Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Vật lý trường THPT Lạc Long Quân, Bến Tre năm học 2019 - 2020

Đề kiểm tra HKII - Môn VẬT LÝ 10 - Mã đề 01
1
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE
TRƯỜNG THPT LẠC LONG QUÂN
(Đề có 02 trang)
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020
MÔN: VẬT LÝ - Lớp: 10
Thời gian làm bài: 45 phút, không nh thời gian giao đ
Hc sinh làm bài trên Phiếu trả lời trắc nghiệm
I. TRẮC NGHIỆM (7đ)
Câu 1. Mt người chèo thuyền ngưc ng sông. Nước chy xiết nên thuyn không tiến lên được so
vi bờ. Người y thc hin công nào không? vì sao?
A. có, vì thuyn vn chuyển đng.
B. không, vì quãng đường dch chuyn ca thuyn bng không.
C. có vì ngưi đó vẫn tác dng lc.
D. không, thuyn trôi theo ng nước.
Câu 2. Quá trình nào sau đây liên quan tới đnh luật Saclơ.
A. Qa bóng b bẹp nhúng vào nước nóng, phồng lên như cũ.
B. Thi không khí vào mt qu bóng bay.
C. Đun nóng khí trong mt xilanh h.
D. Đun nóng khí trong một xilanh kín.
Câu 3. Câu nào sau đây nói về nội năng không đúng?
A. Nội năng là một dạng ng lượng.
B. Nội năng là nhiệt lượng.
C. Nội năng thể chuyn hoá thành các dng năng lưng khác.
D. Nội năng của mt vt thể tăng lên, hoặc giảm đi.
Câu 4. i áp sut 10
5
Pa một lượng khí th tích 10 lít. Nếu nhiệt độ được gikhông đi và
áp suất tăng lên 1,25. 10
5
Pa thì th tích của ng khí này là:
A. V
2
= 7 lít. B. V
2
= 8 lít. C. V
2
= 9 lít. D. V
2
= 10 lít.
Câu 5. Công thức nào sau đây là công thức tng quát ca nguyên mt nhit động lc hc ?
A.
Q
AU
. B.
Q
U
. C.
A
U
. D.
0Q
A
.
Câu 6. Nếu ngoài trng lc và lực đàn hồi, vt còn chu tác dng ca lc cn, lc ma sát thì cơ năng
ca hcó đưc bảo toàn không? Khi đó công của lc cn, lc ma sát bng
A. không; độ biến thiên năng. B. có; độ biến thiên cơ năng.
C. có; hng s. D. không; hng s.
Câu 7. Nhn xét nào sau đây không phù hp với khí lí tưởng?
A. Th tích các phân t th b qua.
B. Các phân t chỉ tương tác vi nhau khi va chm.
C. Các phân t chuyn động càng nhanh khi nhiệt độ càng cao.
D. Khối lượng các phân t có th b qua.
Câu 8. xo độ cng k = 200 N/m, mt đầu c định, đu kia gn vi vt nh. Khi xo b giãn
2cm thì thế năng đàn hồi ca h bng:
A. 0,04 J. B. 400 J. C. 200J. D. 100 J
Câu 9. Người ta truyn cho khí trong xilanh nhiệt lượng 100J. Khí n ra thc hiện công 70J đy
pittông lên. Độ biến thiên nội năng của khí là :
A. 20J. B. 30J. C. 40J. D. 50J.
Câu 10. Quá trình biến đổi trạng thái trong đó áp suất đưc gikhông đổi gi là quá trình:
A. Đẳng nhit. B. Đẳng tích. C. Đẳng áp. D. Đoạn nhit.
Câu 11. Mt vt khối ng 1 kg rơi tự do xung đt trong khong thi gian 0,5 giây ( Ly g =
9,8 m/s
2
). Độ biến thiên động ng ca vt trong khong thời gian đó là:
đề: 01
Đề kiểm tra HKII - Môn VẬT 10 -đề 01
2
A. 5,0 kg.m/s. B. 4,9 kg. m/s. C. 10 kg.m/s. D. 0,5 kg.m/s.
Câu 12. Mt xilanh cha 100 cm
3
khí áp sut 2.10
5
Pa. Pit ng n đng nhit khí trong xilanh
xung còn 50 cm
3
. Áp sut ca khí trong xilanh lúc này là :
A. 2. 10
5
Pa. B. 3.10
5
Pa. C. 4. 10
5
Pa. D. 5.10
5
Pa
Câu 13. Một ngưi kéo mt hòm gtt trên sàn nhà bng mt dây phương hp vi phương
ngang mt góc 60
0
. Lc tác dng lên dây bng 150N. ng ca lc đó thực hiện được khi hòm trượt
đi được 10 mét là:
A. A = 1275 J. B. A = 750 J. C. A = 1500 J. D. A = 6000 J.
Câu 14. Mt bình cha mt ng khí nhit độ 27
0
C áp sut 2.10
5
Pa. Nếu áp suất tăng gấp
đôi thì nhiệt độ ca khi khí là :
A.T = 300
0
