Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT chuyên Hạ Long, Quảng Ninh

Trang 1/6 - Mã đề 101
Họ và tên:………………………………………………….
Số báo danh:……………………………………………….
A. PHẦN KIẾN THỨC CHUNG
Câu 1. Cho hai véc
,a b
đều khác véctơ
0.
Khẳng định nào đúng ?
A.
. 0.
a b a b
B.
. | |.| |.a b a b
C.
. 1.a b a b
D.
. 0.a b a b
Câu 2. Tính đạo hàm của hàm số
cot 3.y x x
A.
2
1
' 1 .
sin
y
x
B.
2
1
' 1 .
sin
y
x
C.
2
1
' 1 .
cos
y
x
D.
2
1
' 1 .
cos
y
x
Câu 3. Cho hình hộp
. .ABCD A B C D
Hệ thức nào đúng?
A.
' '.AC AC AD AA
B.
' '.AC AB AD AB
C.
' '.AC AB AD AA

D.
' '.AC AB AC AA
Câu 4. Tìm
5 3
5 2
4 1
lim .
2 2 1
n n
n n
A.
2
. B.
8
. C.
1
. D.
4
.
Câu 5. Cho hình hộp
. ' ' ' 'ABCD A B C D
. Chọn khẳng định đúng?
A.
, , ' 'BA BC B D
đồng phẳng. B.
, ',BD BD BC
đồng phẳng.
C.
, , 'BA BD BD
đồng phẳng. D.
', ', 'BA BD BC
đồng phẳng.
Câu 6. Trong không gian qua điểm
O
bao nhiêu mặt phẳng vuông góc với một đường thẳng cho
trước?
A. Vô số. B.
2.
C.
1.
D.
0.
Câu 7. Tìm
2
2
lim 2 1
x
x
.
A.

. B.

. C.
7
. D.
9
.
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
CHUYÊN HẠ LONG
KIỂM TRA HỌC KỲ II
Năm học 2019 - 2020
Môn: Toán 11 (Chương trình chuẩn)
(Chương trình nâng cao)
(Thời gian làm bài: 90 phút)
Đề thi gồm: 06 trang
Mã đề: 101
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 2/6 - Mã đề 101
Câu 8. Tìm
2
1
5 4
lim
1
x
x x
x
.
A.
. B.
1
. C.
2
. D.
3
2
.
Câu 9. Cho tứ diện đều
ABCD
. Tính góc giữa hai véctơ
BA
.AC
A.
0
90 .
B.
0
60 .
C.
0
30 .
D.
0
120 .
Câu 10. Cho hình hộp
. ' ' ' 'ABCD A B C D
. Vecto nào sau đây là vecto chỉ phương của đường thẳng
' '?A C
A.
A C

. B.
A B
. C.
AC
. D.
BD
.
Câu 11. Một chất điểm
chuyển động với phương trình
2
( ) 2s f t t t
, (
s
tính bằng mét và
t
tính
bằng giây) . Tính vận tốc tức thời của chuyển động tại thời điểm
2( ).t s
A.
1( / ).m s
B.
2( / ).m s
C.
4( / ).m s
D.
5( / ).m s
Câu 12. Tính đạo hàm của hàm số
2
sin 3.
y x x
A.
' 2 cos .y x x
B.
' 2 cos .y x
C.
' 2 os .y c x
D.
' 2 cos .y x x
Câu 13. Tiếp tuyến của đồ thị hàm số
3 2
2 3
y x x
tại điểm
1;0
A
có hệ số góc bằng
A.
1.
B.
7.
C.
7.
D.
1.
Câu 14. Tính độ dài đường chéo của hình lập phương có cạnh là
.a
A.
2.
a
B.
2
.
2
a
C.
3.
a
D.
3
.
2
a
Câu 15. Cho hàm số
2 1
.
x
f x
x
Tập nghiệm của bất phương trình
' 0
f x
A. B. \{0}. C. D.
Câu 16. Cho hàm số
3 2
( ) 2 5.
f x x x x
Tìm tập nghiệm
S
phương trình
'( ) 0.
f x
A.
1
1; .
3
S
B.
1
1; .
3
S
C.
1
1; .
3
S
D.
1
1; .
3
S
Câu 17. Tìm
4 3
lim( 1).
n n
A.
0
. B.
1
. C.
. D.

