Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Phan Văn Trị - Cần Thơ

1
SỞ GD - ĐT TP. CẦN THƠ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HK2 (2018 – 2019)
TRƯỜNG THPT PHAN VĂN TRỊ MÔN: TOÁN 11
Thời gian: 90 phút (không k phát đề)
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
1. Mục đích
+ Biết cách tìm giới hạn cuả dãy số, giới hạn của hàm số, hàm số liên tục.
+ Biết cách ứng dụng vào các bài toán đơn giản vào thực tiển.
+ Biết cách tính giới hạn một bên.
+ Áp dụng thành thạo các công thức, đạo hàm của tổng, hiệu, tích, thương.
+ Áp dụng thành thạo các qui tắc đã biết để tính đạo hàm của c hàm số lượng giác,
đạo hàm của hàm hợp.
+ Nắm được định nghĩa: vectơ trong không gian, sự đồng phẳng của ba vectơ, điều kiện
để ba vectơ đồng phẳng, góc giữa hai vec tơ trong không gian, tích vô hướng của hai vectơ,
hai đường thẳng vuông góc với nhau, đường thẳng vuông góc với mặt phẳng trong không
gian.
+ Biết thực hiện phép cộng, phép trừ, phép nhân vec tơ với một số, biết sử dụng quy tắc
ba điểm, quy tắc hình hộp trong không gian.
+ Biết cách xác định góc giữa hai đường thẳng.
+ Biết sử dụng định lí ba đường vuông góc, biết cách xác định góc giữa đường thẳng và
mặt phẳng trong không gian.
2. Yêu cầu
+ Nắm được các định lí bước đầu biết cách áp dụng vào giải toán.
+ Nắm vững các khái niệm giới hạn cuả dãy số, giới hạn của hàm số, hàm số liên tục,
phân biệt được sự khác nhau giữa các khái niệm.
+ Nhớ được các định lí về giới hạn một bên, hàm số liên tục tại một điểm, hàm số liên
tục trên khoảng, trên đoạn, trên tập xác định.
+ Hiểu rõ ý nghĩa của đạo hàm tại một điểm.
+ Nắm vững ý nghĩa hình học của đạo hàm, ý nghĩa vật lí của đạo hàm để áp dụng vào
bài toán thực tế.
+ Sử dụng đạo hàm để tìm hệ số góc của tiếp tuyến, viết được phương trình tiếp tuyến.
+ Nắm được cách chứng minh: hai đường thẳng vuông góc, đường thẳng vuông góc với
mặt phẳng trong không gian.
+ Nắm được mối liên hệ giữa quan hệ song song và quan hệ vuông góc của đường thẳng
và mặt phẳng để lập luận khi làm bài toán về hình học không gian.
2
II. MA TRẬN ĐỀ
Chủ đề
Mức độ nhận thức
Tổng
Nhận biết Thông hiểu
Vận dụng
thấp
Vận dụng cao
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL
CĐ1:
Giới hạn
dãy số
1 1
2,5% 2,5%
CĐ2:
Giới hạn
hàm số
1
1 1 3
2,5% 2,5% 2,5% 7,5%
CĐ3:
Hàm số
liên tục
1 1 2
2,5% 2,5% 5%
CĐ4:
Đạo hàm
2
1 1 1 1 5 1
5% 2,5% 10% 2,5% 2,5% 12,5% 10%
CĐ5:
Tiếp
tuyến
1 1
20% 20%
CĐ6:
Vectơ
trong KG
1
1
2,5% 2,5%
CĐ7: Hai
đ/thẳng
vuông
góc
1
1 2
2,5% 2,5% 5%
CĐ8:
Đ/thẳng
vuông
góc mp
2 1 1 1 4 1
5% 2,5% 10% 2,5% 10% 10%
CĐ9: Hai
mp vuông
góc
1 1 1 1
2,5% 10% 2,5% 10%
CĐ10:
Khoảng
cách
1 1
2.5% 2,5%
Tổng câu 5 7 2 5 2 3 20 4
Tổng
điểm
12,5%
17,5% 30% 12,5% 20% 7,5% 50% 50%
3
III. MÔ TẢ ĐỀ
Chủ đề Câu
Mức
độ
Mô t
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN
CĐ1 Câu 1 2
Tính giới hạn của dãy số dạng
CĐ2
Câu 2 1 Lý thuyết: Định lý về gi
i h
n
m
ột bên
Câu 3 2
Tính giới hạn của hàm đa thức khi
x
dần ra vô cùng
Câu 4 3 Tính
g
i
i hạn
m
ột bên của hàm
p
hân thức
CĐ3
Câu 5 2 Tìm hàm số gián đoạn tại một điểm cho trước
Câu 6 3 Xét tính liên tục của hàm số tại
ột điểm
CĐ4
Câu 7 1
Công thức tính đạo hàm của hàm
n
yx
Câu 8 1 Côn
g
thức
t
ính đ
o hàm của hàm số lư
n
g
g
iác
Câu 9 2 Tính đ
o hàm của hàm số
y
th
a, ch
a căn bậc hai
Câu 10 3
Tính đạo hàm của hàm số là tích của hai hàm đa thức và lượng
g
iác
Câu 11 4 Tính đạo hàm của hàm phân thức
CĐ6 Câu 12 1 L
ý
thu
y
ết: Qui tắc hình hộ
p
hoặc
q
ui
t
ắc hình bình h
à
nh
CĐ7
Câu 13 1 L
ý
thu
y
ết: Định n
g
h
ĩ
a hai đ
ư
n
g
th
n
g
vuôn
g
g
óc
Câu 14 2 Tính
g
óc
g
i
a hai đư
n
g
th
n
g
chứa hai c
nh hình l
p
p
hươn
g
CĐ8
Câu 15 2
Tìm đường thẳng vuông góc với một mặt phẳng trong hình
chóp t
giác
Câu 16 2
Tìm mặt phẳng vuông góc với một đường thẳng trong hình
chóp t
giác
Câu 17 3
Tìm đường thẳng vuông góc với một mặt phẳng trong một hình
chó
p
tam
g
iác đều
Câu 18 4
Tính góc giữa đường thẳng và mặt phẳng trong hình chóp tứ
g
iác
CĐ9 Câu 19 3 Tìm cặp mặt phẳng vuông góc nhau trong hình lập phương
CĐ10 Câu 20 4
Tìm khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng trong hình
chó
p
t
g
iác
PHẦN 2: TỰ LUẬN
CĐ4 Câu 21 2 Tính đạo hàm của hàm phân thức
CĐ5 Câu 22 2
Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số tại một điểm khi
biết hoành độ tiếp điểm
CĐ8 Câu 23a 3
Chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng trong hình
chóp t
giác
CĐ9 Câu 23b 3 Tính góc giữa hai mặt phẳng trong hình chóp tứ giác

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn Toán

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Phan Văn Trị - Cần Thơ. Tài liệu gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm, 3 câu hỏi tự luận, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Phan Văn Trị - Cần Thơ. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Giải bài tập Sinh học lớp 11, Giải bài tập Vật lý lớp 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán lớp 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 121
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán Xem thêm