Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 - Đề 2

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 - Đề 2 là đề kiểm tra học kì II môn Toán lớp 1 có đáp án và biểu điểm chấm kèm theo. Hi vọng tài liệu này giúp các em học sinh lớp 1 tự ôn luyện và vận dụng các kiến thức đã học vào việc giải bài tập toán. Chúc các em học tốt.

Đề bài: Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 - Đề 2

Bài 1: Số?

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 - Đề 2

Bài 2: Đọc, viết các số (theo mẫu):

a) bảy: 7 – năm:……….. – tám: ……….

b) 2: hai – 3: …………… – 6:…………….

Bài 3: Tính

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 - Đề 2

Bài 4: Tính

9 + 0 =…

4 + 2 – 3 =…

Bài 5: Số?

Hình vẽ sau có …. hình tam giác; Có … hình vuông

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 - Đề 2

Bài 6: Số?

a) 3 +… = 9

b) 8 -… = 6

Bài 7: < , >, =?

4 + 3 … 9

3 + 4 … 4 + 3

7 – 4 …10

9 – 6 … 3 + 5

Bài 8: Điền số và dấu thích hợp để được phép tính đúng:

a)

=

9

b)

=

9

Bài 9: Viết phép tính thích hợp:

Hải có: 6 que tính

Lan có: 4 que tính

Có tất cả: … que tính?

Bài 10: Số?

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 - Đề 2

Đáp án Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 - Đề 2

Bài 1: (M1- 1 điểm) Số? (Mỗi ý đúng 0, 25 điểm).

Đáp án Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 - Đề 2

Bài 2 (M2 – 1 điểm): Đọc, viết các số (theo mẫu): (Mỗi ý đúng 0, 25 điểm).

a) bảy: 7 – năm: 5 – tám: 8

b) 2: hai – 3: ba – 6: sáu

Bài 3: (M2 – 1 điểm): Tính (Mỗi ý đúng 0, 25 điểm).

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 - Đề 2

Bài 4: (M2 – 1 điểm): Tính (Mỗi ý đúng 0,5 điểm).

9 + 0 = 9

4 + 2 – 3 = 3

Bài 5: (M1 – 1 điểm): Số? (Mỗi ý đúng 0,5 điểm).

Hình vẽ sau có 4 hình tam giác; Có 3 hình vuông

Bài 6: (M3 – 1 điểm): Số? (Mỗi ý đúng 0,5 điểm).

a) 3 + 6 = 9

b) 8 – 2 = 6

Bài 7: (M3 – 1 điểm): < , >, =? (Mỗi ý đúng 0, 25 điểm).

4 + 3 < 9

3 + 4 = 4 + 3

7 – 4 < 10

9 – 6 < 3 + 5

Bài 8: (M4 – 1 điểm): Điền số và dấu thích hợp để được phép tính đúng: (Mỗi ý đúng 0, 5 điểm).

a)

1

+

8

=

9

b)

10

1

=

9

Bài 9: (M3 – 1 điểm) Viết phép tính thích hợp:

Hải có: 6 que tính

Lan có: 4 que tính

Có tất cả: … que tính?

6

+

4

=

10

Bài 10: (M4 – 1 điểm): Số? (Mỗi ý đúng 0, 25 điểm).

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 - Đề 2

Ngoài Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 - Đề 2 trên, các em học sinh lớp 1 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 1 hay đề thi học kì 2 lớp 1 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 1 hơn.

Đánh giá bài viết
1 9.629
Sắp xếp theo

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán Kết nối tri thức

Xem thêm