K . B. T = 54
0
K. C. T = 13,5
0
K. D. T = 600
0
K.
Câu 15. Trường hợp nào sau đâyng vi quá trình đẳng tích khi nhit độ gim?
A. U = Q vi Q >0 . B. U = Q + A vi A > 0.
C. U = Q + A vi A < 0. D. U = Q vi Q < 0.
Câu 16. Người ta thc hiện ng 100J đ nén khí trong mt xilanh. Biết khí truyền ra i trường
xung quanh nhiệt lượng 20J độ biến thiên nội năng của khí :
A. 80J. B. 100J. C. 120J. D. 20J.
Câu 17. Chn phát biểu đúng. Động lượng ca mt hlp là một đại lưng
A. không xác định. B. bo toàn. C. không bo toàn. D. biến thiên.
Câu 18. Mt ng khí đng trong mt xilanh có pittông chuyển động được. c thông s trng thái
của lượng khí này là: 2 at, 15lít, 300K. Khi pittông n khí, áp sut của khí ng n tới 3,5 at, th
tích gim còn 12lít. Nhiệt độ ca khí nén là :
A. 400K. B.420K. C. 600K. D.150K.
Câu 19. Chn phát biểu đúng.năng là một đại lưng
A. luôn luôn dương. B. luôn luôn dương hoặc bng không.
C. có th âm dương hoặc bng không. D. luôn khác không.
Câu 20. Truyn nhiệt lượng 6.10
6
J cho ktrong mt xilanh hình tr, khí nra đẩy pittông chuyn
động làm th tích của khí tăng thêm 0,5m
3
. Biết áp sut ca khí 8.10
6
N/m
2
coi áp sut này
không đổi trong qúa trình khí thc hin công. Độ biến thiên ni năng của khí là:
A. 1. 10
6
J. B. 2.10
6
J. C. 3.10
6
J. D. 4.10
6
J.
II. TỰ LUẬN: (3đ).
Câu 1: Nén khí đẳng nhit t thể tích 9 (l) đến th tích 6 (l) thì thy áp sut tăng lên một lượng Δp =
40kPa. Hi áp suất ban đu ca khí là bao nhiêu?
Câu 2: Từ độ cao 10 m (so vi mặt đất) ngưi ta ném mt vt khi ng m =2kg lên cao theo
phương thẳng đng vi vn tốc ban đu 10m/s. B qua sc cn không khí. Ly g = 10m/s
2
.
A. nh đ cao cực đại mà vật đạt đưc
B. độ cao nào thì động năng bng ba ln thế năng?
C. Tính vn tc ca vật khi động năng bng thế ng
D. nh vn tc ca vt ngay khi chạm đất.
HT
Đề kiểm tra HKII - Môn VẬT 10 -đề 01
3
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020
Môn: VẬT LÝ - Lớp: 10
đề: 01
I. Phn trc nghiệm: 7 điểm, mỗi câu 0.35 điểm
II. Tự luận (3điểm)
u 1: p
1
= 2.Δp 0,5đ
= 2.40 = 80kPa 0.5đ
u 2:
a) h
max
= 15m 0,
b) h
A
= 3,75 m 0,5đ
c) v
B
= 12,2 m/s 0,5đ
d) v
C
= 17,3 m/s 0,5đ
(Thiếu đơn vị hoc sai đơn v -0,25đ toàn bài)
u 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10
B D B B A A D A B C
Câu 11 Câu 12 Câu 13 Câu 14 Câu 15 Câu 16 Câu 17 u18 Câu 19 Câu 20
B C B D D A B B C B

Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Vật lý có đáp án

Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Vật lý trường THPT Lạc Long Quân, Bến Tre năm học 2019 - 2020 được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Hy vọng với đề thi học kì 2 lớp 10 này sẽ giúp các bạn học sinh nâng cao kỹ năng giải bài tập, biết cách phân bổ thời gian. Mời các bạn tham khảo, chuẩn bị kì thi sắp tới.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 10, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 10 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 10. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Ngoài Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Vật lý trường THPT Lạc Long Quân, Bến Tre năm học 2019 - 2020, mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 10, đề thi học kì 2 lớp 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 10 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt.

Đánh giá bài viết
1 824
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Vật Lý Xem thêm