đ), Hình bên bao nhiêu hình tứ giác?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
II. TỰ LUẬN: (4 điểm) Hoàn thành các bài tập sau:
Bài 1: Đặt tính rồi tính: (M2 = 2đ)
Số
?

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 2 trường Tiểu học Thị trấn Cam Lộ, Quảng Trị

Đề thi học kì 1 lớp 2 trường Tiểu học Thị trấn Cam Lộ, Quảng Trị năm 2018 - 2019 là đề thi định kì cuối học kì 1 có đáp án giúp các em học sinh ôn tập, củng cố các dạng bài tập, chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 1 lớp 2 đạt kết quả cao. Sau đây mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Đề thi học kì 1 lớp 2 trường Tiểu học Thị trấn Cam Lộ, Quảng Trị năm 2018 - 2019 dành cho các em học sinh tham khảo. Ngoài ra, các bạn tham khảo luyện tập, củng cố các dạng bài tập Toán 2 Tiếng Việt lớp 2 để chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 2 lớp 2 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc chi tiết và liên tục cập nhật cho các thầy cô, các bậc phụ huynh cho con em mình ôn tập.

Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2018 - 2019 khác:

Đánh giá bài viết
1 3.899
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 2 Xem thêm