Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2018 - 2019 Sở GD&ĐT Bắc Ninh

S
GD&ĐT B
ẮC NINH
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM
Năm học 2018 - 2019
Môn: Toán - Lớp 11
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
Câu 1. (2,5 điểm)
Tính các giới hạn sau:
a)
1
3 1
lim .
7 5
x
b)
2 3
lim .
2.3 1
n n
n
c)
2
lim 6 2 .
n n n
Câu 2. (2,0 điểm)
Cho hàm số
3 2
( ) 3 9
y f x x x x
.
a) Giải bất phương trình
( ) 0.
f x
b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số đã cho tại điểm có hoành độ
0
1.
x
Câu 3. (1,5 điểm)
Cho hàm số
2
3
5 3 5
khi 1
( ) ,
1
2 khi 1
x x
x
y g x
x
mx x
 
với
m
tham số. Tìm
m
để hàm số
( )
g x
liên tục trên
.
Câu 4. (3,0 điểm)
Cho tứ diện
ABCD
, ,
AB AC AD
đôi một vuông góc với nhau. Gọi
H
là trực tâm của
tam giác
.
BCD
a) Chứng minh rằng đường thẳng
AD
vuông góc với mặt phẳng
ABC
, đường thẳng
AH
vuông góc với mặt phẳng
( ).
BCD
b) Gọi
là góc giữa hai mặt phẳng
( ),
ABC
( ).
BCD
Chứng minh rằng
.
cos
AH
AD
c) Biết các tam giác
, ,
ABC ABD ACD
có diện tích lần lượt bằng 2, 3, 4 (đơn vị diện tích).
Tính diện tích tam giác
.
BCD
Câu 5. (1,0 điểm)
Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương
n
ta có
1 3 5 2 1
2 2 2 2
2
(2 1)!
3 5 ... (2 1) .
( 1)!
n
n n n n
n
C C C n C
n
-------- HẾT --------

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn Toán

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2018 - 2019 Sở GD&ĐT Bắc Ninh. Tài liệu gồm 5 câu hỏi bài tập, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2018 - 2019 Sở GD&ĐT Bắc Ninh. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Giải bài tập Sinh học lớp 11, Giải bài tập Vật lý lớp 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán lớp 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
2 1.179
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán Xem thêm