Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 10 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm 2020-2021

Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]ndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Hướng dẫn chấm bài kiểm tra học II, Vật 10
Phần trắc nghiệm (4 đ) Mỗi câu 1/3 điểm
đề 111
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ĐA
B
C
B
A
D
C
B
C
B
D
D
A
đề 112
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ĐA
B
A
D
B
C
B
C
D
C
D
B
A
đề 113
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ĐA
B
A
D
C
D
B
B
C
D
A
C
B
đề 114
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ĐA
D
B
A
D
C
B
C
D
B
A
C
B
Phần tự luận (6 điểm)
Câu
Nội dung - Yêu cầu
1
(4 đ)
a. năng của vật W=W
đ
+W
t
=
............................................................................1đ
W
2
1
*0,02*(8) 0,02*10*4 1,44( )
2
J
.................................................1đ
b. Vật độ cao cực đại : W
1
= W
t
=
max
mgz
.............................................................................0,5đ
Áp dụng định luật bảo toàn năng:W=W
1
max
7,2( )z m
.............................................0,5đ
c. Vị trí của vật khi thế năng bằng hai lần động năng: W
3
=W
đ
+W
t
=0,5W
t
+W
t
=1,5W
t
.... ..0,25đ
Áp dụng định luật bảo toàn năng: W= W
3
1
4,8( )z m
...............................................0,25đ
Vận tốc của vật khi thế năng bằng hai lần động năng: W
4
=W
đ
+W
t
=3W
đ
............................0,25đ
Áp dụng định luật bảo toàn năng: W= W
4
1
6,93(m/ s)v
..........................................0,25đ
2
(2 đ)
a.
2 1
( )A p V p V V
.................................................................................................0,5 đ
A= 2,5.10
5
(10-8)10
-3
=500J...........................................................................................0,5 đ
b.
U Q A
......................................................................................................................0,5 đ
800 500 300( )U J
.................................................................................................0,5 đ
Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]ndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO MAU
TRƯỜNG THPT PHAN NGỌC HIỂN
Đề: 111
ĐỀ KIỂM TRA HỌC 2, NĂM HỌC 2020 - 2021
MÔN VẬT KHỐI 10
Thời gian làm bài : 45 phút.
I. Phần trắc nghiệm
Câu 1. Khi khoảng cách giữa các phân tử rất nhỏ, thì giữa c phân tử
A. chỉ lực đẩy. B. cả lực hút lực đẩy, nhưng lực đẩy lớn hơn lực hút.
C. chỉ lực hút. D. có cả lực t lực đẩy, nhưng lực đẩy nh lực t.
Câu 2. H thức o sau đây hệ thức của định luật Bôilơ. Mariốt?
A.
1221
VpVp
. B.
V
p
hằng số. C.
pV
hằng số. D.
p
V
hằng số.
Câu 3. Trong các h thức sau đây, hệ thức nào không phù hợp với định luật Sáclơ.
A. p ~ T. B. p ~ t. C.
T
p
hằng số. D.
2
2
1
1
T
p
T
p
Câu 4. Phương trình trạng thái tổng quát của khí tưởng là:
A.
T
pV
hằng số. B.
V
pT
hằng số. C.
p
VT
hằng số. D.
2
12
1
21
T
Vp
T
Vp
Câu 5. Dưới áp suất 10
5
Pa một lượng khí thể tích 10 lít. Nếu nhiệt độ được giữ không đổi
áp suất tăng lên 1,25. 10
5
Pa thì thể tích của lượng khí này là:
A. V
2
= 9 lít. B. V
2
= 6 lít. C. V
2
= 7 lít. D. V
2
= 8 lít.
Câu 6. Một lượng khí 0
0
C áp suất 1,50.10
5
Pa nếu thể tích khí không đổi thì áp suất
273
0
C :
A. p
2
= 10
5
.
Pa. B.p
2
= 2.10
5
Pa. C. p
2
= 3.10
5
Pa. D. p
2
= 4.10
5
Pa.
Câu 7. Chọn đáp án đúng. Nội năng của một vật
A. tổng động năng thế năng của vật.
B. tổng động ng thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật.
C. tổng nhiệt ợng năng vật nhận được trong quá trình truyền nhiệt và thực hiện công.
D. nhiệt lượng vật nhận được trong quá trình truyền nhiệt.
Câu 8. Trong quá trình chất khí nhận nhiệt sinh công thì
A. Q < 0 A > 0. B. Q > 0 A> 0. C. Q > 0 A < 0. D. Q < 0 A < 0.
Câu 9. Phân loại các chất rắn theo cách nào ới đây đúng?
A. Chất rắn đơn tinh thể chất rắn định hình.
B. Chất rắn kết tinh chất rắn vô định nh.
C. Chất rắn đa tinh thể chất rắn định hình.
D. Chất rắn đơn tinh thể chất rắn đa tinh thể.
Câu 10. Chọn đáp án đúng. Mức đ biến dạng của thanh rắn (bị kéo hoặc nén) phụ thuộc vào
A.độ lớn của lực tác dụng. B. tiết diện ngang của thanh.
Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]ndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
C. độ dài ban đầu của thanh. D. độ lớn của lực tác dụng tiết diện ngang của thanh.
Câu 11. Một thước thép 20
0
C độ i 1m, hệ số nở dài của thép
= 11.10
-6
K
-1
. Khi nhiệt
độ tăng đến 40
0
C, thước thép này dài thêm là:
A.2,4 mm. B. 3,2 mm. C. 4,2mm. D. 0,22 mm.
Câu 12. Độ nở khối của vật rắn đồng chất được xác định theo công thức:
A.
tVVVV
00
. B.
tVVVV
00
.
C.
0
VV
. D.
tVVVV
0
II. Phần tự luận
Câu 1: T ban công cao 4 m, người ném một vật khối lượng 20 gam thẳng đứng hướng lên
với vận tốc 8 m/s. Lấy g=10 m/s
2
, Chọn gốc thế năng tại mặt đất. Bỏ qua mọi lực cản.
a. Tìm năng của vật?
b. Tìm độ cao cực đại vật đạt được?
c. Tìm vị trí, vận tốc của vật khi thế năng bằng hai lần động năng?
Câu 2: Một khối lượng khí tưởng áp suất 2,5.10
5
Pa có th ch 8 lít. Sau khi được nung ng,
khí dãn ra thể tích 10 lít. Coi áp suất của khối khí không đổi trong quá trình dãn nở.
a. Tính công mà khối khí thực hiện được.
b. Tính độ biến thiên nội năng của khối khí. Biết nhiệt ợng khí nhận được 800J.
-------------------------

Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 10 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm 2021

Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 10 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm 2020-2021 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc. Mong rằng qua bài viết này bạn đọc có thêm tài liệu để học tập và ôn tập cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 10 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm 2020-2021 để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm có 4 mã đề, mỗi đề gồm có 12 câu hỏi trắc nghiệm và 2 câu tự luận. Thí sinh làm bài trong thời gian 45 phút. Đề có đáp án và lời giải chi tiết kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây nhé.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 10, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 10 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 10. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Ngoài Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 10 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm 2020-2021. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo thêm Giải Vở BT Vật Lý 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Trắc nghiệm Vật lý 10 hoặc đề thi học học kì 1 lớp 10, đề thi học học kì 2 lớp 10 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc.

Đánh giá bài viết
1 274
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Vật Lý Xem thêm