.
Câu 18. Hàm số
2
2
1
5 6
x
f x
x x
liên tục trên khoảng nào sau đây?
A.
6;1
. B.
1;6
. C.
1;

. D.
;6

.
Câu 19. Tìm
5 2019
lim
6 2020
x
x
x

.
A.
2020
.
2019
B.
6
.
5
C.
5
.
6
D.
2019
.
2020
Câu 20. Tính tổng
1
1 1 1 1
1 ... ...
2 4 8 2
n
S
A.
1
.
2
S
B.
3
.
2
S
C.
2.
S
D.
2
.
3
S
.
;0 .

0; .
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 3/6 - Mã đề 101
Câu 21. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số
4 2
2y x x
tại điểm
(1; 1).
M
A.
1.
y x
B.
1.
y
C.
1.
y
D.
1.
y x
Câu 22. Cho
4 2
( ) 3 2
f x x x
. Hỏi phương trình
'( ) 0
f x
có bao nhiêu nghiệm ?
A.
3.
B.
2.
C.
0.
D.
1.
Câu 23. Một chất điểm chuyển động thẳng với vận tốc
2
( ) 3 6 9( / ).v t t t m s
Tính gia tốc của chuyển
động tại thời điểm
3( )t s
A.
2
6 /m s
. B.
2
0 /m s
. C.
2
12 /m s
. D.
2
12 /m s
.
Câu 24. Cho hình lăng trụ tam giác đều
.
ABC A B C
G
là trọng tâm tam giác
ABC
( hình minh họa ).
Khẳng định nào sai ?
A.
( ' ').AG BCC B
B.
' '.AG B C
C.
' ( ).AA ABC
D.
' ( ).A G ABC
Câu 25. Cho hình chóp
.
S ABCD
đáy
ABCD
hình vuông tâm
O
, cạnh bên
SA
vuông góc với đáy,
SA AB a
,
H
là trung điểm
SB
. Khẳng định nào sau đây đúng?
A.
DH AC
. B.
( )OH SAB
. C.
( )BC SAC
. D.
( )AH SBC
.
Câu 26. Tính đạo hàm của hàm số
( ) sin5 4cosf x x x
.
A.
'( ) 5cos5 4sinf x x x
. B.
'( ) 5cos5 4sinf x x x
.
C.
'( ) 5cos5 4sinf x x x
. D.
'( ) cos5 4sinf x x x
.
Câu 27. Tìm
2
2 1
6 8
lim
3 6
n n
n n
A.
1
6
. B.
1
C.
. D.
2
.
Câu 28. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số
3 2
3 2
y x x
tại điểm có hoành độ bằng 1.
A.
3( 1)
y x
. B.
3( 1)
y x
. C.
3 1y x
. D.
3 1y x
.
Câu 29. Cho hàm số
2
1
1
( )
1
2 1
x
khi x
f x
x
khi x
. Khẳng định nào sau đây là đúng ?
A. Tập xác định của hàm số là
\{ 1}
.
B. Hàm số liên tục tại trên
.
C. Hàm số không liên tục tại điểm
1
x
.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2020 trường THPT chuyên Hạ Long, Quảng Ninh

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT chuyên Hạ Long, Quảng Ninh vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc tham khảo. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thêm nhiều tài liệu để học tập, ôn tập cho kì thi học kì 2 sắp tới nhé. Mời các bạn cùng tham khảo.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT chuyên Hạ Long, Quảng Ninh để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm dành cho cả 2 khối chuyên và khối không chuyên Toán. Thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT chuyên Hạ Long, Quảng Ninh, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 11, tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Đánh giá bài viết
5 1.924
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 11 Xem thêm