Đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 11 trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên năm 2020-2021

Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang
1
/2 - đề thi 132
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]oc.com | Hotline: 024 2242 6188
Họ, n thí sinh:...................................................................... Lớp:.....................
Chú ý: Học sinh GHI ĐỀ vào phiếu trả lời trắc nghiệm, đáp án phần trắc nghiệm vào ô tương ứng.
I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
Câu 1: Hướng phát triển của công nghiệp Đông Nam Á không phải
A. tăng cường liên doanh, liên kết với nước ngoài. B. tập trung sản xuất phục vụ nhu cầu trong nước.
C. hiện đại hóa thiết bị, chuyển giao công nghệ. D. tăng cường đào tạo thuật cho người lao động.
Câu 2: Thành tựu của chính sách dân số triệt để của Trung Quốc
A. giảm tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên. B. làm tăng chênh lệch cấu giới tính.
C. làm tăng số lượng lao động nữ giới. D. giảm quy dân số của cả nước.
Câu 3: Đồng bằng nào sau đây của Trung Quốc thường chịu nhiều thiên tai lụt lội nhất?
A. Hoa Nam. B. Hoa Trung. C. Đông Bắc. D. Hoa Bắc.
Câu 4: Sự phát triển của các ngành công nghiệp nào sau đây quyết định việc Trung Quốc chế tạo thành công
tàu trụ?
A. Điện tử, khí chính xác, máy t động. B. Điện, chế tạo máy, khí.
C. Điện, luyện kim, khí. D. Điện tử, luyện kim, khí chính xác.
Câu 5: Biểu hiện chứng tỏ cơ cấu nền kinh tế các nước Đông Nam Á đang chuyển dịch theo hướng công
nghiệp hóa, hiện đại hóa
A. dịch vụ đóng góp cho GDP chủ yếu.
B. kinh tế nông nghiệp ngày càng thu hẹp.
C. kinh tế công nghiệp chuyển sang kinh tế dịch vụ.
D. kinh tế nông nghiệp chuyển sang kinh tế công nghiệp.
Câu 6: Đặc điểm nào sau đây không đúng khi nói về vị trí địa của Đông Nam Á?
A. nơi giao thoa giữa các nền văn hóa lớn. B. cầu nối giữa các lục địa Á- Âu Ô-xtrây-li-a.
C. Nằm phía Đông Nam của Châu Á. D. Nơi tiếp giáp giữa Thái Bình Dương Đại Tây Dương.
Câu 7: Đặc điểm chung của khí hậu khu vực Đông Nam Á
A. phân mùa. B. nóng, ẩm. C. khô, nóng. D. lạnh, ẩm.
Câu 8: Nhật Bản tập trung vào c ngành công nghiệp đòi hỏi thuật cao do
A. nguồn lao động dồi dào, trình độ người lao động cao
B. hạn chế sử dụng nhiều nguyên nhiên liệu, lợi nhuận cao.
C. không khả năng nhập khẩu các sản phẩm chất lượng cao.
D. nguồn vốn lớn, nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú.
Câu 9: Khó khăn lớn nhất về điều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên của Nhật Bản đối với phát triển
kinh tế là
A. đường bờ biển quá dài B. khí hậu phân hóa phức tạp.
C. nghèo tài nguyên khoáng sản. D. các đảo nằm cách xa nhau.
Câu 10: Nhật Bản nằm khu vực nào dưới đây?
A. Tây Á. B. Nam Á. C. Đông Á. D. Bắc Á.
Câu 11: Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng của Trung Quốc phát triển mạnh dựa trên lợi thế chủ yếu nào
sau đây?
A. Thu hút được rất nhiều vốn, công nghệ từ nước ngoài.
B. Nguồn lao động đông đảo, thị trường tiêu thụ rộng lớn.
C. Nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú đa dạng.
D. nhiều làng nghề với truyền thống sản xuất lâu đời.
Câu 12: Diện tích trồng lúa gạo của Nhật Bản giảm dần do nguyên nhân chủ yếu nào sau đây?
SỞ GD & ĐT THÁI NGUYÊN
Trường THPT Lương Ngọc Quyến
ĐỀ KIM TRA CUI KỲ II - M HỌC 2020 - 2021
Môn: ĐỊA Lớp: 11
Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)
đề: 132
Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min p
Trang
2
/2 - đề thi 132
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]oc.com | Hotline: 024 2242 6188
A. Nhu cầu trong nước giảm. B. Diện tích đất nông nghiệp ít.
C. Thay đổi cấu cây trồng. D. Thiên tai thường xuyên xảy ra.
Câu 13: Phát biểu nào sau đây không đúng về tự nhiên của Đông Nam Á lục địa?
A. Nhiều nơi núi lan ra sát biển. B. Nhiều đồng bằng châu thổ.
C. Địa hình bị chia cắt mạnh. D. rất nhiều núi lửa đảo.
Câu 14: Trung Quốc không áp dụng chính sách, biện pháp nào sau đây trong cải cách nông nghiệp?
A. Giao đất cho người nông dân. B. Đưa giống mới vào sản xuất.
C. Tăng thêm thuế nông nghiệp. D. Cải tạo tốt hệ thống thủy lợi.
Câu 15: Khu vực Đông Nam Á tiếp giáp hai đại dương
A. Ấn Độ Dương Đại Tây Dương. B. Đại Tây Dương Bắc Băng Dương.
C. Thái Bình Dương Ấn Độ Dương. D. Thái Bình Dương Bắc ng Dương.
