Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 9 trường THCS Hoa Lư, Vạn Ninh năm 2015 - 2016

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 9

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 9 năm học 2015 - 2016 trường THCS Hoa Lư, Vạn Ninh là đề thi học kì I lớp 9 dành cho các bạn học sinh tham khảo nhằm củng cố kiến thức. Đề thi môn Toán có đáp án đi kèm, thuận tiện hơn khi luyện tập và kiểm tra kết quả. Chúc các bạn học tốt.

Đề kiểm tra học kì 1 môn Lịch sử lớp 9 trường THCS Lê Khắc Cẩn, An Lão năm 2015 - 2016

Đề kiểm tra học kì 1 môn Sinh học lớp 9 trường THCS Thụy Trình năm 2014 - 2015

PHÒNG GD-ĐT VẠN NINH

TRƯỜNG THCS HOA LƯ

ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015-2016

MÔN: TOÁN – LỚP 9

(Thời gian làm bài 90 phút không kể thời gian phát đề)

Bài 1: (2 điểm)

Rút gọn biểu thức:

a) 7√2 + √8 – √32.

b) 2√5 – √(2 – √5)2.

c) Đề thi học kì 1 môn toán lớp 9

Bài 2: (2 điểm)

a) Vẽ đồ thị hàm số y = x + 3.

b) Xác định hàm số y = ax + b biết đồ thị hàm số song song với đường thẳng y = x + 3 và đi qua điểm A (-1; 5).

Bài 3: (2 điểm)

Tìm x trong mỗi hình sau:

Đề thi học kì 1 môn toán lớp 9

Bài 4: (3 điểm)

Cho đường tròn tâm O, bán kính OA = 6 cm. Gọi H là trung điểm của OA, đường thẳng vuông góc với OA tại H cắt đường tròn (O) tại B và C. Kẻ tiếp tuyến với đường tròn (O) tại B cắt đường thẳng OA tại M.

a) Tính độ dài MB.

b) Tứ giác OBAC là hình gì? vì sao?

c) Chứng minh MC là tiếp tuyến của đường tròn (O).

Bài 5: (1 điểm)

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:

Đề thi học kì 1 môn toán lớp 9

Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 9

Đáp án môn Toán lớp 9

Đánh giá bài viết
1 3.066
Sắp xếp theo

Đề thi học kì 1 lớp 9

Xem thêm