Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Toán trường THPT Lạc Long Quân, Bến Tre năm học 2019 - 2020

Đề kiểm tra HKII - Môn TOÁN 10 - đề 01
1
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE
TRƯỜNG THPT LẠC LONG QUÂN
(Đề có 02 trang)
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020
MÔN: TOÁN - Lớp: 10
Thi gian làm bài: 60 phút, không tính thời gian giao đ
Học sinh làm bài trên Phiếu trả lời trắc nghiệm
A. TRC NGHIỆM: (4 điểm)
Câu 1: Tp nghiệm của bất phương trình
2 1 0
x
là:
A.
1
;
2

B.
1
;
2
C.
1
;
2

D.
1
;
2

Câu 2: Tp nghiệm của hbt phương trình
2
2 1 0
3 5 0
x x
x
là:
A.
5
;
3

B.
1;

C.
1
;
2

D.
1
;
2

Câu 3: Tp xác định của hàm s
2
6
y x x
là:
A.
3;2
B.
3;2
C.
; 3 2;
 
D.
; 3 2;
 
Câu 4: Tìm m để phương trình
05123
2
mxmx có 2 nghiệm phân biệt thỏa mãn
07
21
2
2
2
1
xxxx
A.
 ;17;m B.
 ;72;m C.
1;m D.
 ;7m
Câu 5: Trong các khẳng định sau, khng định nào đúng?
A.
2
2
1
1 tan
sin
x
x
B.
2
2
1
1 tan
cos
x
x
C.
2
2
1
1 tan
sin
x
x
D.
2
2
1
1 tan
cos
x
x
Câu 6: Trong các khẳng định sau, khng định nào đúng?
A.
sin( ) sin cos sin cos
a b a b b a
B.
sin( ) sin cos sin cos
a b a b b a
C.
sin( ) cos cos sin sin
a b a b a b
D.
sin( ) cos cos sin sin
a b a b a b
Câu 7: Cho
1 3
sin , 2 .
4 2
x x Trong các khẳng đnh sau, khẳng định nào đúng?
A.
15
cos
4
x B.
15
cos
4
x C.
3
cos
2
x D.
3
cos
2
x
Câu 8: Cho
1
tan , .
4 2
x x
Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?
A.
5
cos
5
x B.
5
cos
5
x C.
4 17
cos
17
x D.
4 17
cos
17
x
Câu 9: Cho
1
sin cos
2
x x . Trong các khẳng đnh sau, khẳng định nào đúng?
A.
7
sin2
4
x
B.
7
sin2
4
x
C.
3
sin2
4
x
D.
3
sin2
4
x
đề: 01
Đề kiểm tra HKII - Môn TOÁN 10 - đề 01
2
Câu 10: Giá tr ca biu thc
0 0 0 0 0 0
0 0
sin 20 .sin30 .sin 40 .sin50 .sin 60 .sin70
cos10 cos50
A
bng:
A.
2
16
B.
1
16
C.
3
16
D.
3
16
Câu 11: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng
2 3
:
1 4
x t
d
y t
, một véctơ chỉ phương của
đường thẳng d có ta độ là:
A.
3 4
;
B.
4 3
;
C.
2 1
;
D.
3 4
;
Câu 12: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng
: 2 3 1 0
d x y
, một véc tơ pháp tuyến của
d có ta độ là:
A.
3 2
;
B.
2 3
;
C.
3 2
;
D.
2 3
;
Câu 13: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn có phương trình:
2 2
4 2 3 0
x y x y
, bán
kính ca đường tròn bằng:
A. 7 B.
7
C.
2
D. 2
Câu 14: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm A(-1;4) và đường thẳng d có phương trình
3x 4y 5 0
, khoảng cách từ điểm A đến đưng thẳng d bằng:
A.
2
5
B.
8
5
C.
4
5
D.
8
25
Câu 15: Trong mt phng tọa độ Oxy, cho đưng tròn có phương trình
2 2
( ) : 2 4 3 0
C x y x y
,
phương trình tiếp tuyến ca (C) ti M(3;4) là:
A.
7 0
x y B.
7 0
x y C.
7 0
x y D.
3 0
x y
Câu 16: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai đường thẳng
1 3
: , :6 4 2 0
1 2
x t
d x y
y t
. Chọn
phát biểu đúng.
A.
cắt d nhưng không vng góc
d
B.
vuôngc
d
C.
/ /
d
D.
d
B. TỰ LUẬN: (6 điểm)
Câu 1: (0,5 điểm) Giải bt phương trình sau:
2
1
0
2 2
x
x
.
Câu 2: (0,5 điểm) Tìm điều kiện của m để phương trình sau có hai nghim phân biệt:
2
2 2( 3) 2 6 0
x m x m
.
Câu 3: (2 điểm) Cho
3
sin , .
4 2
a a
Tính:
a)
sin
3
a
b)
2
sin2 cos
2sin cos
a a
A
a a
Câu 4: (0,5 điểm) Chng minh đẳng thức sau:
2 2 2 2
tan sin tan .sin
a a a a
Câu 5: (2,5 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai điểm A(2;1), B(-4;5) và đường thẳng
:4 3 5 0
d x y
a) Viết phương trình tổng quát của đường thẳng AB.
b) Viết phương trình đường tròn đường kính AB.
c) Tìm ta độ của điểm M thuộc đưng thẳng d sao cho độ dài của đoạn AM nhỏ nhất.
HT
Đề kiểm tra HKII - Môn TOÁN 10 - đề 01
3
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II M HỌC 2019-2020
Môn: TOÁN - Lớp: 10
đề: 01
A. TRC NGHIỆM: Mỗi câu 0,25 điểm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
B A D B B A A C D C D D C B A B
B. T LUẬN
Câu 1
2
1 0 1
2 2 0 1
x x
x x
Bảng xét dấu:
x......-
-1 1 +
2
1
x
... + 0 - 0 +
2 2
x
.. - 0 + / +
f(x)...... - // - 0 +
Vậy
;1 \ 1
S

0,25
0,25
Câu 2
2
' 10 21
m m
Điều kiện:
 
' 0
Bảng xét dấu
m.................-
3 7 +
2
10 21
m m
.. + 0 - 0 +
 
;3 7;m
0,25
0,25
Câu 3
a
2
7 7
cos cos
16 4
7
cos
2 4
a a
a a
3 7 3 1 21 3
sin sin cos sin cos
3 3 3 2 4 4 2 8
a a a
0,25
0,25
0,5
b
3 7
sin2
8
7
4
a
A
( Rút gọn
7
cos
4
A a )
0,5
0,5
Câu 4

Đề kiểm tra cuối kì 2 môn Toán lớp 10 có đáp án

VnDoc.com mời các bạn cùng tham khảo Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Toán trường THPT Lạc Long Quân, Bến Tre năm học 2019 - 2020 có đáp án chi tiết đi kèm. Đây là đề kiểm tra học kì II môn Toán lớp 10 dành cho các bạn học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng làm bài Toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 10, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 10 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 10. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Ngoài Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Toán trường THPT Lạc Long Quân, Bến Tre năm học 2019 - 2020, mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 10, đề thi học kì 2 lớp 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 10 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 113
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Toán Xem thêm