Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2018 - 2019 theo Thông tư 22 - Số 2

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2018 - 2019 - Số 2

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2018 - 2019 số 2 là tài liệu ôn tập giúp các thầy cô cùng các bậc phụ huynh cho các em học sinh ôn tập và ra đề thi học kì 1 lớp 2 hiệu quả. Chúc các em học tốt và thi tốt.

Đề kiểm tra HK I - Năm học: 2018 - 2019

Môn: Toán lớp 2

Thời gian: 40 phút

A/ Phần trắc nghiệm: (6 điểm)

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1/ (1 điểm): Số 95 đọc là:

A. Chín mươi năm B. Chín lăm C. Chín mươi lăm

Câu 2/ (1 điểm): 38 + 2 - 10 = ... Kết quả của phép tính là:

A. 10 B. 20 C. 30

Câu 3/ (1 điểm): Tìm x, biết: x - 45 = 13

A. x = 32 B. x = 58 C. x = 68

Câu 4/ (1 điểm): Hiệu là số lớn nhất có một chữ số, số trừ là 24, số bị trừ là:

A. 15 B. 33 C. 38

Câu 5 (1 điểm): 90cm = .......dm. Số cần điền vào chỗ chấm là:

A. 9 B. 90 C. 900

Câu 6/ (1 điểm): Trong hình vẽ bên dưới có:

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2018 - 2019 - Số 2

A. 3 hình chữ nhật

B. 4 hình chữ nhật

C. 5 hình chữ nhật

B/ Tự luận: (4 điểm)

Câu 7/ (2,0 điểm): Đặt tính rồi tính:

a) 65 + 26

..…………..

....................

....................

b) 46 + 54

..…………..

....................

....................

c) 93 – 37

..…………..

....................

....................

d) 100 - 28

..…………..

....................

....................

Câu 8/(2,0 điểm): Đàn bò thứ nhất có 46 con, đàn bò thứ hai có 38 con. Hỏi hai đàn bò có bao nhiêu con?

Bài giải

...........................................…………………………………………………………..

...........................................…………………………………………………………..

.........................................…………………………………………………………....

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN

I. Trắc nghiệm:(6 điểm)

Mỗi câu khoanh đúng được 1,0 điểm

Câu 1: C

Câu 2: C

Câu 3: B

Câu 4: B

Câu 5: A

Câu 6: C

II- PHẦN TỰ LUẬN (4,0 điểm):

Câu 7 (2,0 điểm): Đặt tính và tính đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm:

a) 91 b) 100 c) 56 d) 72

Câu 8 (2,0 điểm):

- Ghi lời giải, phép tính, đơn vị đúng được 1,5 điểm;

- Ghi đáp số đúng được 0,5 điểm

Giải

Cả hai đàn bò có tất cả:

46 + 38 = 84 (con bò)

Đáp số: 84 con bò

Tham khảo: Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2018 - 2019

Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2

Mạch kiến thức,

kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số và phép tính: cộng, trừ trong phạm vi 100.

Số câu

1

1

1

1

1

4

1

Số điểm

Đại lượng và đo đại lượng: đề-xi-mét ; ki-lô-gam; lít.

Xem đồng hồ.

Số câu

1

1

Số điểm

Yếu tố hình học: hình chữ nhật, hình tứ giác.

Số câu

1

1

Số điểm

Giải bài toán về nhiều hơn, ít hơn.

Số câu

1

1

Số điểm

Tổng

Số câu

1

2

1

2

1

1

6

2

Số điểm

>>> Đề tiếp theo: Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2018 - 2019 theo Thông tư 22 - Số 3

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các em Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2018 - 2019 số 2. Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm tài liệu môn Tiếng Việt 2giải toán lớp 2 để học tốt hơn các chương trình của lớp 2.

Đánh giá bài viết
14 16.778
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán Xem thêm