Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán năm học 2018 - 2019 - Đề 4

Đề kiểm tra thi học kì 2 lớp 1 môn Toán

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán năm học 2018 - 2019 - Đề 4 là đề kiểm tra học kì II môn Toán lớp 1. Hi vọng tài liệu này giúp các em học sinh lớp 1 tự ôn luyện và vận dụng các kiến thức đã học vào việc giải bài tập toán. Chúc các em học tốt.

Trường Tiểu học ………………….

Họ và tên: ..................................

Lớp:............................

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

NĂM HỌC: 2018 - 2019

Môn: TOÁN – Lớp 1

Thời gian: 40 phút

Đề bài: Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán năm học 2018 - 2019 - Đề 4

Câu 1:

a) Trong các số: 72, ,69, 85,47 số nào bé nhất

A. 72

B. 69

C. 85

D. 47

b) Số “Ba mươi sáu “viết là

A. 306

B. 36

C. 63

D. 66

Câu 2:

a) Số liền sau của 78 là:

A. 68

B. 77

C. 79

D. 76

b) Phép cộng 30 + 20 có kết quả bằng

A. 10

B. 55

C. 50

D. 52

Câu 3:

Các số 28, 76, 54, 74 theo thứ tự từ bé đến lớn là:

A. 28, 76, 54, 74

B. 76, 74, 54, 28

C. 28, 54, 76, 74

D. 28, 54, 74, 76

Câu 4:

70 - 50 + 20 =?

A. 50

B. 40

C. 10

D. 60

Câu 5: (1 điểm – M2): Điền số thích hợp vào ô trống:

96 - [.....] = 62

A. 33

B. 34

C. 60

D. 24

Câu 6: Tính

a) 78 – 7 - 1 = ..........

b) 23 + 10 + 15 =...........

Câu 7:

Lấy số tròn chục liền sau của số 30 cộng với 40 ta được:

A. 70

B. 80

C. 10

D. 50

Câu 8: (1 điểm – M3): Đặt tính rồi tính:

63 + 25

94 - 34

9 + 30

55 - 33

Câu 9: (1 điểm – M3):Nhà em có 34 con gà, đã bán đi 12 con gà. Hỏi nhà em còn lại bao nhiêu con gà?

Câu 10: (1 điểm – M4):Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu tam giác? Khoanh vào ý đúng

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán năm học 2018 - 2019 - Đề 4

A. 3 Hình tam giác

B. 4 Hình tam giác

C. 5 Hình tam giác

D. 6 Hình tam giác

Đáp án: Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán năm học 2018 - 2019 - Đề 4

Câu 1: Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng: M1

a) Ý D

b) Ý B

(Đúng mỗi ý cho 0,5 điểm)

Câu 2: Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng: M1

a) Ý C

b) Ý C

(Đúng mỗi ý cho 0,5 điểm)

Câu 3: M1

Ý D (Đúng cho 1 điểm)

Câu 4: Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng: M2

Ý B (Đúng cho 1 điểm)

Câu 5: Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng: M2

Ý B (Đúng cho 1 điểm)

Câu 6: Tính M2

a) 78 - 7 – 1 = 70

b) 23 + 10 + 15= 48 (Đúng mỗi ý cho 0,5 điểm)

Câu 7 Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng: M3

Ý B (Đúng cho 1 điểm)

Câu 8: Đặt tính rồi tính: M3

(Đúng mỗi ý cho 0,25 điểm)

Câu 9 M3

Bài giải

Số gà còn lại là: (Đúng 0,3 điểm)

34 – 12 = 22 (con gà ) (Đúng 0,4 điểm)

Đáp số: 22 con gà (Đúng 0,3 điểm)

Câu 10: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng M4

Ý C (Đúng cho 1 điểm).

Ngoài Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán năm học 2018 - 2019 - Đề 4 trên, các em học sinh lớp 1 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 1 hay đề thi học kì 2 lớp 1 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 1môn Tiếng Việt lớp 1, Tiếng Anh lớp 1 hơn.

Đánh giá bài viết
1 4.327
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán Xem thêm