Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2018 - 2019 số 2

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2018 - 2019

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 số 2 là tài liệu ôn tập giúp các thầy cô cùng các bậc phụ huynh cho các em học sinh ôn tập và ra đề thi học kì 1 lớp 2 hiệu quả. Chúc các em học tốt và thi tốt.

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I NĂM 2018 - 2019

Môn thi: TOÁN 2

Thời gian: 40 phút (Không kể thời gian giao đề)

ĐIỂM

CHỮ KÍ GIÁM KHẢO

CHỮ KÍ GIÁM THỊ

A. Trắc nghiệm:

Câu 1: 1 giờ còn gọi là?

A. 1 giờ

B. 13 giờ

C. 14 giờ

Câu 2: Số bé nhất có hai chữ số là?

A. 10

B. 11

C. 12

Câu 3: Kết quả tính 13 – 3 – 4 bằng kết quả của phép trừ nào dưới đây?

A. 12 – 8

B. 12 – 6

C. 12 – 7

Câu 4: Số liền sau số lớn nhất có hai chữ số là?

A. 98

B. 100

C. 99

Câu 5: 9 dm + 10 dm = ... dm

A. 19dm

B. 19cm

C. 29dm

Câu 6: Thứ tư tuần này là ngày 21 tháng 12, thứ tư tuần sau là ngày nào?

A. Ngày 27 tháng 12

B. Ngày 29 tháng 12

C. Ngày 28 tháng 12

Câu 7: Số tròn chục lớn nhất là số nào?

A. 70 B. 80 C. 90

B. Tự luận

Câu 8: Tìm x:

x + 28 = 47

................................................

...............................................

x – 40 = 30

................................................

...............................................

Câu 9: Nhà bạn Lan nuôi được 100 con gà. Nhà bạn Nam nuôi được ít hơn nhà bạn Lan 15 con gà. Hỏi nhà bạn Nam nuôi được mấy con gà?

Bài giải

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

Câu 10: Hãy tính hiệu của số lớn nhất có hai chữ số và số nhỏ nhất có hai chữ số.

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các em Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2018 - 2019 số 2. Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm tài liệu môn Tiếng Việt 2giải toán lớp 2 để học tốt hơn các chương trình của lớp 2.

Đánh giá bài viết
2 3.889
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán Xem thêm