Câu 16: c hải cảng lớn của Nhật Bản Cô-bê, I-ô-cô-ha-ma, Tô-ki-ô, Ô-xa-ca đều nằm đảo
A. Hô-cai-đô. B. Xi-cô-cư. C. Hôn-su. D. Kiu-xiu.
Câu 17: Miền Đông Trung Quốc thuộc kiểu khí hậu
A. ôn đới lục địa ôn đới gió mùa. B. cận nhiệt đới ôn đới gió mùa.
C. cận nhiệt đới ôn đới lục địa. D. nhiệt đới xích đạo gió mùa.
Câu 18: Phát biểu nào sau đây đúng với tự nhiên Đông Nam Á lục địa?
A. Chủ yếu là đồng bằng ven biển nhỏ hẹp. B. Nhiều đồi núi núi lửa, sông ngòi ngắn.
C. Tập trung rất nhiều đảo các quần đảo. D. khí hậu chủ yếu nhiệt đới gió mùa.
Câu 19: c cây trồng chủ yếu Đông Nam Á
A. lúa mì, phê, củ cải đường, chà là. B. lúa gạo, phê, cao su, hồ tiêu, dừa.
C. lúa gạo, củ cải đường, hồ tiêu, mía. D. lúa mì, dừa, phê, ca cao, mía.
Câu 20: Những hoạt động kinh tế nào vai trò hết sức to lớn trong ngành dịch vụ của Nhật Bản?
A. Du lịch thương mại. B. Thương mại tài chính.
C. Đầu tư ra nước ngoài . D. Bảo hiểm tài chính.
Câu 21: Quốc gia sản lượng lúa gạo lớn nhất Đông Nam Á
A. In-đô-nê-xi-a. B. Phi-lip-pin. C. Thái Lan. D. Việt Nam.
Câu 22: Những thay đổi quan trọng trong nền kinh tế Trung Quốc kết quả của
A. công cuộc hiện đại hóa. B. công cuộc đại nhảy vọt.
C. các kế hoạch 5 năm. D. cuộc cách mạng văn hóa.
Câu 23: Một trong những thế mạnh để phát triển công nghiệp của Trung Quốc
A. nguồn vốn đầu lớn B. khí hậu ổn định
C. nguồn lao động dồi dào, giá rẻ D. lao động trình độ cao
Câu 24: Lãnh thổ Trung Quốc giáp với bao nhiêu nước?
A. 14 nước. B. 13 nước. C. 15 nước. D. 16 nước.
Câu 25: Quốc gia nào sau đây tính chất bán đảo rệt nhất Đông Nam Á?
A. Thái Lan. B. Lào. C. Cam-pu-chia. D. Việt Nam.
Câu 26: Đông Nam Á nhiều loại khoáng sản do
A. diện tích rừng xích đạo lớn. B. nhiều đảo, quần đảo núi lửa.
C. địa hình chủ yếu đồi núi. D. nằm trong vành đai sinh khoáng.
Câu 27: Điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới Đông Nam Á
A. khí hậu nóng ẩm, hệ đất trồng phong phú, mạng lưới sông ngòi dày đặc.
B. vùng biển rộng lớn giàu tiềm ng (trừ Lào).
C. hoạt động của gió mùa với một mùa đông lạnh thực sự.
D. địa hình đồi núi chiếm ưu thế có sự phân hóa của khí hậu.
Câu 28: c quốc gia nào sau đây không thuộc Đông Nam Á biển đảo?
A. Thái Lan, Đông-Ti-mo. B. Bru-nây, Phi-lip-pin.
Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min p
Trang
3
/2 - đề thi 132
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]oc.com | Hotline: 024 2242 6188
C. Xing-ga-po, Cam-pu-chia. D. Cam-pu-chia, Việt Nam.
II. T LUẬN (3,0 điểm).
Câu 1. Cho bảng số liệu:
GDP CỦA TRUNG QUỐC GIAI ĐOẠN 1995 - 2014 (Đơn vị: Tỉ USD)
Năm
1995
2004
2010
2014
GDP
697,6
1649,3
6040
10701
(Nguồn: Niên giám thống Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)
a. Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện GDP của Trung Quốc giai đoạn 1995 - 2014.
b. Nhận xét tình hình GDP của Trung Quốc giai đoạn 1995 - 2014.
Câu 2. Tại sao các trung tâm công nghiệp tập trung chủ yếu miền Đông Trung Quốc?
----------- HẾT ----------
Mời bạn đọc cùng tham khảo https://vndoc.com/tai-lieu-hoc-tap-lop11

Đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 11 trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên năm 2021

Đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 11 trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên năm 2020-2021 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thêm tài liệu để học tập và ôn tập cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 11 trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên năm 2020-2021 để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm có 28 câu hỏi trắc nghiệm và 2 câu tự luận. Thí sinh làm bài trong thời gian 45 phút. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây nhé.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 11. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới bạn đọc bài viết Đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 11 trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên năm 2020-2021, mong rằng đây là tài liệu hữu ích giúp bạn đọc ôn tập tốt hơn môn Địa lý lớp 11. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm kiến thức một số môn Toán 11, Tiếng Anh 11, Ngữ văn 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Đánh giá bài viết
1 8
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Địa Xem thêm